Głosowanie na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji

Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych. Każdej organizacji (podmiotowi) przysługuje jedna karta do głosowania. Wypełnione karty należy składać w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji (podmiotu) i z dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” w kancelarii ogólnej UM, przy ul. A. Mickiewicza 1 (w pon. w godzinach 8.00-16.00, we wt., śr., czw., pt. w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem systemu ePUAP.
Z grona Organizacji zrzeszonych w naszej Federacji startują następujące osoby:
– Witold Bogdan – Seniorzy z Pasją Horyzont
– Pelagia Teresa Pietkiewicz – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
– Jadwiga Elżbieta Rusińska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Teresa Suproń – Związek Harcerstwa Polskiego
– Dariusz Żukowski – Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej.
Głosować można stawiając w kratce znak „x” przy nie więcej niż 7 nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku „x” obok nazwisk więcej niż 7 kandydatów lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Tutaj można znaleźć listę kandydatów wraz z nazwami organizacji, które zgłosiły kandydatów: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4160/ogloszenie-listy-kandydatow-do-suwalskiej-rady-seniorow-trzeciej-kadencji,2580967
Przewiń do góry