Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty podtytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”,poświęcone podniesieniu wiedzy przedstawicieli III sektora na temat aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warsztaty odbędą się 14 grudnia br. w godz. 8.00 – 14.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Uczestnicy:                           

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

  • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych
  • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce
  • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)
  • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych
  • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
  • wolontariat
  • status Organizacji Pożytku Publicznego
  • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, wykładowca wyższych uczelni i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i członek Podlaskiej. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia:

Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Przewiń do góry