Aktualności w organizacjach członkowskich

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA jako organizator Suwalskiego Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy poszukuje wolontariuszy na 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015, który odbędzie się dnia 11.01.2015 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Suwalskiego Sztabu WOŚP, który mieści się w Centrum Trójki.

CENTRUM TRÓJKI działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 12.00-20.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 12.00 -20.00
Piątek – 8.00-16.00

CENTRUM TRÓJKI
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
Tel./fax: +48 (87) 566 79 97

Kontakt ze sztabem możliwy jest również pod adresem wosp@pogodnesuwalki.pl

Termin rejestracji wolontariuszy mija 13 grudnia 2014.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Wczoraj (12.11.2014r.) przy ul. Pułaskiego 24A odbyło się otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, prowadzonego przez stowarzyszenie FEATON. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Suwałk, który to na początku bieżącego roku przekazał budynek na tę szczytną działalność. Ośrodek ma wspomagać osoby wykluczone społeczne i pomagać im w odnalezieniu się w realiach społecznych. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową.

Czytaj dalej →

Otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, 12 listopada 2014 r. godz. 10.00

Otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, 12 listopada 2014 r. godz. 10.00

Dnia 12 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON.  Działalność Ośrodka ma wspomagać osoby wykluczone społeczne i pomagać im w odnalezieniu się w realiach społecznych. Symboliczną wstęgę przetnie Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, który to na początku br. przekazał budynek znajdujący się przy ul. Pułaskiego 24A na poczet tej szczytnej działalności. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Featon, powołane dla celów społecznych, aby pomagać najbardziej potrzebującym. Pomoc stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, 12 listopada 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, 12 listopada 2014 r.

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma oraz Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej serdecznie zaprasza na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, które odbędzie się dnia 12 listopada br. o godz. 17.00 w auli PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Spotkanie odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, której celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wspieranie współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami, ponad podziałami i sympatiami politycznymi.

Głównymi zagadnieniami poruszonymi na spotkaniu będzie przyszłość młodych ludzi w Suwałkach oraz działalność III sektora. Publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań tak aby kandydaci mogli przedstawić swoje poglądy na ważne kwestie dla mieszkańców Suwałk.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu, a chciałyby zadać pytanie wszystkim kandydatom, proszone są o przesyłanie tych pytań na skrzynkę mailową maszglos@pogodnesuwalki.pl

Więcej informacji na stronie internetowej www.facebook.com/MaszGlosMaszWyborSuwalki

Koordynator akcji: Karol Świerzbin tel. 507-860-241; biuro@kostroma.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 roku.

Zadaniem komisji konkursowej będzie weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny, analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz przedstawienie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych ofert wybranych do udzielenia dotacji.

W skład komisji konkursowej wejdzie czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
Obowiązki członków komisji konkursowej:
– rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
– czynny udział w pracach komisji,
– niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji,
– nieujawnianie, bez zgody przewodniczącego komisji, podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym informacji o przebiegu prac komisji, wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w załączeniu do 19 listopada br.  Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2015” bądź elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2015”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Elizą Szadkowską – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. (85) 66 54 103, e-mail:eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYMAT serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej pn. „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce” organizowanej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Wyjazd edukacyjny odbędzie się w dniach 17-22 listopada 2014 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami Podmiotów Ekonomii Społecznej działających w Olsztynie i jego okolicach na kilku przykładach jak również zapoznanie z przyszłymi możliwościami finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej ze środków publicznych i prywatnych.

Poza poznaniem ciekawych inicjatyw partnerskich, wizyta stanowi także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń organizacji i instytucji z regionu warmińsko-mazurskiego. 

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej  tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznych, Klubów Integracji Społecznych, Zakładów Aktywności Zawodowej, przedsiębiorstw społecznych z terenu objętego projektem tj. powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego oraz z powiatu miasta Suwałki.

Wizyta studyjna odbędzie się w terminie 17-22 listopada 2014r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony zostanie przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. pocztą elektroniczną na adres:  j.charmuszko@ares.suwalki.pl lub dostarczenie jej osobiście do biura projektu: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 087 567-73-74 wew. 405.

Liczba miejsc ograniczona!

Załączniki:

Czytaj dalej →

„Podlaskie otwarte” – element Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

„Podlaskie otwarte” – element Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają na spotkanie robocze, dotyczące uszczegółowienia zapisów programu „Podlaskie otwarte” – elementu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

Odbędzie się ono 6 listopada 2014 r. w godzinach 13:00-17:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Spotkanie ma na celu zebranie opinii oraz pomysłów na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zarówno dziedzictwa kulturowego naszego regionu, bliskości granic, jak i lokalnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i instytucji samorządowych.

Czytaj dalej →

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, do wzięcia udziału w konkursie promującym działania społeczne podejmowane przez mieszkańców Suwałk lub osoby działające na rzecz mieszkańców Suwałk.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej lub osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy lub też sami wolontariusze.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (opis musi być sporządzony w wersji komputerowej).

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić specjalny formularz dostępny w załączeniu

Zgłoszenia kierujemy na adres:
CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl, tel./fax. 87 565 02 58

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach, w trakcie których laureaci otrzymają specjalne statuetki i dyplomy, które zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem przez Miasto Suwałki konkursów ofert na realizację przez NGO zadań publicznych oraz ich modyfikacja 

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem przez Miasto Suwałki konkursów ofert na realizację przez NGO zadań publicznych oraz ich modyfikacja 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 13 października br. o godz. 15.30 na spotkanie w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 poświęcone analizie procedur konkursowych związanych ze składaniem ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.

W trakcie spotkanie chcemy przeanalizować istniejące procedury udzielania NGO dotacji, ich realizacji, rozliczania oraz kontroli. Poddamy też dyskusji roboczej opracowaną we współpracy z Panią Agnieszką Szyszko – Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi propozycję zmiany procedury i dokumentów dotyczących określania trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Suwałki przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji. Zmiany te będą obowiązywały już od ogłaszanych w listopadzie konkursów ofert na przyszłe lata.

Analiza współpracy finansowej z Miastem Suwałki oraz zmiany w tym zakresie  są częścią projektu “Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej →

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

W dniach 3-5 października br. już po raz 12. odbył się w Suwałkach „Objazdowy Festiwal Filmowy Watch DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”.

WATCH DOCS to jedna z największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. Prezentowane są tu filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową.

Pomysł „Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka
w Filmie” powstał 11 lat temu. Zaczęło się od Festiwalu Międzynarodowego, który to od 2001 roku realizowany jest jako program Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Po grudniowym warszawskim festiwalu międzynarodowym, festiwal ten przyjmuje formę objazdową i organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski – organizacjami pozarządowymi, kinami, teatrami, ośrodkami akademickimi i innymi instytucjami kulturalnymi.

W 2014 roku (do dnia 5 października) odwiedził on 22 miasta. Wśród nich nie zabrakło również Suwałk, w którym to mieście Festiwal od samego początku organizuje Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Podczas trzech festiwalowych dni października można było zobaczyć filmy dokumentalne pochodzące z całego świata m.in. z Francji, Rosji, Pakistanu, Brazylii, Indii.

W ramach 12 już Festiwalu zaprezentowane zostały mieszkańcom Suwałk reportaże i filmy dokumentalne z różnych stron świata w tym film „Za kratami nie nosimy burek”, który uzyskał nagrodę 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz wyróżniony w tym konkursie „Jak zbudować państwo?” reż. Anne Poiret i Florence Martin-Kessler.

Film jest jednym z najpotężniejszych czynników kształtujących nasze wyobrażenia oraz poglądy. Na Festiwalu prezentowane są filmy w różny sposób podejmujące problematykę praw człowieka. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko sto światowej klasy filmów, które w Polsce ogląda łącznie ponad 70.000 widzów.

Na wszystkie filmy wstęp był bezpłatny, a jedyną granicą był wiek – ukończone 15 lat.

Czytaj dalej →

Time to Move” – ogólnoeuropejska kampania Eurodesku w Suwałkach

Time to Move” – ogólnoeuropejska kampania Eurodesku w Suwałkach

Regionalny Punkt Eurodesku prowadzony przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk przyłącza się do Kampanii „Time to Move”. Najważniejszym celem kampanii jest zwiększenie widoczności działań prowadzonych przez sieć Eurodesk  w całej Europie. W ramach kampanii na poziomie europejskim i krajowym w dniach 13-19 października 2014 roku odbędą się m.in. Dni Otwarte w Punktach Eurodesku, warsztaty, szkolenia młodzieży, wystawy, hapenningi z udziałem młodzieży, spotkania z wolontariuszami i konkursy.

W Suwałkach w ramach kampanii „Time to Move” odbędzie się Tydzień Otwarty Eurodesku. W ramach którego, w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT odbędzie się:

  • dyżur doradców, którzy odpowiedzą na zadawane pytania, będą świadczyć doradztwo z zakresu studiów, pracy za granicą, szkoleń, warsztatów, poszukiwania partnerów do projektów, przyjazdu obcokrajowców, kwestii obywatelskich i prawnych, praktycznego pisania wniosków o dotację dotyczących wymian międzynarodowych z programu Erasmus +.
  • wystawa ukazująca społeczne zaangażowanie suwalskich organizacji pozarządowych.

Dodatkowo:

  • 13 października odbędą się spotkania warsztatowe z młodzieżą w Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza i w IV Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach
  • 15 października odbędzie się spotkanie z wolontariuszami.

W zależności od zgłoszonego zapotrzebowania mogą odbyć się także inne spotkania.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Regionalny Punkt Eurodesk
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych działający w oparciu  o sieć funkcjonującą w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 80 w sieci Eurodesk Polska. W Suwałkach od 2006 roku Punktem Regionalnym jest stowarzyszenie PRYZMAT. Przyjdź do nas i poznaj szczegóły działań Regionalnego Punktu Eurodesk w Suwałkach

Aktualne informacje o planowanych działaniach będą zamieszczane na stronach:
www.wolontariat.pryzmat.org.pl
www.eurodesk.pl

Czytaj dalej →

Stypendia w dziedzinie kultury

Stypendia w dziedzinie kultury

Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, do dnia 30 listopada 2014 r. mogą składać wnioski o stypendia Miasta Suwałk.

Do dnia 15 grudnia 2014 r. można natomiast składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody dorocznej składać mogą:
– właściwa do spraw kultury Komisja Rady Miejskiej w Suwałkach
– miejskie instytucje kultury oraz inne artystyczne, kulturalne i wydawnicze
– związki twórców i inne organizacje pozarządowe

Powyższe wnioski należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „wniosek o Stypendium/Nagrodę Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”

Wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz nagrody dostępne są kolejno na stronach:  http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/kultura/?page_id=961
http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/kultura/mecenat-miasta/?page_id=958

 

Zachęcamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury!

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza na bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 8 października 2014 r., w godzinach 11-17.30, w sali konferencyjnej stowarzyszenia PRYZMAT, ul. Noniewicza 91.

Być może zastanawiasz się, co to jest ten wolontariat lub masz jakieś doświadczenia z wolontariatem? Może znasz już jakiś wolontariuszy, ale nie wiesz, czy to dla Ciebie? A może potrzebujesz impulsu, aby zacząć działać lub rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się, czy musisz mieć jakieś specjalne kwalifikacje? A może nie do końca wiesz, co tak naprawdę można robić jako wolontariusz? Jeśli tak – przyjdź na szkolenie!

Podczas warsztatu dowiesz się co to jest wolontariat, co może robić wolontariusz, co trzeba zrobić, aby nim zostać, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza. Zastanowimy się też dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Przedstawimy najnowsze oferty wolontariatu. Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto zostać wolontariuszem – przyjdź! Przekonasz się gdzie i jak możesz działać!

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Jednodniowe szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat, zainteresowanych działalnością społeczną w formie wolontariatu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu.

UWAGA! Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Informacje dodatkowe: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Razem dla Suwałk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu Podlaskiej Sieci Wolontariatu

Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu Podlaskiej Sieci Wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” wraz z partnerami: Fundacją Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Fundacją Edukacyjno-Kulturalną „Leonardo” z Łomży i Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością, by aktywnie kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu w woj. podlaskim. Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

W ramach tworzenia Sieci odbędzie się 5 dwudniowych spotkań wyjazdowych odbywających się w Białymstoku w okresie październik – maj 2015. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały i pokrycie kosztów przejazdu do kwoty 40 złotych.

Pierwsze spotkanie warsztatowe związane z budową sieci, odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 r., w jednym w Hotelu „Esperanto” Białymstoku. W trakcie spotkania rozpoczniemy dyskusję oraz poznamy się i zintegrujemy, przy okazji określając m.in. zadania dla Sieci, misję i jej cele. Rozpoczynamy w sobotę o godz. 9.00, a kończymy w niedzielę o godz. 14.00. W związku z tym, prosimy o wskazanie przedstawiciela z organizacji, który będzie reprezentować organizację w tych spotkaniach. Liczba miejsc na szkolenia ograniczona – 20 osób reprezentujących 20 organizacji.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach projektu zostanie zrealizowany m.in. cykl spotkań sieciujących, wizyta studyjna, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w NGO, szkolenia dla wolontariuszy, mobilna wystawa o wolontariacie, platforma internetowa i standaryzacja organizacji w zakresie uzyskiwania dla swych organizacji tytułu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

Wszelkie informacje dodatkowe oraz zgłoszenia osobiste, emailem lub telefonicznie prosimy kierować na załączonym formularzu pod adres:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wystawa o wolontariacie w woj. podlaskim – zbieramy zdjęcia!!!

Wystawa o wolontariacie w woj. podlaskim – zbieramy zdjęcia!!!

Mobilna wystawa o wolontariacie w województwie podlaskim
przyślij nam zdjęcia wolontariuszy!!!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” przygotowuje wystawę na temat wolontariatu w organizacjach pozarządowych, która na przełomie grudzień 2014 – czerwiec 2015 r. zawita do wielu miejsc w województwie podlaskim.

Wystawa poświęcona będzie szeroko rozumianemu wolontariatowi, tak by prezentować wolontariuszy przy ich pracy, ukazywać ich zaangażowanie i chęć pomocy potrzebującym, a także organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami. Każdy będzie mógł zapoznać się z samą ideą wolontariatu, dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat wolontariatu i zobaczyć w jakich miejscach potrzebni są wolontariusze. Wystawa ma na celu pokazanie i propagowanie wolontariatu, który ma w sobie dużo pozytywnej energii i niesie ze sobą wiele satysfakcji, jednak nie zawsze ten pozytywny, radosny obraz jest dostrzegany w społeczeństwie. Za jej pośrednictwem chcemy pokazać jak barwny, różnorodny i radosny może być wolontariat.

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe z woj. podlaskiego do przesyłania zdjęć ukazujących barwną i różnorodną stronę wolontariatu oraz tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe wykonują pracę społeczną działając z pożytkiem dla społeczeństwa.

Zdjęcia wraz z krótkim opisem, co i kogo przedstawiają, należy zgodnie z poniższym przykładem, przesłać do dnia 31 października 2014 r. na adres: wolontariat@pryzmat.org.pl

FOTO
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
10.04.2014
Organizacja X

Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Suwalczanie jako odbiorcy kultury

Suwalczanie jako odbiorcy kultury

Dnia 22 września 2014 r. odbyła się III Kawiarenka Obywatelska pn. „Suwalczanie jako odbiorcy kultury”. Głównym tematem spotkania było zaangażowanie mieszkańców Suwałk w wydarzenia kulturalne oraz edukację z zakresu kultury i sztuki. W roli prelegentów wystąpili: Alicja Roszkowska (Fundacja ART-S.O.S. Alicji Roszkowskiej), Maciej Ambrosiewicz (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe) oraz Paweł Bydelski (Suwalskie Ucho Muzyczne). Mówcy przybliżyli nam obraz aktywnych twórców, przedstawili różne aspekty współpracy z samorządem, opowiadali o sukcesach i niedogodnościach z jakimi zmagają się artyści ale przede wszystkim ukazali słuchaczom różne oblicza działań kulturalnych od muzyki alternatywnej, klasycznej, poprzez malarstwo, rzeźbę aż po autorskie wydania publikacji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, Bożena Kamińska (posłanka na Sejm RP, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury) oraz Jerzy Brzozowski (dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach). Goście przedstawili wyniki współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu, te pieniężne jak i te mentalne, zaprezentowali możliwości jakie miasto Suwałki stwarza zdolnym ludziom do rozwijania swoich talentów a także „od kuchni” opisali zasady funkcjonowania instytucji kulturalnych naszego miasta. Przybyli widzowie starali się znaleźć odpowiedzi na pytania „Jakimi odbiorcami kultury są suwalczanie”, „Kto jest odbiorcą tych działań w naszym mieście” oraz „Do kogo one są kierowane”. Odpowiedzi szukano wśród wywodów przedstawicieli NGO działających w obszarze kultury, reprezentantów urzędu miejskiego oraz delegatów suwalskich instytucji kultury. Debata była odpowiednim wstępem do zebrania uwag, które kolejno zostaną wzięte pod uwagę przy odpracowywaniu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwaki do 2020 roku.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”.

Szkolenie odbędzie się 1 października 2014 r., w godzinach 11.00-17.30, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Doświadczyłeś już pracy jako wolontariusz? Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się czy to dla Ciebie, czy musisz mieć jakieś specjalne kwalifikacje? A może nie do końca wiesz, co tak naprawdę można robić jako wolontariusz? Jeśli tak, i masz ukończone 15 lat – przyjdź na szkolenie!

Podczas warsztatu dowiesz się jakie są prawa i obowiązki wolontariusza, jak rozszerzać swoje działania, dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Przedstawimy najnowsze oferty wolontariatu. Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto – po prostu przyjdź! Przekonasz się gdzie i jak możesz działać!

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Jednodniowe szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat, zainteresowanych rozszerzeniem działalności społecznej w formie wolontariatu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w załączeniu  i zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

 

UWAGA! Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

Warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”

Warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

4– 5 października 2014 r.

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 4 – 5 październik 2014 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie k. Suwałk.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
– wolontariat – historia, definicja, rodzaje
– prawne aspekty wolontariatu
– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów
– zarządzanie wolontariatem w organizacji
– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
– komunikacja z wolontariuszami
– planowanie pracy wolontariuszy
– indywidualny program wolontarystyczny
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
– karta etyczna wolontariuszy
– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz transport w obie strony. Uczestnicy otrzymają także specjalne certyfikaty. Każda z zainteresowanych organizacji pozarządowych, może zgłosić na szkolenie nie więcej niż dwie osoby. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT od 12 lat prowadzi Suwalskie Biuro Wolontariatu, które zajmuje się kompleksowym wsparciem rozwoju wolontariatu w regionie (szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo, kampanie informacyjne, publikacje, konkurs „Barwy wolontariatu”, obchody Dnia Wolontariusza). Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, który otrzymał m.in. I nagrodę za działania prospołeczne w ogólnopolskim konkursie „Barwy wolontariatu”, nagrodę Wojewody Podlaskiego dla laureata „Inicjatywa społeczna roku” oraz Włócznię Jaćwingów – nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za działania prospołeczne.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 oku.

Uwagi do programu zgłaszać można na formularzu zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy w 2015 roku do dnia 15 września br.

Można je złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na sekretariat Urzędu, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. 306 bądź mailowo na adres Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Kolorowe listki”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Kolorowe listki”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedszkola do udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci pn. „Kolorowe listki” realizowanych w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” finansowanego w ramach funduszy EOG.

„Kolorowe listki” do zajęcia terenowe i kameralne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia mają na celu nabycie przez najmłodszych mieszkańców regionu umiejętności rozpoznawania podstawowych, rodzimych gatunków drzew, na podstawie wyglądu liści lub barwy. Zajęcia kameralne prowadzone będą na terenie przedszkoli przez pracownika Wigierskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem m.in. zdjęć wykonanych w technologii trójwymiarowej. W ramach zajęć terenowych przewidziana jest wizyta dzieci w Wigierskim Parku Narodowym i praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew na szlakach.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.. Zainteresowane przedszkola zapraszamy do składania zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl w terminie do 15 września br

Więcej informacji na stronie internetowej www.drzewa.pryzmat.org.pl
oraz pod numerem telefonu 87 565 02 58
a także za pośrednictwem emaila: pryzmat@pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Mistrz Polski w rozgrywkach bowlingowych

Mistrz Polski w rozgrywkach bowlingowych

Andrzej Świtaj i Stanisław Poświatowski z Klubu Sportowego „Jaćwing”, 5 sierpnia 2014 r. byli gośćmi dnia lokalnego Radia. Opowiadali o osiągnięciach sportowych członków stowarzyszenia oraz zapraszali osoby niewidome i słabowidzące do włączenia się w działalność organizacji i wspólnej integracji.

http://www=1&ia=56324.radio5.com.pl/index.php?id

Czytaj dalej →

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Suwałki, do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”.
Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O Suwalskim Biurze Wolontariatu w 7 numerze Biuletynu „Otwórz się na wolontariat”

Czytaj dalej →

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Do 20 sierpnia 2014 roku można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Celem konsultacji jest poznanie opinii powyższych podmiotów w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Suwałki z NGO.

Opinie i uwagi należy kierować do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii:
– drogą pisemną – w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik – konsultacje”, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– drogą elektroniczną: aszyszko@um.suwalki.pl.

6 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie dokumentów określających współpracę samorządu z suwalskimi organizacjami.

Spotkanie konsultacyjne poprzedzone będzie prezentacją kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2016, które rozpocznie się o godz. 16.00.

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Pomoc doradcza przy pisaniu wniosków do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji

Pomoc doradcza przy pisaniu wniosków do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji

Z uwagi na to, że Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczęła nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego PRYZMAT oferuje bezpłatną pomoc doradczą przy konstruowaniu wniosków do tego konkursu.

Celem głównym Funduszu jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł. O środki mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe (które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodorację), grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe z terenu 3 powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Więcej na stronie: www.fir.org.pl/podlaski-pozarzadowy-fundusz-mikrodotacji/

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do skorzystania z doradztwa finansowo-biznesowego, podczas którego pomożemy w przygotowaniu aplikacji.

Doradztwo prowadzi Pani Izabela Tomaszewska w każdą środę w godz. 16.00 – 18.30 w biurze PRYMAT przy ul. Noniewicza 91. Na spotkanie można umawiać się telefonicznie 87 565 02 58, mailowo: izabela.tomaszewska@pryzmat.org.pl lub tez osobiście w biurze Pryzmatu

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Dołącz
Top