Plany przekształcenia izby Wytrzeźwień w Suwałkach a NGO

W związku z planami Prezydenta Suwałk w sprawie możliwości dokonania przekształcenia funkcjonującej w Suwałkach Izby Wytrzeźwień, tak by została ona przekazana do ewentualnego prowadzenia organizacji pozarządowej, na zasadzie hasła „nic o nas bez nas”, wystąpiłem do prezydenta z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem suwalskiego III sektora, by zapoznać się z zamierzeniami oraz oszacować możliwości naszych organizacji do przejęcia takiej placówki, wzbogaconej o nowe funkcje (opieka, profilaktyka, edukacja itd.).

Uważam, iż w takim przypadku – już na etapie planowania ewentualnych zmian, warto respektując zapisane w programie współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi zasady partnerstwa, suwerenności, jawności czy rzetelności, przeprowadzić analizę, która umożliwi wybadanie potencjalnego zainteresowania suwalskich organizacji na ewentualne prowadzenie takiej placówki a z drugiej zapewni równe traktowanie wszystkich podmiotów już na etapie planowania takich zmian.

Aby zlecać zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych należy
w pierwszej kolejności podjąć refleksję nad stanem obecnym w jakim znajduje się jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na jej terenie. Jest to pierwszy krok, który należy podjąć jeżeli mówimy o rzetelnym przygotowaniu się do zlecania zadania. Bez wątpienia przekształcenie Izby Wytrzeźwień we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymaga  dojrzałości zarówno samorządu i organizacji pozarządowych. Wykształcenie silnych partnerów, gotowych do realizacji dużych zadań publicznych jest więc inwestycją, która w przyszłości przyniesie realne korzyści samorządom, organizacjom a przede wszystkim mieszkańcom.

Czekamy na odpowiedź.

Przewiń do góry