SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

17 grudnia 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w czwartek 17 grudnia br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie.

Uzupełnieniem szkolenia będzie blok tematyczny dotyczący prezentacji zmian wynikających z ustaw regulujących działanie organizacji pozarządowych i ich współpracę z administracja publiczną:

  • zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która dokonuje modyfikacji w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu, nie tylko zmniejszając liczbę osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, ale także pozwala na korzystanie ze środków publicznych stowarzyszeniom zwykłym.
  • zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczą m.in. zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe, kwestii kontroli realizacji zadań przez administrację, doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego, a także związanych z otrzymywaniem 1%.
  • Informacji na temat wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej – III sektor dla Polski, przyjętej w trakcie Stałej Konferencji III sektora w Warszawie w dniu 16 października 2015r.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 16 grudnia (środa) pod adresem:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Przewiń do góry