Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Suwałki na 2016 rok – 12 sierpnia, godz. 16.00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 odbędzie się w środę, 12 sierpnia, o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, s. 26.
Uwagi do projektu można zgłaszać również na formularzu zgłaszania opinii do 19 sierpnia 2015 roku mailem, wysłać pocztą, bądź przynieść do Kancelarii Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Przewiń do góry