Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem przez Miasto Suwałki konkursów ofert na realizację przez NGO zadań publicznych oraz ich modyfikacja 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 13 października br. o godz. 15.30 na spotkanie w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 poświęcone analizie procedur konkursowych związanych ze składaniem ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.

W trakcie spotkanie chcemy przeanalizować istniejące procedury udzielania NGO dotacji, ich realizacji, rozliczania oraz kontroli. Poddamy też dyskusji roboczej opracowaną we współpracy z Panią Agnieszką Szyszko – Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi propozycję zmiany procedury i dokumentów dotyczących określania trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Suwałki przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji. Zmiany te będą obowiązywały już od ogłaszanych w listopadzie konkursów ofert na przyszłe lata.

Analiza współpracy finansowej z Miastem Suwałki oraz zmiany w tym zakresie  są częścią projektu “Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry