Aktualności

COVID-19 i wpływ na sytuację NGO

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Suwałk o wsparcie dla wszystkich suwalskich organizacji pozarządowych w dobie pandemii. 

Federacja w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwróciła uwagę na szczególną sytuację sektora suwalskich organizacji społecznych i zaapelowała do Prezydenta Suwałk od podjęcie działań wspierających.

Jako związek organizacji, wskazaliśmy na możliwość podjęcia zaproponowanych przez nas szeregu rozwiązań umożliwiających naszym organizacjom, realizację swoich działań ukierunkowanych na pomoc i wsparcie mieszkańców. Wzorem innych miast w Polsce zaapelowaliśmy o wystosowanie komunikatu do organizacji pozarządowych realizujących działania w mieście Suwałki oraz wypracowanie programu pomocy organizacjom pozarządowym umożliwiającego stabilne funkcjonowania i niezakłóconą realizację zadań publicznych oraz działalności społecznej.

W załączeniu przekazujemy Państwu 2 pisma.

Czytaj dalej →

Forum Aktywności Społecznej

Forum Aktywności Społecznej

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Forum Aktywności Społecznej, które odbędzie się  dnia 20 grudnia 2019 roku w Hotelu Loft 1898, ul. Pułaskiego 24K w Suwałkach.

Spotkanie składać się będzie z dwóch wydarzeń:  Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w godz. 8:30 – 12:30 oraz Podlaskie Forum Wolontariatu w godz. 12:30 – 16.

Czytaj dalej →

Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych

Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w poniedziałek 16  grudnia 2019 r. w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 16 grudnia 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do przedstawicieli  organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program: Program łączy w sobie elementy wykładu a także pracy warsztatowej. Warsztaty służą podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie pozyskiwania środków finansowych min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji (na przykładzie FIO 2020).

Program szkolenia: I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z programów rządowych m.in. z FIO, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, banków, fundacji prywatnych itp.),

II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe na przykładzie FIO 2020

Trener: Izabela Tomaszewska – doradca, trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; od wielu lat koordynator projektów unijnych, specjalista w zakresie rozliczeń, jak również ekspert oceniający; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.plwww.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.

Czytaj dalej →

„Design Thinking w działaniach społecznych” Jak ciekawie i efektywnie zaprojektować zmianę?

„Design Thinking w działaniach społecznych” Jak ciekawie i efektywnie zaprojektować zmianę?

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty „Design Thinking w działaniach społecznych”, które odbędą się w czwartek 12 grudnia 2019 r. w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 12 grudnia 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Design Thinking można stosować w szkole, organizacji społecznej, instytucjach publicznych (np. biblioteki, domy kultury).

Program: Aby stworzyć znaczące innowacje, wymagane jest dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników i zadbanie o nich w taki sposób, jak sami chcielibyśmy tego doświadczyć. Organizacje, które chcą zmienić tradycyjny sposób w jaki funkcjonuje dana branża, zmienić podejście, narzędzia i przyzwyczajenia, potrzebują efektywnej metody definiowania i wprowadzania innowacji. Pokażemy Wam tę metodę od początku do końca i przekonamy do wykorzystywania jej w swoich pozarządowych projektach i działaniach społecznych (także w edukacji, kulturze, pomocy społecznej czy w działalności wspierającej lokalne inicjatywy mieszkańców). Czego dowiecie się na szkoleniu i przećwiczycie krok po kroku w praktyce: czym jest metoda Design Thinking?, jakie są etapy pracy w Design Thinking?, jak można zastosować tę metodę w działaniach społecznych?, jak zaprojektować współpracę z mieszkańcami ze wsparciem Design Thinking?

Przynieście na szkolenie swoje pomysły na działania, projekty albo pomyślcie o potrzebach lub problemach w Waszym otoczeniu, wspólnie będziemy pracować nad tymi wyzwaniami. Wszyscy otrzymają komplet praktycznych materiałów (szablony) do Design Thinking.

Trener: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl www.federacjasuwalki.pl      

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.

Szkolenie odbywa się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie?

Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie?

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty z partycypacji społecznej, które odbędą się w poniedziałek 9 grudnia w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 9 grudnia 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program: Celem szkolenia jest poznanie narzędzi partycypacji społecznej i ich wykorzystywania w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia m.in. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, petycja, prawo do informacji publicznej, konsultacje społeczne. Program łączy w sobie elementy wykładu oraz pracy warsztatowej.

Trener: Agnieszka Maszkowska – trenerka, koordynatorka projektów, animatorka społeczna, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Ma doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik (m.in. w zakresie planowania przestrzennego, planowania strategicznego, rewitalizacji, konsultowania programów współpracy JST z NGO) oraz w ewaluacji konsultacji i procesów partycypacyjnych. Wspiera organizacje i grupy w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.  

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Integracja społeczna a wykluczenie społeczne”

Kawiarenka obywatelska „Integracja społeczna a wykluczenie społeczne”

Suwałki, 10 grudnia 2019 r., godz. 16.00


W dniu 10 grudnia 2019 r., zapraszamy na kawiarenkę obywatelską, skierowaną do organizacji pozarządowych oraz  osób zajmujących się tematem szeroko ujmowanego tzw. „wykluczenia społecznego”. Pochylimy się nad problemem „wykluczenia społecznego” różnych grup społecznych, istniejących problemach i metodach ich złagodzenia.

Spotkanie odbędzie się w Klubokawiarni „Gattino” przy ul. Korczaka 2A w Suwałkach (naprzeciw DH Arkadia w piwnicy pod sklepem Adidas). Przy kawie i innych słodkościach porozmawiajmy na ważne dla nas wszystkich tematy działań społecznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem. Spotkanie będzie miało formę dyskusji, a osobą prowadzącą – moderatorem będzie Ewa Kotowska – Prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach i Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.

Wstęp wolny.

Zapraszamy

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl 

www.federacjasuwalki.pl   

Kawiarenka odbywa się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Miejsca przyjazne dla młodzieży w Suwałkach”

Kawiarenka obywatelska „Miejsca przyjazne dla młodzieży w Suwałkach”

Suwałki, 8 grudnia 2019 r., godz. 16.00

W niedzielę 8 grudnia 2019 r., zapraszamy na kawiarenkę obywatelską, podczas której będzie można podyskutować o miejscach przyjaznych młodzieży w Suwałkach. Czy w naszym mieście są miejsca, gdzie młodzież może się spotkać i bez problemu porozmawiać? Jakie mamy grupy zrzeszające młodych? Czy młodzież ma swobodną możliwość rozwoju zainteresowań i pasji? Zapraszamy tych, którzy takich miejsc szukają oraz tych, którzy o takich miejscach wiedzą.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Kościuszki 71 (wjazd jak do Powiatowego Urzędu Pracy, budynek po prawej).
Wstęp wolny.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl 

www.federacjasuwalki.pl   

Kawiarenka odbywa się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Czytaj dalej →

Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!

Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy Wam nieustającej satysfakcji, radości i poczucia spełnienia w podejmowanych przez Was działaniach.

Przyłączając się do życzeń zapraszamy serdecznie wszystkich wolontariuszy i ich opiekunów, a także organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami na Podlaskie Forum Wolontariatu, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. w Suwałkach.

Spotkaniu towarzyszyć będą wystąpienia zaproszonych gości, prelekcje a także podsumowanie konkursów „Barwy wolontariatu 2020”.

O szczegółach Forum poinformujemy wkrótce.

Czytaj dalej →

Rozliczenia finansowe w organizacjach pozarządowych

Rozliczenia finansowe w organizacjach pozarządowych

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie które odbędą się w  2019 r. w piątek 6  grudnia w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 06 grudnia 2019 w godz. 10.00-16.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do przedstawicieli  organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program: Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w organizacjach pozarządowych. Podczas spotkania  uczestnicy będą mogli poznać aspekty podatkowe dotyczące funkcjonowania NGO oraz dowiedzieć się  jak prawidłowo realizować obowiązki sprawozdawcze.

Trener: Katarzyna Kobosko – certyfikowana księgowa z ponad 15-letnim stażem, trener i doradca w obszarze księgowości, kadr i podatków w organizacjach pozarządowych

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl          

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.

Czytaj dalej →

Promujemy III sektor w Suwałkach!!!

Promujemy III sektor w Suwałkach!!!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udostępniania Federacji materiałów informacyjnych i promocyjnych Organizacji (ulotek, plakatów, wystaw, folderów itd.), które służyć będą do upowszechniania w społeczności lokalnej podejmowanych działań. Zależy nam na promocji Państwa Organizacji orazzachęcania mieszkańców do angażowania się w działania społeczne, wstępowania do organizacji, bycia wolontariuszami oraz osobami wspierającymi. Federacja przekazane materiały będzie nieodpłatnie udostępniać w trakcie stoisk promocyjnych podczas organizowanych wydarzeń masowych i innych, które mogą służyć promocji sektora społecznego.

Materiały prosimy przekazywać pod adres:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Przypominamy też, iż posiadamy wystawę na temat działalności suwalskiego sektora pozarządowego w Suwałkach i współpracy z suwalskim samorządem, która nieodpłatnie udostępniamy wszystkim zainteresowanym Organizacjom. Wystawa składa się z 12 roll-upów, na których są przedstawione informacje odnoszące się do działalności suwalskiego III sektora oraz podejmowanych przez niego form aktywności.

Czytaj dalej →

Konsultacje ulokowania stacji roweru miejskiego

Konsultacje ulokowania stacji roweru miejskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat umiejscowienia ulokowania stacji roweru miejskiego w Suwałkach

 Suwałki dołączają do miast, które będą posiadać system rowerów publicznych już w przyszłym roku. Zakup roweru miejskiego w Suwałkach jest możliwy dzięki projektowi pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”.

Mieszkańcy Suwałk mogą wypowiedzieć się na temat ulokowania stacji roweru miejskiego, który zafunkcjonuje w Suwałkach w 2020 r. Opinie są zbierane do 26 listopada. Wystarczy zapoznać się z mapą, wypełnić i przesłać specjalny formularz na adres: rfz@um.suwalki.pl lub złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Mapa planowanych stacji rowerowych w Suwałkach oraz formularz zgłaszania opinii na temat lokalizacji stacji miejskiego systemu roweru publicznego wraz z klauzulą informacyjną znajdują się pod adresem:

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/konsultacje-spoleczne-rower-miejski,2582217

Osoby i organizacje zainteresowane rozwojem infrastruktury rowerowej w Suwałkach, wypowiedzeniem się na temat planowanych umiejscowień stacji rowerowych i innych spraw związanych z polepszeniem tej infrastruktury w mieście, zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji w tym także udziału w spotkaniu w dniu 22 listopada o godz. 16.00 w siedzibie Federacji.

Informacje, konsultacje i zgłoszenia:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

tel. 87 565 02 58

Czytaj dalej →

Suwalskie Spotkanie Rad Społecznych działających w Suwałkach

Suwalskie Spotkanie Rad Społecznych działających w Suwałkach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I spotkanie rad społecznych działających w Suwałkach w czwartek 28 listopada o godzinie 17 w sali konferencyjnej w Aquaparku.

Spotkanie organizowane z okazji przypadającego w dniu 27 listopada Dnia Rad Pożytku Publicznego, będzie szansa na prezentację organów opiniodawczo-doradczych powołanych przez Prezydenta Suwałk i Radę Miejską w Suwałkach, tj.:  Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę Sportu, Radę Kultury, Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Radę Gospodarczą, Suwalską Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Miasta Suwałk.

Chcemy by te spotkanie było corocznym forum rad społecznych działających w Suwałkach, którego celem byłaby zarówno prezentacja rad zainteresowanym mieszkańcom, jak i wzmocnienie współpracy między tymi ciałami opiniodawczo-doradczymi.

Jesteśmy przekonani, że takie spotkanie sprzyjałoby również późniejszemu wspólnemu występowaniu w wielu sprawach i mogłoby wzmocnić znaczenie suwalskich ciał doradczych.

Czytaj dalej →

Nieodpłatne doradztwo i konsultacje dla suwalskich organizacji pozarządowych

Nieodpłatne doradztwo i konsultacje dla suwalskich organizacji pozarządowych

Federacja RAZEM oferuje nieodpłatne i profesjonalne doradztwo oraz konsultacje dla suwalskich organizacji pozarządowych.

Doradzamy w zakresie pozyskiwania funduszy, prawa, księgowości, marketingu i informatyki – czyli we wszystkim, co związane jest z tematem organizacji pozarządowych. Jest to kolejna już propozycja Federacji dla działaczy NGO’sów – obok organizacji szkoleń, spotkań i udostępniania przestrzeni biurowej oraz konferencyjnej.  

Zapisy:

By umówić się na doradztwo/konsultacje, zadzwoń pod nr tel. 87 565 02 58 albo skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Jeżeli nie wiesz, który z doradców/konsultantów może Ci pomóc, napisz maila na ww. adres z krótkim opisem swojego problemu, a my skierujemy Cię do odpowiedniej osoby.

Dla kogo?

Doradztwo skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych
w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych organizacji członkowskich) lub członków innych suwalskich organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Szczegółowy opis doradztwa:

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy:

–        doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);

–        porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji;

–        konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);

–        konsultacje przygotowywanych  wniosków aplikacyjnych (wymogi formalne i merytoryczne);

–        pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych;

–        pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne;

–        sprawozdawczość projektowa;

–        tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie prawa:

–        podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń): wymogi formalne (dokumenty, opłaty), postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

–        postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);

–        działalność pożytku publicznego: działalność nieodpłatna pożytku publicznego,  działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza,

–        zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;

–        finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;

–        wolontariat;

–        spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego;

–        konsultowanie projektów umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;

–        prawo pracy – zawieranie umów: o pracę, o dzieło,  zlecenia,

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo księgowe:

–        księgowość organizacji pozarządowych;

–        sporządzanie planów finansowych;

–        rozliczanie dotacji;

–        ubezpieczenia społeczne;

–        podatki;

–        sprawy kadrowo-płacowe, umowy cywilnoprawne itp.;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie marketingu:

–        efektywne sposoby promocji organizacji pozarządowych;

–        sposoby pozyskiwania sponsora;

–        PR;

–        efektywne kanały promocji:

–        budżet marketingowy;

–        współpraca z mediami;

–        komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

–        reklama;

–        materiały reklamowe dla organizacji (gadżety) i inne w zależności od potrzeb;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie informatycznym:

–        obsługa informatyczna;

–        budowanie i funkcjonowanie stron internetowych;

–        nowoczesne narzędzia IT;

–        konserwacja sprzętu;

–        usługi hostingowe i testy bezpieczeństwa;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo i konsultacje odbywają się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty podtytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”,poświęcone podniesieniu wiedzy przedstawicieli III sektora na temat aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warsztaty odbędą się 14 grudnia br. w godz. 8.00 – 14.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Uczestnicy:                           

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

  • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych
  • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce
  • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)
  • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych
  • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
  • wolontariat
  • status Organizacji Pożytku Publicznego
  • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, wykładowca wyższych uczelni i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i członek Podlaskiej. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia:

Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Głosowanie na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji

Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych. Każdej organizacji (podmiotowi) przysługuje jedna karta do głosowania. Wypełnione karty należy składać w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji (podmiotu) i z dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” w kancelarii ogólnej UM, przy ul. A. Mickiewicza 1 (w pon. w godzinach 8.00-16.00, we wt., śr., czw., pt. w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem systemu ePUAP.
Z grona Organizacji zrzeszonych w naszej Federacji startują następujące osoby:
– Witold Bogdan – Seniorzy z Pasją Horyzont
– Pelagia Teresa Pietkiewicz – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
– Jadwiga Elżbieta Rusińska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Teresa Suproń – Związek Harcerstwa Polskiego
– Dariusz Żukowski – Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej.
Głosować można stawiając w kratce znak „x” przy nie więcej niż 7 nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku „x” obok nazwisk więcej niż 7 kandydatów lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Tutaj można znaleźć listę kandydatów wraz z nazwami organizacji, które zgłosiły kandydatów: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4160/ogloszenie-listy-kandydatow-do-suwalskiej-rady-seniorow-trzeciej-kadencji,2580967

Czytaj dalej →

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Zaproszenie na

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwałki, 12 grudnia 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Aquapark Suwałki przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Celem organizowanego cyklicznie wydarzenia jest promocja współpracy i uczenia się, a w szerszym kontekście – budowanie społeczności III sektora w Suwałkach. Forum to doskonała okazji dla członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji publicznej, mediów i wszystkich zainteresowanych do spotkania się, poznania, podyskutowania i wymiany doświadczeń w realizacji ciekawych inicjatyw i projektów na rzecz lokalnych społeczności oraz nawiązania współpracy z innymi animatorami i liderami społeczności lokalnych. Program wydarzenia skonstruowano w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Forum towarzyszyć będzie prezentacja wystawy fotograficznej „III sektor w Suwałkach”, a także podsumowanie lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2018” organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Forum organizowane jest w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Udział w Forum jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i dyskusji. Zgłoszenia do uczestnictwa w forum przyjmowane będą pod adresem e-mail:razem@federacjasuwalki.pl lub osobiście (16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91). Liczba miejsc ograniczona.

W imieniu Organizatora,

dr Jarosław Ruszewski

Prezes

Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

 

formularz_zgloszeniowy SFIP 2018

Program Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Czytaj dalej →

Nabór do komisji oceniających

Nabór do komisji oceniających

Do 17 grudnia zainteresowani mogą składać w kancelarii UM formularze, podpisane osobiście oraz przez macierzyste organizacje. Tutaj znajdują się informacje i formularze:
Komisje rekomendują Prezydentowi Miasta wysokość dotacji w konkursach ofert. Dobrą praktyką stało się w Suwałkach, że dwie osoby w każdej komisji to przedstawiciele organizacji pozarządowych, troje to urzędnicy. Komisje pracują w programie Witkac.pl. Konkursy (oprócz naboru na tzw. wkłady własne) odbywają się raz w roku, najczęściej w grudniu. Można oczywiście wybrać sferę, w której chciałoby się być członkiem komisji.
Te osoby, których organizacje nie składają ofert zachęcamy do zaznaczenia opcji „jestem zainteresowany udziałem w Komisjach konkursowych we wszystkich obszarach, w których Prezydent Miasta Suwałk będzie ogłaszał otwarte konkursy ofert”. Nie oznacza to, że wówczas takie osoby będą członkami każdej komisji, ale że Wydział organizujący konkurs będzie się z Państwem kontaktował i każdorazowo zapyta Was o chęć pracy w danej komisji.

Czytaj dalej →

Zgłoś propozycje do programu Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Zgłoś propozycje do programu Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W grudniu br. Federacja organizuje w Suwałkach jednodniową konferencję dotyczącą sytuacji III sektora. W związku z tym, prosimy o zgłaszanie propozycji tematów, wydarzeń czy inicjatyw, jakie można by przeprowadzić w trakcie tego spotkania. Mile widziane są też propozycje osób, chcących wystąpić na Forum lub przedstawić swoje osiągnięcia czy plany.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, drogą meilową: razem@federacjasuwalki.pl.   Chcemy, by program wydarzenia skonstruować w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Czytaj dalej →

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze

SZKOLENIE

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze”

Suwałki, 8 grudnia 2018 r. (sobota)

 

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2018 r(sobota)  w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza  91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji, tak by móc korzystać z oferowanego wsparcia. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

 

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu a także pracy warsztatowej. Uczestnicy poznają kwestie związane z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w aspekcie księgowym, zasady i procedury dotyczące finansów w organizacjach, budżet, narzędzia do monitorowania i zarządzania finansowego organizacją.

Trener:

Szkolenie poprowadzi  Grażyna Rydzewska – księgowa i trener z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Nabór do Suwalskiej Rady Seniorów III kadencji

Nabór do Suwalskiej Rady Seniorów III kadencji

Do 30 listopada br. suwalskie organizacje oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz osób starszych mogą zgłaszać maksymalnie po dwóch kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. W grudniu odbędą się wybory spośród zgłoszonych kandydatów.

W Suwalskiej Radzie Seniorów znajdzie się siedmioro przedstawicieli organizacji i instytucji oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Co najmniej pięć osób musi mieć powyżej 60 lat. Kadencja rozpocznie się 7 stycznia 2019 roku i potrwa do 6 stycznia 2022.

Przypominamy, iż członkowie Suwalskiej Rady Seniorów nie otrzymują wynagrodzeń.

Informacje i formularze:
https://um.suwalki.pl/…/nabor-do-suwalskiej-rady-seniorow-t…

Czytaj dalej →

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

Suwałki,18 września (wtorek) 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Jak nas widzą, tak nas piszą”, poświęcone budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowaniu odpowiedzialności działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji. Warsztaty odbędą się 18 września (wtorek) br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, pracy warsztatowej i treningowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego jak skutecznie zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej w mediach i w sieci. W trakcie szkolenia będą podejmowane następujące zagadnienia:

·         wizerunek i jego znaczenie w dzisiejszym świecie mediów i Internetu

·         różnice między budowaniem wizerunku a reklamowaniem się

·         zasady świadomego budowania wizerunku każdej organizacji

·         najczęstsze błędy wpływające na negatywne postrzeganie organizacji

·         reprezentacja organizacji na zewnątrz i jej znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku

·         sposoby na budowanie pozytywnego wizerunku w sieci

·         zasady tworzenia komunikatów prasowych dla mediów

·         akcje, eventy, imprezy służące budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Adriana Sadowska – specjalista ds. marketingu i szkoleń, certyfikowany trener FRIS®, właścicielka firmy Sa-port zajmującej się świadczeniem usług marketingowych, projektowaniem materiałów reklamowych, kreowaniem wizerunku firm i organizacji oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach, takich jakich jak Siemens, Gigaset, jak również w mniejszych organizacjach i lokalnych firmach.

Zgłoszenia:

Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

formularz_zgloszeniowy media szkolenie

Czytaj dalej →

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

7 września 2018 r. (piątek), start godz. 17.00

Start: Krzywe, miejsce ogniskowe „Dziupla”

Zapraszamy członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM do udziału w grze
i spotkaniu integracyjno-edukacyjnym, które odbędzie się 7 września br. (piątek) od godz. 17.00 w miejscowości Krzywe w miejscu ogniskowym „Dziupla” i bliskiej jego odległości.

W programie gry, konkurencje, quizy, zabawy, śpiewy, dyskusje itd. Dla najlepszych nagrody! Spotkanie będzie też doskonałą okazją do podsumowania roku ubiegłego, planowania przeszłych przedsięwzięć, a także spędzenia miło czasu w interesującym i aktywnym gronie suwalskich NGO.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie na ognisko. Dojazd we własnym zakresie. Dla celów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia z podaniem ilości osób telefonicznie: 87 565 02 58, osobiście (ul. Noniewicza 91) lub mailem: razem[at]federacjasuwalki.pl.

Zapraszamy!!!
Zarząd Federacji

 

Zasady gry „Szlakiem Niepodległej”

Uczestnicy w grupach od 2 do 5 osób będą poruszać się po punktach kontrolnych rozmieszczonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w bliskiej odległości od miejsca spotkania w Krzywym. Każda z grup będzie miała za zadanie wykonanie przedstawionych im do realizacji zadań związanych z historią Polski i walką o niepodległość. Aby dotrzeć do kolejnych punktów zespoły muszą rozwiązać zagadki, rebusy bądź szyfry dotyczące wiedzy o polskiej historii, wydarzeniach, miejscach i bohaterach, w tym związanych z Suwałkami i regionem.

Czytaj dalej →

Szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

Szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

ZAPROSZENIE na szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Suwałki, 25 lipca (środa) 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Partycypacja społeczna”, które odbędą się w dniu 25 lipca (środa)  br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza  91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji, z korzyścią dla siebie i suwalskiego III sektora. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, pracy warsztatowej i treningowej. Warsztaty służą podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie form współpracy z administracją publiczną z uwzględnieniem tematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

W programie:

–        Co to jest partycypacja społeczna – fikcja czy prawo do współuczestniczenia?

–        Techniki partycypacji i różne narzędzia aktywizacji mieszkańców

–        Jakie metody angażowania mieszkańców przynoszą najwięcej efektów?

–        Budżet obywatelski – co się zmieni w związku ze zmianą prawa

–        Narzędzia współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną – czy tylko otwarte konkursy ofert?

–        Korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod w pracy organizacji pozarządowej – jak włączyć odbiorców naszych działań w proces planowania i realizacji

–        Zasada równości w praktyce.

Trener:

Szkolenie poprowadzi  Agnieszka Olender – animatorka, trenerka  modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, certyfikowany Trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok, organizatorka „kawiarenek obywatelskich”, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

O zakwalifikowaniu poinformujemy telefonicznie lub poczta e-mail.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja szkolenie Partycypacja

formularz_zgloszeniowy

Czytaj dalej →

Kawiarenki obywatelskie – poszukiwane tematy

Kawiarenki obywatelskie – poszukiwane tematy

Zgłoś propozycję tematów na organizowane w 2018 r. kawiarenki obywatelskie w Suwałkach.

W związku z zaplanowaną organizacją 3 kawiarenek obywatelskich w Suwałkach, mających być formą otwartej debaty na ważne tematy społeczne, Federacja szuka pomysłów na spotkania. Jeśli coś Cię lub twoją organizację interesuje, chciałbyś o czymś porozmawiać lub pogłębić swą wiedzę, zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów mailem na adres: razem@federacjasuwalki.pl lub w komentarzach do poniższej wiadomości.

O idei kawiarenek:

Kawiarenka Obywatelska jest przedsięwzięciem podczas którego mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele samorządów bądź innych instytucji mogą wspólnie porozmawiać na dany temat. Taka idea debaty sprzyja otwieraniu się mieszkańców na rozmowę, zaciera ona niekiedy duże dysproporcje społeczne. Dzięki temu mieszkańcy czują, że to w końcu oni mogą mówić a ktoś słucha tego co mają do powiedzenia. Głos ten nie przechodzi bez echa, każda kawiarenka jest swoistego rodzaju konsultacją dzięki której można skorelować politykę miasta z potrzebami jego mieszkańców. Tematy które są omawiane podczas kawiarenek poruszają istotne dla lokalnej społeczności sprawy. Aby Kawiarenki Obywatelskie były iście obywatelskie, tematykę kolejnych spotkań proponują mieszkańcy jeśli tylko uważają że zachodzi potrzeba rozmowy na dany temat.

Suwalskie podwórko:

W Suwałkach organizowane kawiarenki poruszały m.in. kwestie sytuacji seniorów w Suwałkach, osób niepełnosprawnych, stanu kultury, sportu, ciał opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Suwałk czy problemów dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej →

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Zaproszenie na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

23 września 2016 r.

SUWALSKIE NGO

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest plenarnym spotkaniem organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych działających w Suwałkach i na rzecz jego mieszkańców. Jego celem jest integracja Suwalskiego Trzeciego Sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, omówienie i konsultowanie istotnych kwestii dotyczących rozwoju i współpracy suwalskich NGOsów. Forum odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. i składać się będzie z 3 bloków tematycznych.

Otwarciu spotkania poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się będzie w sali Aquapark Suwałki w godzinach 9.00 – 12.00. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, można było wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Forum mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Popołudniu w godzinach 17.00 – 19.00, wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w integracyjno-edukacyjnej grze terenowej w okolicach rzeki Czarnej Hańczy koło ulicy Ogrodowej w Suwałkach. Uczestnicy reprezentujący poszczególne suwalskie organizacje pozarządowe, w grupach będą poruszać się po punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji zadania (zagadki, rebusy, szyfry itp. dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych i Suwałkach). Spotykamy się przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach.
Forum zakończy się ogniskiem, w trakcie którego na uczestników czekają gry, zabawy i występy wokalno-taneczne. Zapraszamy do prezentacji wszelkich pomysłów/propozycji zaprezentowania twórczości/pomysłowości grup i osób (małe formy sceniczne, śpiewy indywidualne i zespołowe.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” oraz przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Informacje organizacyjne można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl.

Czytaj dalej →

Dołącz
Top