Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Do 20 sierpnia 2014 roku można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Celem konsultacji jest poznanie opinii powyższych podmiotów w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Suwałki z NGO.

Opinie i uwagi należy kierować do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii:
– drogą pisemną – w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik – konsultacje”, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– drogą elektroniczną: aszyszko@um.suwalki.pl.

6 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie dokumentów określających współpracę samorządu z suwalskimi organizacjami.

Spotkanie konsultacyjne poprzedzone będzie prezentacją kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2016, które rozpocznie się o godz. 16.00.

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry