Otwarty Ogólnopolski Turniej Integracyjny w bowlingu

Suwałki, 20 czerwca 2015 r.

W imieniu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i członka Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, informujemy, że Klub organizuje dla członków Federacji, w tym także dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo-rekreacyjne p.n. „Otwarty Ogólnopolski Turniej integracyjny w bowlingu”. Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 09.30 a rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 10.00.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu lub telefonicznie (nr tel. kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 15.06.2015 r.

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM mogą zgłosić udział w zawodach po dwie osoby.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 czerwca 2015 r. na adres e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

W zgłoszeniu należy podać: Organizację, nazwisko i imię, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej oraz przesłane zainteresowanym organizacjom na pocztę internetową w dniu 18 czerwca 2015 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

System i zasady gry określa regulamin zawodów. Program i Regulamin zawodów:

Serdecznie zapraszamy.

Przewiń do góry