Warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”

Warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

4– 5 października 2014 r.

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 4 – 5 październik 2014 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie k. Suwałk.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
– wolontariat – historia, definicja, rodzaje
– prawne aspekty wolontariatu
– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów
– zarządzanie wolontariatem w organizacji
– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
– komunikacja z wolontariuszami
– planowanie pracy wolontariuszy
– indywidualny program wolontarystyczny
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
– karta etyczna wolontariuszy
– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz transport w obie strony. Uczestnicy otrzymają także specjalne certyfikaty. Każda z zainteresowanych organizacji pozarządowych, może zgłosić na szkolenie nie więcej niż dwie osoby. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT od 12 lat prowadzi Suwalskie Biuro Wolontariatu, które zajmuje się kompleksowym wsparciem rozwoju wolontariatu w regionie (szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo, kampanie informacyjne, publikacje, konkurs „Barwy wolontariatu”, obchody Dnia Wolontariusza). Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, który otrzymał m.in. I nagrodę za działania prospołeczne w ogólnopolskim konkursie „Barwy wolontariatu”, nagrodę Wojewody Podlaskiego dla laureata „Inicjatywa społeczna roku” oraz Włócznię Jaćwingów – nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za działania prospołeczne.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry