Galeria

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zaprezentowała możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach przedmiotowego programu. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o konieczność wnoszenia wkładów, o poszczególne zapisy w SzOOP-ie oraz czy kryteria oceny projektów będą konsultowane. Odpowiedzi na pytania udzieliła obecna na spotkaniu Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie Jan M. Grabowski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przybliżył uczestnikom narzędzia wdrażania obecnego RPO tj. RLKS i ZIT. Jego prelekcja była bardzo cenna z uwagi na to, iż tylko nasze dwa województwa wdrażają RPO w takiej formie.

Rolę Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie budżetowej omówił Jarosław Rżany, Prezes Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Omówił też proces tworzenia LSR – Lokalnych Strategii Rozwoju i udział NGO w tymże procesie.

Następnie p. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przybliżyła uczestnikom rolę Komitetu Monitorującego RPOWP, przedstawiła obecnych na spotkaniu członków Komitetu (przedstawicieli III sektora) oraz poinformowała o terminie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego tj. 28-29 kwietnia b.r. Zaprezentowała też stan przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Wartością dodaną spotkania było podpisanie listu intencyjnego trzech organizacji parasolowych zrzeszających inne organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, tj.: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji dla Łomży i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, tak by wspólnie wymieniać się doświadczeniami, integrować III sektor oraz monitorować w województwie zmiany związane z działalnością społeczną.

Spotkanie w Suwałkach zostało zorganizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

Okrągły Stół Partycypacyjny

Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące partycypacji w województwie podlaskim oraz rekomendowanych modeli zapisów dotyczących konsultacji społecznych w statutach i uchwałach. Zaprezentowane zostały dwie publikacje Fundacji SocLab, pn. „Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań” oraz przepis na udane konsultacje społeczne”.

Druga część spotkania rozpoczęła debata publiczna, w której postawione zostało pytanie: „Czy partycypacja publiczna jest szansą rozwoju dla wspólnot samorządowych?”. W czasie debaty wypracowane zostały rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w naszym regionie.

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne

W sobotę, 31 stycznia br. odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematem były jakże problematyczne wystąpienia publiczne. Szkolenie zorganizowane było przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły poznać nam tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach przed kamerą jak również każdy uczestnik mógł przećwiczyć przed nią wypowiedzi i rozmowy. Został również poruszony temat konferencji prasowych. Szkolenie ukazało jak świadomie wykorzystywać mowę ciała oraz jak uwolnić się od tremy i stresu związanego z publicznymi przemowami. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Razem dla Suwałk”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprowadziła pani Katarzyna Dziedzik – rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku, wcześniej dziennikarz Telewizji Polskiej.

Czytaj dalej →

Kawiarenka Mistrzów

Kawiarenka Mistrzów

Mistrz świata, mistrzyni świata, trener mistrzyni świata, bramkarz polskiej reprezentacji, trener i zawodnik piłkarskiej ekstraklasy, kapitanowie dwóch pierwszoligowych zespołów, sportowcy, trenerzy i zarazem wychowawcy młodzieży oraz suwalczanie, którzy uprawiają sport rekreacyjnie, a także prezydent Suwałk i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – takie grono zgromadziła wczoraj czwarta już Kawiarenka Obywatelska, zorganizowana w Restauracji „Na Starówce” przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Okazało się, że o sporcie, a także szerzej o kulturze fizycznej można byłoby mówić niemal bez końca. Dwie i pół godziny okazało się stanowczo za mało i jak podsumował Wojciech Kowalewski, jeden z prelegentów, pierwsze tego typu spotkanie „to dopiero początek”, więc warto kontynuować dyskusję i wypracowywać nowe, wspólne rozwiązania.

Punktem wyjścia do dyskusji było hasło „Suwalski sport nasz powszedni”. Spotkanie rozpoczęły prezentacje: Marka Krejpcio – Suwalski Klub Karate Kyokushin, Dariusza Ułanowicza – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach, Wojciecha Winnika – Ślepsk Suwałki, Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałk, Edwarda Deca – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”,
Stanisława Kamińskiego i Dariusza Tasiora – Klub Rowerowy MTB Suwałki, Kamila Makarewicza – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Jacka Zielińskiego – trenera SKS Wigry Suwałki, Wojciecha Kowalewskiego – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” i Adama Ołowniuka – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Dyskusję podsumował Waldemar Borysewicz, dyrektor OSiR.

Niemal wszyscy zwracali uwagę, że uprawianie sportu przez najmłodszych ma ogromny walor wychowawczy.

– Nigdy nie zniechęcamy kogoś, kto być może nie osiągnie wysokich wyników sportowych, ale chce trenować, bo wiemy, że każdy młody człowiek musi czuć się dowartościowany i czuć się częścią grupy – to jest najważniejsze – argumentował Dariusz Ułanowicz, doświadczony trener, prezes SL SALOS.

Wtórował mu Wojciech Winnik.

– Problemem nie tylko naszego miasta jest odpływ młodych ludzi, jeśli trenerzy będą więc także wychowawcami, może uda nam się doprowadzić do tego, że młodzi ludzie będę tutaj wracali – argumentował kapitan Ślepska.

Taką drogę powrotu do rodzinnego miasta po zakończeniu światowej kariery wybrał też Wojciech Kowalewski, grający w najlepszych klubach piłkarskich, licencjonowany trener UEFA, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”.

– Byłem w wielu krajach i mogę powiedzieć, że dzieci są wszędzie takie samo, a to od nas, dorosłych, zależy jakie stworzymy im warunki – mówił. – Prawdą jest także, że sport wyczynowy nie funkcjonuje bez sportu amatorskiego, dlatego warto dbać o wychowanie sportowe najmłodszych. W naszej Akademii, dodatkowo, kładziemy nacisk na udział rodziców w zajęciach dzieci i to przynosi dobre efekty.

Marek Krejpcio, mistrz świata w karate kyokushin, od 23 lat prowadzący Suwalski Klub Karate Kyokushin zwracał uwagę, że trening karate to nie tylko dążenie do sportowej rywalizacji, ale także kształtowanie charakteru i poznawanie otoczki kulturowej japońskiej sztuki walki. Poza tym, ponieważ nie każdy mieszkaniec chce należeć do klubu czy stowarzyszenia, za to coraz więcej chce uprawiać sport rekreacyjnie, warto stworzyć im odpowiednie warunki – przekonywał.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk również zgodził się, że w Suwałkach przydałoby się jeszcze więcej przestrzeni do uprawiania sportu, choć przyznał jednocześnie, że pod względem nakładów na inwestycje sportowe w ostatnich latach Suwałki plasują się w polskiej czołówce. Nowe przestrzenie muszą być przede wszystkim dostosowane do możliwości wszystkich grup wiekowych. Prezydent zwrócił uwagę, że bardzo dobry efekt przynoszą konsultacje społeczne w tej dziedzinie. Jako dobry przykład wskazał modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonaną w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja na bieżąco była konsultowana z pomysłodawcami, co przyniosło dobry efekt.

Edward Dec, utytułowany trener pływaków i prezes MUKS Olimpijczyk podkreślał, że dla młodych ludzi sport może być przepustką do świata.

– Odwiedziliśmy z naszymi zawodnikami wszystkie kontynenty, oprócz Antarktydy i Australii, aktualnie troje suwalczan przebywa też na stypendium w Stanach Zjednoczonych – wymieniał.

Do największych suwalskich sukcesów zaliczył też program obowiązkowej nauki pływania, którym objętych jest co roku ponad 500 dzieci, wszyscy uczniowie klas trzecich suwalskich szkół podstawowych.

Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował natomiast o tworzonym właśnie portalu, dzięki któremu suwalczanie mogliby znaleźć chętnych do wspólnego rozegrania meczu siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, czy uprawiania innych dyscyplin sportowych. Zaznaczył przy tym, że dobrze byłoby też, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do obiektów sportowych.

Z kolei Waldemar Borysewicz deklarował, że w tegorocznej ofercie OSiR nie zabraknie imprez masowych, rekreacyjnych, z których będą mogli skorzystać suwalczanie w każdym wieku.

Mieszkańcy, uczestniczący w kawiarence proponowali natomiast wybudowanie w Suwałkach krytego sztucznego lodowiska, wytyczenie atrakcyjnych tras dla biegaczy i poprawienie nawierzchni ścieżek rowerowych.

Spotkanie było częścią projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.

 

Czytaj dalej →

II Suwalski Kongres Obywatelski

II Suwalski Kongres Obywatelski

Dnia 11 grudnia 2014 r., w hotelu Akvilon, odbył się II Suwalski Kongres Obywatelski pn. Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”.

Forum było okazją do częściowego podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnim roku dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane aktywnością społeczną, pracownicy administracji samorządowej oraz przedstawiciele władzy publicznej. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego było okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń oraz miało wpływ na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Bożena Kamińska, Vice Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach – dr Zbysław Grajek. W imieniu Posła Jarosława Zielińskiego wystąpiła Pani Lilianna Zielińska, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Rozpoczynając prezentację, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – dr Eliza Szadkowska przedstawiła jak wygląda realizacja dialogu w ciałach opiniodawczo-doradczych, w tym w radach działalności pożytku publicznego.O konsultacjach społecznych w Suwałkach jako narzędziach opiniowania i włączania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych wypowiedziała się Renata Giczewska-Węcek – przedstawicielka Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaprezentowała doświadczenia przy realizacji budżetu partycypacyjnego w Suwałkach tj. Budżetu Obywatelskiego. Podsumowując pierwszą część wystąpień, Ewelina Taraszkiewicz – reprezentantka Stowarzyszenia PRYZMAT a zarazem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM ukazała jak za pomocą budowy związku stowarzyszeń nastąpił rozwój wspólnej reprezentacji III sektora.

Uczestnicy wzięli również czynny udział w obradach sesji tematycznych. Grupa I zastanawiała się nad edukacyjnym potencjałem wolontariatu, wyzwaniach społecznych, korzyściach i potrzebnych formach wsparcia. Panel służył przyjrzeniu się instytucji wolontariatu i szukaniu odpowiedzi na pytania, jakie w tym obszarze możemy postawić. Czy wolontariat jest dobrą aktywnością  dla każdej grupy wiekowej i zawodowej? Czy wolontariusze to tylko osoby, kierujące się chęcią pomagania innym ze względu na górnolotne idee? Czy może dobroć serca nie zawsze jest tak istotna, a motywów do angażowania się jest o wiele więcej? Jakie przykłady działań tego typu oraz całych programów je wspierających zostały lub są realizowane w Polsce? Jakie korzyści z udziału w nich czerpią uczestnicy? Czy można sformułować na tej podstawie wnioski, wskazujące na potrzebę wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym? To tylko część pytań, na które uczestnicy tego spotkania szukali odpowiedzi.

Tematem grupy II był wizerunek organizacji pozarządowych. Panel dyskusyjny dotycył współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji.

Grupa III zastanawiała się nad rolą organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020. Dyskusja służyła przedstawieniu instrumentów włączenia organizacji społecznych do planowania, monitorowania i zarządzania nowym systemem funduszy europejskich. Nie zabrakło również ważnych tematów dla beneficjentów – kwestii wkładów własnych oraz nowych zasad kwalifikowalności wydatków.

II Suwalski Kongres Obywatelski został zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności PRYZMAT w ramach projektu „Razem dla Suwałk” realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

W dniach 3-5 października br. już po raz 12. odbył się w Suwałkach „Objazdowy Festiwal Filmowy Watch DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”.

WATCH DOCS to jedna z największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. Prezentowane są tu filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową.

Pomysł „Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka
w Filmie” powstał 11 lat temu. Zaczęło się od Festiwalu Międzynarodowego, który to od 2001 roku realizowany jest jako program Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Po grudniowym warszawskim festiwalu międzynarodowym, festiwal ten przyjmuje formę objazdową i organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski – organizacjami pozarządowymi, kinami, teatrami, ośrodkami akademickimi i innymi instytucjami kulturalnymi.

W 2014 roku (do dnia 5 października) odwiedził on 22 miasta. Wśród nich nie zabrakło również Suwałk, w którym to mieście Festiwal od samego początku organizuje Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Podczas trzech festiwalowych dni października można było zobaczyć filmy dokumentalne pochodzące z całego świata m.in. z Francji, Rosji, Pakistanu, Brazylii, Indii.

W ramach 12 już Festiwalu zaprezentowane zostały mieszkańcom Suwałk reportaże i filmy dokumentalne z różnych stron świata w tym film „Za kratami nie nosimy burek”, który uzyskał nagrodę 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz wyróżniony w tym konkursie „Jak zbudować państwo?” reż. Anne Poiret i Florence Martin-Kessler.

Film jest jednym z najpotężniejszych czynników kształtujących nasze wyobrażenia oraz poglądy. Na Festiwalu prezentowane są filmy w różny sposób podejmujące problematykę praw człowieka. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko sto światowej klasy filmów, które w Polsce ogląda łącznie ponad 70.000 widzów.

Na wszystkie filmy wstęp był bezpłatny, a jedyną granicą był wiek – ukończone 15 lat.

Czytaj dalej →

Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Urząd Miasta Suwałki zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Podlaską Sieć Pozarządową.

Celem konkursu była promocja wyróżniających się w województwie podlaskim, jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby konkursu oceniona została współpraca, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, gdzie szczególną uwagę zwracano na współpracę pozafinansową, finansową, dobro wspólne, innowacyjność oraz przejrzystość i czytelność procedur.

Zgłoszeń dokonywać mogły samorządy w imieniu własnym jak i organizacje pozarządowe. Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz lokalnych mediów, wybrali zwycięzców w podziale na 3 obszary: gminy wiejskie, gminy wiejsko – miejskie, powiaty i miasta na prawach powiatów.

W kategorii „powiaty i miasta na prawach powiatu” tytuł „Samorządu Przyjaznego Organizacjom Pozarządowym” otrzymało Miasto Suwałki. Dnia 6 października br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu podczas którego Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno to zaszczytne wyróżnienie.

Reprezentantom naszego miasta, towarzyszyła tego dnia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM – organizacja, która zarekomendowała miasto Suwałki do powyższego konkursu.

Czytaj dalej →

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

27 września br. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-edukacyjne członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Wydarzenie to miało miejsce w Krzywym k. Suwałk na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Przybyli uczestnicy musieli się zmierzyć ze specjalnie przygotowanymi zadaniami. Kilkuosobowe grupy poruszały się po punktach kontrolnych gdzie czekały na nich do rozwiązania zagadki dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych oraz samym mieście Suwałki. Na pierwszym punkcie, który znajdował się wzdłuż ścieżki edukacyjnej WPN, przedstawiciele NGOsów mieli do rozszyfrowania hasła ukryte przy pomocy alfabetu morsa. Drugi punkt wymagał podstawowej wiedzy o organizacjach członkowskich Federacji, gdyż zadaniem przedstawionym przez wolontariuszy było rozwiązanie krzyżówki. Kolejny punkt miał za zadanie ćwiczenie pamięci w jak największym i najszybszym zapamiętywaniu przedmiotów, a ostatni był sprawdzaniem umiejętności z udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle ważna. Aby dotrzeć do kolejnych punktów należało pozytywnie zaliczyć każde poprzednie z zadań. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali upominki – kubki z logotypem Federacji. Przy gorącym dopingu uczestników spotkania, odważna grupa zawodników wzięła udział w zawodach zręcznościowych. Grupy musiały zmierzyć się w kilku dyscyplinach: w skokach w worku, skokach „jeden przez drugiego” zawodnika, w biegach ze związanymi nogami dwóch osób, w jak najszybszym jedzeniu ciastek oraz przeciąganiu liny. Zwycięska grupa również otrzymała drobne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Gra integracyjno-edukacyjna odbyła się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

 

Czytaj dalej →

Suwalczanie jako odbiorcy kultury

Suwalczanie jako odbiorcy kultury

Dnia 22 września 2014 r. odbyła się III Kawiarenka Obywatelska pn. „Suwalczanie jako odbiorcy kultury”. Głównym tematem spotkania było zaangażowanie mieszkańców Suwałk w wydarzenia kulturalne oraz edukację z zakresu kultury i sztuki. W roli prelegentów wystąpili: Alicja Roszkowska (Fundacja ART-S.O.S. Alicji Roszkowskiej), Maciej Ambrosiewicz (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe) oraz Paweł Bydelski (Suwalskie Ucho Muzyczne). Mówcy przybliżyli nam obraz aktywnych twórców, przedstawili różne aspekty współpracy z samorządem, opowiadali o sukcesach i niedogodnościach z jakimi zmagają się artyści ale przede wszystkim ukazali słuchaczom różne oblicza działań kulturalnych od muzyki alternatywnej, klasycznej, poprzez malarstwo, rzeźbę aż po autorskie wydania publikacji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, Bożena Kamińska (posłanka na Sejm RP, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury) oraz Jerzy Brzozowski (dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach). Goście przedstawili wyniki współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu, te pieniężne jak i te mentalne, zaprezentowali możliwości jakie miasto Suwałki stwarza zdolnym ludziom do rozwijania swoich talentów a także „od kuchni” opisali zasady funkcjonowania instytucji kulturalnych naszego miasta. Przybyli widzowie starali się znaleźć odpowiedzi na pytania „Jakimi odbiorcami kultury są suwalczanie”, „Kto jest odbiorcą tych działań w naszym mieście” oraz „Do kogo one są kierowane”. Odpowiedzi szukano wśród wywodów przedstawicieli NGO działających w obszarze kultury, reprezentantów urzędu miejskiego oraz delegatów suwalskich instytucji kultury. Debata była odpowiednim wstępem do zebrania uwag, które kolejno zostaną wzięte pod uwagę przy odpracowywaniu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwaki do 2020 roku.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Suwalskie organizacje pozarządowe na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Suwalskie organizacje pozarządowe na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 14 – 15 września 2014 r. organizacje pozarządowe z miasta Suwałki wzięły udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Wyjazd członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM odbył się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

OFIP to największa ogólnopolska impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie, a której uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu.

Wiodącym wydarzeniem Forum była konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Forum towarzyszyły różnorodne prezentacje organizacji pozarządowych. W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów uczestnicy przyglądali się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniali jego dokonania i stawiali przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość.

VII OFIP był kontynuacją czerwcowego VII Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w dniach 24-25 czerwca br. w Białymstoku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali czynny udział w sesjach plenarnych oraz grupach roboczych pracujących nad ustaleniem zasad na przyszłość, czyli standardów i wzorców działań, które będą obowiązywać w całym kraju.

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna suwalskich organizacji pozarządowych

Wizyta studyjna suwalskich organizacji pozarządowych

W dniach 4 – 6 września 2014 r., 15 przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych wzięło udział w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”. Bezpłatny trzydniowy wyjazd edukacyjny do Olsztyna, Torunia, Gdańska, Gdyni i Elbląga miał na celu ukazanie dobrych praktyk w zakresie integracji sektora organizacji pozarządowych (federacji, zrzeszeń branżowych itp.) oraz wspólnej płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowania wspólnych działań. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania największych i najprężniej działających w Polsce sieci organizacji pozarządowych, tj.: Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Kujawsko –Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji RC Regionalne Centrum Informatyki i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD. Przedstawiciele powyższych organizacji pozarządowych w trakcie moderowanych spotkań opowiedzieli o swoich doświadczeniach w codziennej działalności. Wyjazd służył także integracji i wzajemnemu poznaniu się naszych organizacji. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Już po raz drugi organizacje pozarządowe zrzeszone w  Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zaprezentowały mieszkańcom oraz turystom ofertę prowadzonych przez nie działań. Doskonałą okazją do tego był Jarmark Kamedulski, który odbył się w Suwałkach w dniach 9-10 sierpnia 2014 r. „Strefa NGO” przyciągnęła rzeszę osób, które zainteresowały się działaniami prowadzonymi przez lokalne organizacje. NGOsy wyszły do społeczeństwa z ciekawymi propozycjami m.in: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej umożliwiło pomiar ciśnienia oraz cukru we krwi, Polski Związek Emerytów i Rencistów prezentował rękodzieło a Związek Harcerstwa Polskiego animował czas wolny  dzieci zapraszając do wspólnych gier i zabaw. Niewątpliwą atrakcją był również pluszowy miś Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, który chętnie witał się z suwalczanami oraz pozował z najmłodszymi do zdjęć. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja zachęcało do wpierania podopiecznych chorych na choroby nowotworowe, a Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” proponował aktywne włączenie się w zajęcia sportowe. Bajeczne strony Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” ukazywało Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Kubki ze zdjęciem oraz koszulki z nadrukiem to oferta niedługo ale jak prężnie działającej Spółdzielni Socjalnej MooS. Dzieci miały swój kącik , gdzie mogły malować i kolorować barwne postacie z bajek.

„Strefa NGO” była koleją doskonałą okazją do integracji III sektora oraz wspólnej pracy na rzecz mieszkańców. Widoczna była duża różnorodność działań organizacji, a ich zaangażowanie było bardzo owocne. To wspaniałe doświadczenie jest dużą motywacją do dalszej pracy społecznej na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Czytaj dalej →

Suwalskie Organizacje Pozarządowe na Blues Festival

Suwalskie Organizacje Pozarządowe na Blues Festival

Już po raz VII w dniach 10-12 lipca 2014 r. w Suwałkach odbył się największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju pn. „Suwałki Blues Festival 2014”. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury oraz suwalskimi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi również w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM po raz pierwszy wzbogacił formułę festiwalu o „STREFĘ NGO”. Strefa ta służyła prezentacji organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych podejmowanych przez te organizacje. Przez dwa bluesowe dni w godzinach 12.00 – 20.00 organizacje prezentowały swą działalność, a tym samym zachęcały mieszkańców miasta i przyjezdnych turystów do aktywnego włączenia się w lokalne przedsięwzięcia. Namiot pełen był ciekawych propozycji ze strony organizacji, które: wystawiały się z materiałami informacyjnymi,  prezentowały rękodzieło, animowały czas wolny dzieci, a także organizowały konkursy dla starszych i młodszych w których wygrać można było cenne nagrody. Podczas tego jakże ciekawego wydarzenia towarzyszącego można było zdobyć autograf Wojciecha Kowalewskiego, posmakować domowych wypieków oraz przyłączyć się do wspólnej zabawy przy akompaniamencie i występach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na pamiątkę wakacji spędzonych w Suwałkach można było zrobić sobie na poczekaniu bluesowy kubek czy koszulkę ze zdjęciem swoim czy swoich bliskich – taką propozycję  oferowała Spółdzielnia Socjalna MooS. Odwiedzający strefę NGO mieli również możliwość posmakowania sielawy, to dzięki Lokalnej Grupie Rybackiej a także przejechać się na rowerach treningowych (program spinning) wystawionych przez Klub Rowerowy MTB Suwałki i poczuć jak ciężko trzeba pracować na osiągnięcie tak wysokich wyników jakie osiągają ich sportowcy. Dzieci miały własny kąt do zabaw, gdzie malowały, kolorowały oraz bawiły się na mini placu zabaw. Starsi zostali werbowani do równie ciekawych gier i zabaw organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Organizacje zaangażowane w „Strefę NGO”

 1. 6. Suwalski Szczep Harcerski ZORZA
 2. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 3. Fundacja ART-S.O.S
 4. Klub Rowerowy MTB Suwałki
 5. Lokalna Grupa Rybacka
 6. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk
 8. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach
 9. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
 10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 11. Spółdzielnia Socjalna MooS
 12. Stowarzyszenie FEATON
 13. Stowarzyszenie Jasne Życie
 14. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji Akademia 2012
 16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
 17. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 18. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 19. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

W organizację „Strefy NGO” włączyły się stowarzyszenia i fundacje reprezentujące różne obszary działalności społecznej, m.in.: sport, kulturę, oświatę, pomoc społeczną, pomoc osobom niepełnosprawnym czy wsparcie osób starszych. Różnorodność oraz zaangażowanie organizacji do integracji, wspierania się oraz wspólnej pracy była bardzo owocna. Umocnił się tym samym trzeci sektor oraz zintegrowane zostały działania dla dobra mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy sympatykom i przyjaciołom, fundacjom i stowarzyszeniom wchodzącym w skład Federacji RAZEM oraz wolontariuszom, których pomoc była nieoceniona. W tą ciekawą inicjatywę zaangażowało się ponad 90 osób za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do jeszcze ciekawszej i bogatszej ”Strefy NGO” za rok na Blues Festiwal 2015!  🙂

Czytaj dalej →

I spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży

I spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży

Dnia 26 maja 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się I spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Spotkanie umożliwiło organizacjom działającym w tym samym obszarze tematycznym wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Czytaj dalej →

II Kawiarenka Obywatelska „Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów?!”

II Kawiarenka Obywatelska „Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów?!”

Dnia 22 maja br. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się II Kawiarenka Obywatelska. Licznie przybyli na nią goście próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie czy Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów. Za i przeciw tezie w formie debaty oksfordzkiej wypowiedzieli się zaproszeni mówcy oraz uczestnicy kawiarenki. W spotkaniu udział wziął Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy i mieszkańcy miasta. Podsumowując spotkanie, przybyli goście w 99% stwierdzili, że Suwałki zdecydowanie są miastem przyjaznym dla osób starszych!

Czytaj dalej →

Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, odbyło się zebranie założycielskie związku organizacji pozarządowych z miasta Suwałki o nazwie Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Zebrani przedstawiciele 21 stowarzyszeń i fundacji podjęli decyzje dotyczące utworzenia tego swoistego stowarzyszenia zrzeszającego nie jak to zwykle bywa osoby fizyczne ale pojedyncze organizacje pozarządowe. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władze na dwuletnią kadencję.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, integracja środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja ma pełnić rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska. Organizacjom zależy, aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w ich działalności. Chcą pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentować interesy organizacji, budować ich rzetelny wizerunek oraz promować partnerską współpracę z administracją publiczną i biznesem.

Federacja powstała w wyniku partnerskiej współpracy suwalskich organizacji pozarządowych na bazie projektu „Razem dla Suwałk” zainicjowanego przez stowarzyszenie PRYZMAT. Majowe zebranie założycielskie poprzedzone było dwoma wyjazdowymi warsztatami, które odbyły się w lutym i kwietniu br. w Gawrych Rudzie. W trakcie tych spotkań organizacje pozarządowe zintegrowały się oraz pracowały nad utworzeniem federacji: misją, celami, statutem, kampanią promocyjną i przyszłymi działaniami. Dyskutowano też na temat mocnych i słabych stron suwalskich organizacji społecznych, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową oraz oczekiwaniami na przyszłość. Dzięki wspólnym wyjazdom spotkaniom szkoleniowym i stałemu kontaktowi poszczególne organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować, a samo powołanie Federacji pojawiło się jako efekt wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się to rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.

Współdziałanie na rzecz dobra wspólnego, zdaniem organizacji tworzących federację, stanowi wyraz dojrzałości i odpowiedzialności podmiotów społecznych, a także ma przyczyniać się do rozwoju nie tylko samego III sektora, ale również miasta i jego mieszkańców. Jednym z ustaleń federacji, jest dbanie o przestrzeganie standardów działania. Niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo i unikanie konfliktu interesów to podstawowe zasady do których zgodnie z przyjętą „Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych”, zobowiązują się w federacji organizacje członkowskie.

Zarząd Federacji:
Prezes – Jarosław Ruszewski (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT)
Wiceprezes – Ewa Katarzyna Kotowska (Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach)
Wiceprezes – Adam Niewulis (Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”)
Sekretarz – Adam Ołowniuk (Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej)
Skarbnik – Danuta Złotnik (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku)
Członek – Ewa Wosiak (Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja)
Członek – Andrzej Świtaj (Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)

Komisja rewizyjna Federacji:
Przewodniczący – Tomasz Bziom (Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”)
Członek – Jadwiga Zdzisława Sowulewska (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
Członek – Grzegorz Świerzbin (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma)
Federacja zakłada formułę organizacji otwartej, do której mogą w każdej chwili włączać się kolejne zainteresowane suwalskie organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą i przystąpieniem do Federacji, serdecznie zapraszamy. W tym celu prosimy o kontakt z federacją w biurze stowarzyszenia PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pryzmat@pryzmat.org.pl. Razem możemy więcej!
Lista założycieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 2. Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
 3. Fundacja ART-SOS
 4. Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)
 5. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
 7. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 9. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
 10. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
 11. Stowarzyszenie Dobre Serce
 12. Stowarzyszenie Featon
 13. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości JASNE ŻYCIE
 16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
 17. Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”
 18. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 19. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”
 20. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 21. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego

Czytaj dalej →

II spotkanie dotyczące budowy Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

II spotkanie dotyczące budowy Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbyło się już drugie spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Podczas spotkania dwudziestu jeden organizacjom udało się wypracować nazwę, logo, wizytówkę oraz motto, które będzie przyświecać naszym działaniom a także formę wyboru zarządu, wymagania stawiane członkom i zasady jakimi powinniśmy się kierować w celu osiągnięcia wspólnego kodeksu etycznego. Przed nami kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna oraz kawiarenki obywatelskie na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością III sektora. Przypominamy, iż zakładamy formułę federacji jako organizacji otwartej, do której mogą w każdej chwili i na każdym etapie jej tworzenia oraz późniejszej działalności włączyć się kolejne zainteresowane organizacje z miasta Suwałki.

Czytaj dalej →

I Kawiarenka Obywatelska – Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

I Kawiarenka Obywatelska – Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Dnia 27 marca 2014 r. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się I Kawiarenka Obywatelska. Służyła ona wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach.

Spotkanie na które licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych nosiło nazwę „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy prezydencie Miasta Suwałk”. Zaproszeni mówcy – przedstawiciele reprezentujący suwalskie organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy prezydencie Miasta Suwałk przedstawili przybyłym gościom swoją dotychczasową działalność i wskazali jak są przez nich reprezentowani. Przedstawione zostały cele oraz zakres działalności organów opiniodawczo-doradczych jak również największe sukcesy z dotychczasowej działalności. Ukazane zostały aktualne informacje nt. budowy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki oraz przedstawiona została misja i zamierzenia Federacji, które zostały wypracowane przez uczestników dotychczasowych spotkań. Otwarta forma kawiarenki obywatelskiej dała każdemu szanse uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Czytaj dalej →

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki, 22-23 lutego 2014 r.

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki, 22-23 lutego 2014 r.

Dnia 22-23 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli Suwalskich Organizacji Pozarządowych. W trakcie spotkania określiliśmy m.in. zadania Federacji, misję i jej cele. Czekają nas jeszcze kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna oraz kawiarenki obywatelskie. Dzięki zaangażowaniu członków NGO wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się powołać Federację.
 

 

 

 

Czytaj dalej →

Dołącz
Top