Zapraszamy seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki i powiat suwalski do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Senioralna Akademia Wolontariatu”.

DROGI SENIORZE!!!

Masz 60 lat lub więcej?

Chcesz razem z nami być aktywny?

Zaangażuj się, rozwijaj i podejmuj nowe wyzwania!

Bądź wolontariuszem/wolontariuszką 60 +

Projekt stanowi kompleksową formę działań w obszarze wolontariatu. Ma na celu upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność społeczną oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i pomysłów w obszarze wolontariatu seniorów.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

– warsztaty w ramach Senioralnej Akademii Wolontariatu

– koszulki z nadrukiem dla seniorów-wolontariuszy

– materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach

– doradztwo i konsultacje specjalistów

– pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

– możliwość udziału w działaniach wolontarystycznych w ramach Akcji Społecznej Aktywnego Seniora i Senioralnym Forum Wymiany Doświadczeń!

Jak się zgłosić?

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, kom. 501 838 987 e-mail: razem@federacjasuwalki.pl, www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!!!

Działania projektu:

I. Suwalska Akademia Wolontariusza 60+

Cykl czterech szkoleń – po 8 godzin dydaktycznych realizowanych w okresie wrzesień – październik 2021:

1. „Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?” – korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi prawne aspekty wolontariatu.

2. „Ja jako wolontariusz” –asertywność, radzenie ze stresem, metody rozwiązywania konfliktów, budowanie zespołu, etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy.

3. „Uczymy ratować – kurs pierwszej pomocy” – niezbędna wiedza i umiejętności, jakie są przydatne i potrzebne w każdym obszarze pomagania.

4. „Barwy wolontariatu” – warsztaty specjalistyczne do wyboru:

– „Wolontariat w ochronie środowiska”

– „Wolontariat w szpitalach i hospicjum”

– „Wolontariat sportowy”

– „Wolontariat w kulturze”

– „Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”

– „Wolontariat w pracy z osobami z niepełnosprawnością”

– „E-wolontari@t”.

II. Akcja Społeczna Aktywnego Seniora

Działania polegające na bezpośrednim zaangażowaniu w przygotowanie i realizację akcji społecznej przez wolontariuszy seniorów, łącznie 16 godzin dydaktycznych, w okresie październik – grudzień 2021:

1. „Animacja działań – jak skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką?”

2. „Akcje wolontariackie realizowane przez seniorów wolontariuszy” – wsparcie w przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji wolontarystycznych mających zapotrzebowanie w środowisku lokalnym.

III. Punkt Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Seniorów

Doradztwo i pośrednictwo w łączeniu osób chętnych do na wolontariat z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i osobami indywidualnymi.

IV. Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń

Forum zostanie zorganizowane w grudniu, jako podsumowanie działań projektowych. Zaprezentowany zostanie m.in. projekt i jego efekty oraz działania grup senioralnych.Działania projektu:

Seniorze Pamiętaj!!!

Z nami będziesz aktywny!

Wspólnie odbędziemy ciekawą przygodę, jaką jest wolontariat międzypokoleniowy!

Twoja życiowa mądrość i doświadczenie uczyni Cię wspaniałym wolontariuszem!

Wspólnie z 30 seniorami w wieku 60+ zrealizujemy:

– 80 godzin szkoleń – min. 6 akcji społecznych – 60 godzin doradztwa – 1 Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń – zadbamy o pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie.

Projekt „„Senioralna Akademia Wolontariatu” dofinansowany ze środków budżetu państwa z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Wartość dofinansowania: 39 170.00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 43 090,00 zł.

Przewiń do góry