SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

20 listopada 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”, która odbędą się w piątek 20 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

  • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych

  • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce

  • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

  • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych

  • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych

  • wolontariat

  • status Organizacji Pożytku Publicznego

  • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członek Podlaskiej. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 13 listopada (piątek) pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy →

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Przewiń do góry