Nieodpłatne doradztwo i konsultacje dla suwalskich organizacji pozarządowych

Federacja RAZEM oferuje nieodpłatne i profesjonalne doradztwo oraz konsultacje dla suwalskich organizacji pozarządowych.

Doradzamy w zakresie pozyskiwania funduszy, prawa, księgowości, marketingu i informatyki – czyli we wszystkim, co związane jest z tematem organizacji pozarządowych. Jest to kolejna już propozycja Federacji dla działaczy NGO’sów – obok organizacji szkoleń, spotkań i udostępniania przestrzeni biurowej oraz konferencyjnej.  

Zapisy:

By umówić się na doradztwo/konsultacje, zadzwoń pod nr tel. 87 565 02 58 albo skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Jeżeli nie wiesz, który z doradców/konsultantów może Ci pomóc, napisz maila na ww. adres z krótkim opisem swojego problemu, a my skierujemy Cię do odpowiedniej osoby.

Dla kogo?

Doradztwo skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych
w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych organizacji członkowskich) lub członków innych suwalskich organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Szczegółowy opis doradztwa:

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy:

–        doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);

–        porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji;

–        konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);

–        konsultacje przygotowywanych  wniosków aplikacyjnych (wymogi formalne i merytoryczne);

–        pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych;

–        pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne;

–        sprawozdawczość projektowa;

–        tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie prawa:

–        podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń): wymogi formalne (dokumenty, opłaty), postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

–        postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);

–        działalność pożytku publicznego: działalność nieodpłatna pożytku publicznego,  działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza,

–        zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;

–        finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;

–        wolontariat;

–        spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego;

–        konsultowanie projektów umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;

–        prawo pracy – zawieranie umów: o pracę, o dzieło,  zlecenia,

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo księgowe:

–        księgowość organizacji pozarządowych;

–        sporządzanie planów finansowych;

–        rozliczanie dotacji;

–        ubezpieczenia społeczne;

–        podatki;

–        sprawy kadrowo-płacowe, umowy cywilnoprawne itp.;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie marketingu:

–        efektywne sposoby promocji organizacji pozarządowych;

–        sposoby pozyskiwania sponsora;

–        PR;

–        efektywne kanały promocji:

–        budżet marketingowy;

–        współpraca z mediami;

–        komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

–        reklama;

–        materiały reklamowe dla organizacji (gadżety) i inne w zależności od potrzeb;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo w zakresie informatycznym:

–        obsługa informatyczna;

–        budowanie i funkcjonowanie stron internetowych;

–        nowoczesne narzędzia IT;

–        konserwacja sprzętu;

–        usługi hostingowe i testy bezpieczeństwa;

–        inne w zależności od zapotrzebowania.

Doradztwo i konsultacje odbywają się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przewiń do góry