Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie?

Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniać swoje otoczenie?

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty z partycypacji społecznej, które odbędą się w poniedziałek 9 grudnia w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy? 9 grudnia 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie? Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo? Szkolenie skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program: Celem szkolenia jest poznanie narzędzi partycypacji społecznej i ich wykorzystywania w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia m.in. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, petycja, prawo do informacji publicznej, konsultacje społeczne. Program łączy w sobie elementy wykładu oraz pracy warsztatowej.

Trener: Agnieszka Maszkowska – trenerka, koordynatorka projektów, animatorka społeczna, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Ma doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik (m.in. w zakresie planowania przestrzennego, planowania strategicznego, rewitalizacji, konsultowania programów współpracy JST z NGO) oraz w ewaluacji konsultacji i procesów partycypacyjnych. Wspiera organizacje i grupy w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.  

Dołącz
Top