SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

27 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się we wtorek 27 października w godz. 12.00 – 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Obejmuje takie zagadnienia jak:

– wolontariat – historia, definicja, rodzaje

– prawne aspekty wolontariatu

– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami

– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów

– zarządzanie wolontariatem w organizacji

– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy

– komunikacja z wolontariuszami

– planowanie pracy wolontariuszy

– indywidualny program wolontarystyczny

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy

– karta etyczna wolontariuszy

– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym

– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą do dnia 21 października 2015 r. pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Przewiń do góry