Promujemy III sektor w Suwałkach!!!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udostępniania Federacji materiałów informacyjnych i promocyjnych Organizacji (ulotek, plakatów, wystaw, folderów itd.), które służyć będą do upowszechniania w społeczności lokalnej podejmowanych działań. Zależy nam na promocji Państwa Organizacji orazzachęcania mieszkańców do angażowania się w działania społeczne, wstępowania do organizacji, bycia wolontariuszami oraz osobami wspierającymi. Federacja przekazane materiały będzie nieodpłatnie udostępniać w trakcie stoisk promocyjnych podczas organizowanych wydarzeń masowych i innych, które mogą służyć promocji sektora społecznego.

Materiały prosimy przekazywać pod adres:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Przypominamy też, iż posiadamy wystawę na temat działalności suwalskiego sektora pozarządowego w Suwałkach i współpracy z suwalskim samorządem, która nieodpłatnie udostępniamy wszystkim zainteresowanym Organizacjom. Wystawa składa się z 12 roll-upów, na których są przedstawione informacje odnoszące się do działalności suwalskiego III sektora oraz podejmowanych przez niego form aktywności.

Przewiń do góry