Stypendia w dziedzinie kultury

Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, do dnia 30 listopada 2014 r. mogą składać wnioski o stypendia Miasta Suwałk.

Do dnia 15 grudnia 2014 r. można natomiast składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody dorocznej składać mogą:
– właściwa do spraw kultury Komisja Rady Miejskiej w Suwałkach
– miejskie instytucje kultury oraz inne artystyczne, kulturalne i wydawnicze
– związki twórców i inne organizacje pozarządowe

Powyższe wnioski należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „wniosek o Stypendium/Nagrodę Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”

Wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz nagrody dostępne są kolejno na stronach:  http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/kultura/?page_id=961
http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/kultura/mecenat-miasta/?page_id=958

 

Zachęcamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury!

Dodaj komentarz

Przewiń do góry