Aktualności

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Krzywe, miejsce ogniskowe „Dziupla”, 10 czerwca 2016 r. (piątek), start godz. 17.00

Zapraszamy członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM na spotkanie integracyjno-edukacyjne, które odbędzie się 10 czerwca br. (piątek) od godz. 17.00 w miejscowości Krzywe w miejscu ogniskowym „Dziupla”. W programie gry, zabawy, śpiewy, dyskusje itd. Dojazd własny (koszyczek też mile widziany).

Doskonała okazja, by podsumować rok ubiegły i spędzić czas w interesującym gronie.
Zapraszamy!!!
Zarząd Federacji

Czytaj dalej →

Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
23 czerwca 2016 roku

Zgodnie z wymogami Statutu, zapraszamy członków 24 organizacji wchodzących w skład Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Poza zatwierdzeniem sprawdzań z działalności za rok ubiegły, na Walnym Zebraniu odbędą się wybory organów na kolejną dwuletnią kadencję.

Porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
2014 -2015r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz
sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych za
2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
2) Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2014 -2015 r.
3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres 2014 – 2015 r.
4) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2014 – 2015r.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób, które będą mogły w imieniu
Stowarzyszenia podpisywać umowy z członkami Zarządu
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku uwag, wniosków itp. proszę zgłaszać je bezpośrednio: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58, 503 116 243 lub osobiście w biurze przy ul. Noniewicza 91.

Zapraszam,
W imieniu Zarządu
Dr Jarosław Ruszewski
Prezes Zarządu

Czytaj dalej →

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Suwałki, 24 maja 2016 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, które odbędzie się w dniu 24 maja (wtorek) br. w godz. 8.00 -16.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób chcących pracować jako wolontariusze w zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez ich zapoznanie z kreatywnymi metodami, które pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wpłyną bardziej na ich efektywną rehabilitację społeczną i zawodową i przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków do integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku i społeczności lokalnej

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby mające ukończone min. 15 lat zainteresowane działalnością wspierającą osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy otrzymają możliwość podniesienia swojej wiedzy i umiejętności, certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie oraz poczęstunek.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady), warsztaty praktyczne (scenki, symulacja rozmów, rozwiązywanie problemów, podstawy pielęgnacji) oraz forum wymiany doświadczeń – spotkanie z przedstawicielami suwalskich organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym poinformowane.

Organizator: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Szkolenie odbywa się w ramach zadania pt. „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Miasta Suwałki.

Zapraszamy

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

Życzenia

Życzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM życzy dużo zdrowia, radości z dnia codziennego, awansu w życiu zawodowym, zadowolenia z działalności społecznej oraz powodzenia w życiu prywatnym
Wesołych Świąt!

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

17 grudnia 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w czwartek 17 grudnia br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie.

Uzupełnieniem szkolenia będzie blok tematyczny dotyczący prezentacji zmian wynikających z ustaw regulujących działanie organizacji pozarządowych i ich współpracę z administracja publiczną:

 • zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która dokonuje modyfikacji w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu, nie tylko zmniejszając liczbę osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, ale także pozwala na korzystanie ze środków publicznych stowarzyszeniom zwykłym.
 • zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczą m.in. zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe, kwestii kontroli realizacji zadań przez administrację, doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego, a także związanych z otrzymywaniem 1%.
 • Informacji na temat wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej – III sektor dla Polski, przyjętej w trakcie Stałej Konferencji III sektora w Warszawie w dniu 16 października 2015r.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 16 grudnia (środa) pod adresem:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

10 grudnia (czwartek), godz. 17.00
sala konferencyjna Aquapark Suwałki

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”. Spotkanie organizowane jest w czwartek 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjna w Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach.

Tematem grudniowego spotkania, będzie dbałość o zdrowie, zarówno w jej aspekcie fizycznym, jak też psychicznym. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – mówi łacińska sentencja. Czasy, w których żyjemy, są coraz bardziej wypełnione aktywnością umysłową, a coraz mniej aktywnością fizyczną, podczas gdy regularna aktywność fizyczna, połączona ze zdrowym sposobem odżywiania się, pomogłaby w wypracowaniu stanu równowagi pomiędzy ciałem a umysłem, która jest niezbędna dla zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Warto poświęcić czas na zadbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, aby efektywnie i z poczuciem spełnienia wykonywać swoją pracę zawodową. Jest to rodzaj polisy na dalsze życie.

Gośćmi kawiarenki będą:

 • Joanna Fedoruk – dietetyczka
 • Ewa Korneluk – lekarz
 • Iwona Łazarska – instruktor Zumba Fitness
 • Marta Sierocka – dietetyczka
 • Katarzyna Ulak – psychiatra

a także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji publicznych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach i odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

20 listopada 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”, która odbędą się w piątek 20 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych

 • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce

 • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

 • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych

 • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych

 • wolontariat

 • status Organizacji Pożytku Publicznego

 • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członek Podlaskiej. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 13 listopada (piątek) pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy →

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

17 listopada (wtorek), godz. 17.00
sala kameralna Suwalskiego Ośrodka Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”. Spotkanie organizowane jest we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Głównym tematem kawiarenki będzie prezentacja najnowszego opracowania „Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”, będącego kompleksową diagnozą suwalskiej oferty kulturalnej. Publikacja została opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach i została oparta na analizie danych oraz odpowiedzi udzielonych w lipcu 2015 roku przez 375 respondentów. Raport złożony jest z kilku części i dotyczy wielu aspektów kultury w mieście, również potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Można go bezpłatnie pobrać ze strony: www.um.suwalki.pl/raport-o-kulturze/.

Gościem specjalnym kawiarenki będzie Maciej Białous – współautor raportu, socjolog, pracownik Zakładu Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu
w Białymstoku. W trakcie spotkania głos zabiorą również zaproszeni goście: przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy suwalskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na:

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Jeżeli zależy Ci na łatwym dostępie dla III sektora do środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!!!

Celem spotkania jest rozpoczęcie procesu budowania regionalnej grupy ds. monitorowania funduszy europejskich w województwie podlaskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 roku w godz. 12.00 – 17.00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia: 02.11.2015 r. do godz. 15.30.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie
z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany
ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

Kawiarenka obywatelska

23 października, godz. 10.00, Suwalski Ośrodek Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską pt. „Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”. Spotkanie organizowane jest w piątek 23 października 2015r. o godz. 10.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Program spotkania:

10.00 Prezentacja filmu „Dzieci dzwonią”

Andrzej Mańkowski, Polska 2014, 30′

10.30 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

* Alicja Romanowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

* Ewa Balik – Januszewska – Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

* Jarosław Ruszewski – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Kawiarenkę poprzedza prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Dzieci dzwonią” w reż. Andrzeja Mańkowskiego dotyczącego prowadzonego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci dzwonią z najróżniejszymi sprawami. Najczęściej dzwonią nie raz. Andrzej Mańkowski umiejętnie buduje opowieść – od żartów po dramatyczny finał – i znakomicie wykorzystuje ograniczenia formalne – nie możemy przecież usłyszeć głosu dzwoniących, ani zobaczyć twarzy konsultantek Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Otrzymujemy więc film jednocześnie szczery i dyskretny, pełen po mistrzowsku opanowanych emocji, bo też imponująco opanowane są dziewczyny odbierające telefon 116 111.

Organizatorem spotkania jest Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, a partnerem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT i Suwalski Ośrodek Kultury.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa pracy i polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

25 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”, która odbędą się w niedzielę 25 października  br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest asertywność oraz nauczyć postawy asertywnej w kontaktach z ludźmi.

Program szkolenia:

 1. Wstęp: ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 2. Budowanie postawy asertywnej:

–        typy zachowań – agresja, bierność, manipulacja i asertywność

–        po co asertywność? koszty braku asertywności

–        świadomość własnych zasobów –  kwestionariusz „mapa asertywności”

–        ­monolog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością – chcę czy muszę?

–   ­analiza transakcyjna – wewnętrzny głos „Ja – Dorosłego” podstawą myślenia asertywnego

–        ­komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy

–        ­przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

–    ­wybrane techniki asertywne – z treści na proces, zdarta płyta, asertywna odmowa, wyznaczanie granic, sondowanie, zamiana oceny w opinie, odkładanie na później, model FUO, model kanapki

 1. Blok treningowy – odgrywanie ról, wspólna analiza, wnioski.

Szkolenie poprowadzi  Mariola Adamin – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trenerka umiejętności społecznych, Od 23 lat pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach, prowadzi Pracownię Psychologiczną.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem

lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

27 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się we wtorek 27 października w godz. 12.00 – 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Obejmuje takie zagadnienia jak:

– wolontariat – historia, definicja, rodzaje

– prawne aspekty wolontariatu

– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami

– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów

– zarządzanie wolontariatem w organizacji

– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy

– komunikacja z wolontariuszami

– planowanie pracy wolontariuszy

– indywidualny program wolontarystyczny

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy

– karta etyczna wolontariuszy

– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym

– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą do dnia 21 października 2015 r. pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

„Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

29 września 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji na bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się we wtorek 29 września w godz. 9.00 – 15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Szkolenie takie jest bardzo efektywne a osoby przeszkolone uzyskują praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu.

Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • „Sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 • „Innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 • Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera.
 • Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia).
 • Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna.
 • Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
 • Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego).
 • Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.

 

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza członków Federacji do udziału w dniach 15 i 16 października br. w Warszawie konferencji „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentującej Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Z uwagi na to, iż organizacje zrzeszone w Federacji uczestniczyły aktywnie w tego typu wydarzeniach w Białymstoku i warszawie w roku ubiegłym, także i teraz chcemy wyrazić swoje stanowisko.

Konferencja będzie nie tylko okazją do porozmawiania w gronie reprezentantów organizacji z całej Polski na temat wdrożenia Strategicznej Mapy Drogowej i powiązania jej z politykami strategicznymi administracji rządowej i JST. Chcemy również spotkać się – jeszcze w tym gorącym okresie przedwyborczym – z kluczowymi politykami odpowiedzialnymi w swoich środowiskach za kwestie programowe i wspólnie ze Stowarzyszeniem Art. 61 przeprowadzić debatę z politykami na temat sposobu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Z uwagi na to, że o rekrutacji decyduje termin nadsyłania zgłoszeń, OSOBY, które są zainteresowane zbiorowym i opłaconym przez Federację w ramach projektu FIO „RAZEM skuteczni w działaniu” wyjazdem (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie), proszone są o zgłaszanie się do Federacji z podaniem: imienia i nazwiska oraz organizacji na adres poczty elektronicznej: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58 lub kom. 503 116 243. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września (czwartek) do godz. 18.00. Liczba miejsc sfinansowanych przez Federację jest ograniczona!!!

Informacje o konferencji:

http://ofop.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-rok-po-vii-ofip

Wyjazd na konferencję „Rok po OFOPie” organizowany jest w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Teraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy trafi na wrześniową sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. W załączniku znajdują się:

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbędzie się 16 września br. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej PRYZMATu w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konsultacji zostały przedstawione następujące dokumenty:
1. Priorytetowe zadania współpracy w 2016 roku,
2. Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2016 roku,
3. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
Dokumenty znajdują się pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/program-wspolpracy-samorzadu-woj.html

Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami. Reguluje zasady współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami. Organizacje pozarządowe poza Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego współtworzą społeczna politykę Województwa uczestnicząc w procesie konsultowania dokumentów strategicznych.

Projekty oraz formularz w załącznikach poniżej

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”,współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Suwałki na 2016 rok – 12 sierpnia, godz. 16.00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 odbędzie się w środę, 12 sierpnia, o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, s. 26.
Uwagi do projektu można zgłaszać również na formularzu zgłaszania opinii do 19 sierpnia 2015 roku mailem, wysłać pocztą, bądź przynieść do Kancelarii Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Czytaj dalej →

Plany przekształcenia izby Wytrzeźwień w Suwałkach a NGO

W związku z planami Prezydenta Suwałk w sprawie możliwości dokonania przekształcenia funkcjonującej w Suwałkach Izby Wytrzeźwień, tak by została ona przekazana do ewentualnego prowadzenia organizacji pozarządowej, na zasadzie hasła „nic o nas bez nas”, wystąpiłem do prezydenta z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem suwalskiego III sektora, by zapoznać się z zamierzeniami oraz oszacować możliwości naszych organizacji do przejęcia takiej placówki, wzbogaconej o nowe funkcje (opieka, profilaktyka, edukacja itd.).

Uważam, iż w takim przypadku – już na etapie planowania ewentualnych zmian, warto respektując zapisane w programie współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi zasady partnerstwa, suwerenności, jawności czy rzetelności, przeprowadzić analizę, która umożliwi wybadanie potencjalnego zainteresowania suwalskich organizacji na ewentualne prowadzenie takiej placówki a z drugiej zapewni równe traktowanie wszystkich podmiotów już na etapie planowania takich zmian.

Aby zlecać zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych należy
w pierwszej kolejności podjąć refleksję nad stanem obecnym w jakim znajduje się jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na jej terenie. Jest to pierwszy krok, który należy podjąć jeżeli mówimy o rzetelnym przygotowaniu się do zlecania zadania. Bez wątpienia przekształcenie Izby Wytrzeźwień we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymaga  dojrzałości zarówno samorządu i organizacji pozarządowych. Wykształcenie silnych partnerów, gotowych do realizacji dużych zadań publicznych jest więc inwestycją, która w przyszłości przyniesie realne korzyści samorządom, organizacjom a przede wszystkim mieszkańcom.

Czekamy na odpowiedź.

Czytaj dalej →

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Suwałkach i w związku z tym Rada Miejska w Suwałkach rozpoczyna nabór ławników na kadencję 2016-2019. Zgłoszeń kandydatur na ławników mogą dokonywać także organizacje pozarządowe. Dlatego zachęcamy do tej formy obywatelskiej aktywności. Zgłoszenia można składać do dnia 30 czerwca 2015 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach podał liczbę ławników, która zostanie wybrana na kadencję 2016-2019: Sąd Okręgowy – 116 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Sąd Rejonowy – 30 ławników, w tym 12 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Suwałkach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (pokój 118 lub 144). Informacja telefoniczna: (87) 562 81 18 lub 562 81 44.

Zainteresowanych pracą ławników oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zachęcamy do lektury publikacji „Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce”, będącej efektem monitoringu przeprowadzonego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

W załączeniu:

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Miło nam poinformować, iż 19 maja Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podjął decyzję o przyjęciu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w poczet swoich członków. Obecnie OFOP zrzesza 130 organizacji. Razem możemy więcej!

Czytaj dalej →

Otwarty Ogólnopolski Turniej Integracyjny w bowlingu

Suwałki, 20 czerwca 2015 r.

W imieniu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i członka Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, informujemy, że Klub organizuje dla członków Federacji, w tym także dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo-rekreacyjne p.n. „Otwarty Ogólnopolski Turniej integracyjny w bowlingu”. Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 09.30 a rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 10.00.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu lub telefonicznie (nr tel. kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 15.06.2015 r.

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM mogą zgłosić udział w zawodach po dwie osoby.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 czerwca 2015 r. na adres e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

W zgłoszeniu należy podać: Organizację, nazwisko i imię, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej oraz przesłane zainteresowanym organizacjom na pocztę internetową w dniu 18 czerwca 2015 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

System i zasady gry określa regulamin zawodów. Program i Regulamin zawodów:

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej →

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

pogsuwZachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r., które było przedmiotem prac kwietniowej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Miło nam poinformować, iż nasza federacja jako jedna z nielicznych nie tylko w Suwałkach ale i w regionie uzyskała wsparcie projektu „RAZEM skuteczni w działaniu” w ramach konkursu FIO, który będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia br. O szczegółach projektu wkrótce.

Czytaj dalej →

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Zapraszamy na ostatnie szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych, prowadzone przez Andrzeja Rybusa-Tołłoczko, specjalistę w dziedzinie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i doradcę Wojewody Mazowieckiego, w ramach projektu “Razem dla Suwałk”. Projekt jest realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, a dofinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 maja w godzinach 14.30-20.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. T. Noniewicza 91. Oprócz omówienia trybu otwartego konkursu ofert (składanie wniosków i rozliczanie) będzie też okazja porozmawiać o zmianach, jakie szykują się już niedługo w dwóch ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bardzo polecamy szkolenie, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z realizacją zadań publicznych, albo nie starali się jeszcze o dotacje, albo też chcą rozwiać jakieś wątpliwości.

Informacje szczegółowe:

Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 82 01

Czytaj dalej →

Dołącz
Top