Nabór do komisji oceniających

Do 17 grudnia zainteresowani mogą składać w kancelarii UM formularze, podpisane osobiście oraz przez macierzyste organizacje. Tutaj znajdują się informacje i formularze:
Komisje rekomendują Prezydentowi Miasta wysokość dotacji w konkursach ofert. Dobrą praktyką stało się w Suwałkach, że dwie osoby w każdej komisji to przedstawiciele organizacji pozarządowych, troje to urzędnicy. Komisje pracują w programie Witkac.pl. Konkursy (oprócz naboru na tzw. wkłady własne) odbywają się raz w roku, najczęściej w grudniu. Można oczywiście wybrać sferę, w której chciałoby się być członkiem komisji.
Te osoby, których organizacje nie składają ofert zachęcamy do zaznaczenia opcji „jestem zainteresowany udziałem w Komisjach konkursowych we wszystkich obszarach, w których Prezydent Miasta Suwałk będzie ogłaszał otwarte konkursy ofert”. Nie oznacza to, że wówczas takie osoby będą członkami każdej komisji, ale że Wydział organizujący konkurs będzie się z Państwem kontaktował i każdorazowo zapyta Was o chęć pracy w danej komisji.
Przewiń do góry