ZARZĄD SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM PREZES – Jarosław Ruszewski Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT WICEPREZES – Ewa Katarzyna Kotowska Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach WICEPREZES – Mariusz Dziczkowski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie” SEKRETARZ – Adam Ołowniuk Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej SKARBNIK – Andrzej Świtaj Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” CZŁONEK ZARZĄDU – Danuta Złotnik Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach CZŁONEK ZARZĄDU – Ewa Wosiak Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja KOMISJA REWIZYJNA SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM Dariusz Żukowski – Przewodniczący  Teresa Łabudź – członek  Kamil Sokołowski – członek
Przewiń do góry