Władze

ZARZĄD SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM

PREZES – Jarosław Ruszewski
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
WICEPREZES – Ewa Katarzyna Kotowska
Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
WICEPREZES – Mariusz Dziczkowski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie”
SEKRETARZ – Adam Ołowniuk
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
SKARBNIK – Andrzej Świtaj
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
CZŁONEK ZARZĄDU – Danuta Złotnik
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
CZŁONEK ZARZĄDU – Ewa Wosiak
Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja

KOMISJA REWIZYJNA SUWALSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAZEM

Dariusz Żukowski – Przewodniczący 
Teresa Łabudź – członek 
Kamil Sokołowski – członek

Dołącz
Top