Zgłoś propozycje do programu Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W grudniu br. Federacja organizuje w Suwałkach jednodniową konferencję dotyczącą sytuacji III sektora. W związku z tym, prosimy o zgłaszanie propozycji tematów, wydarzeń czy inicjatyw, jakie można by przeprowadzić w trakcie tego spotkania. Mile widziane są też propozycje osób, chcących wystąpić na Forum lub przedstawić swoje osiągnięcia czy plany.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, drogą meilową: razem@federacjasuwalki.pl.   Chcemy, by program wydarzenia skonstruować w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Przewiń do góry