Władze

ZARZĄD SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM

PREZES – Jarosław Ruszewski
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
WICEPREZES – Ewa Katarzyna Kotowska
Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
WICEPREZES – Adam Niewulis
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”
SEKRETARZ – Adam Ołowniuk
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
SKARBNIK – Danuta Złotnik
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
CZŁONEK ZARZĄDU – Ewa Wosiak
Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
CZŁONEK ZARZĄDU – Andrzej Świtaj
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu I Turystyki Niewidomych I Słabowidzących „Cross”

KOMISJA REWIZYJNA
SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI – Tomasz Bziom
Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”
CZŁONEK KOMISJI – Jadwiga Zdzisława Sowulewska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
CZŁONEK KOMISJI – Grzegorz Świerzbin
Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

Dołącz
Top