Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie?

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty z partycypacji społecznej, które odbędą się w poniedziałek 9 grudnia w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 9 grudnia 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program: Celem szkolenia jest poznanie narzędzi partycypacji społecznej i ich wykorzystywania w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia m.in. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, petycja, prawo do informacji publicznej, konsultacje społeczne. Program łączy w sobie elementy wykładu oraz pracy warsztatowej.

Trener: Agnieszka Maszkowska – trenerka, koordynatorka projektów, animatorka społeczna, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Ma doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik (m.in. w zakresie planowania przestrzennego, planowania strategicznego, rewitalizacji, konsultowania programów współpracy JST z NGO) oraz w ewaluacji konsultacji i procesów partycypacyjnych. Wspiera organizacje i grupy w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.  

Przewiń do góry