Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbędzie się 16 września br. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej PRYZMATu w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konsultacji zostały przedstawione następujące dokumenty:
1. Priorytetowe zadania współpracy w 2016 roku,
2. Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2016 roku,
3. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
Dokumenty znajdują się pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/program-wspolpracy-samorzadu-woj.html

Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami. Reguluje zasady współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami. Organizacje pozarządowe poza Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego współtworzą społeczna politykę Województwa uczestnicząc w procesie konsultowania dokumentów strategicznych.

Projekty oraz formularz w załącznikach poniżej

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”,współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
FIO_MPiPS_logo1-600x400

Przewiń do góry