Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Zaproszenie na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

23 września 2016 r.

SUWALSKIE NGO

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest plenarnym spotkaniem organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych działających w Suwałkach i na rzecz jego mieszkańców. Jego celem jest integracja Suwalskiego Trzeciego Sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, omówienie i konsultowanie istotnych kwestii dotyczących rozwoju i współpracy suwalskich NGOsów. Forum odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. i składać się będzie z 3 bloków tematycznych.

Otwarciu spotkania poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się będzie w sali Aquapark Suwałki w godzinach 9.00 – 12.00. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, można było wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Forum mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Popołudniu w godzinach 17.00 – 19.00, wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w integracyjno-edukacyjnej grze terenowej w okolicach rzeki Czarnej Hańczy koło ulicy Ogrodowej w Suwałkach. Uczestnicy reprezentujący poszczególne suwalskie organizacje pozarządowe, w grupach będą poruszać się po punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji zadania (zagadki, rebusy, szyfry itp. dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych i Suwałkach). Spotykamy się przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach.
Forum zakończy się ogniskiem, w trakcie którego na uczestników czekają gry, zabawy i występy wokalno-taneczne. Zapraszamy do prezentacji wszelkich pomysłów/propozycji zaprezentowania twórczości/pomysłowości grup i osób (małe formy sceniczne, śpiewy indywidualne i zespołowe.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” oraz przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Informacje organizacyjne można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl.

Przewiń do góry