Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

pogsuwZachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r., które było przedmiotem prac kwietniowej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry