Aktualności w organizacjach członkowskich

Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie dla organizacji pozarządowych, 30 stycznia 2015 r.

Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie dla organizacji pozarządowych, 30 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w piątek 30 stycznia w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w działania, szczególnie narażone na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować. Ponadto celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie stresu i wypalenia zawodowego.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie stresu:
 • biologiczne i psychologiczne koncepcje stresu;
 • stres negatywny, stres pozytywny – dystres, eustres;
 • stres w miejscu pracy;
 • fizjologia reakcji stresowej;
 • indywidualne źródła stresu; stresory obiektywne i subiektywne;
 • prawdy i mity na temat stresu;
 • różne strategie radzenia sobie ze stresem;
 • konsekwencje psychiczne i fizyczne stresu przewlekłego.
 1. Pojęcie wypalenia zawodowego:
 • czym jest wypalenie zawodowe;
 • czynniki ryzyka wypalenia zawodowego;
 • dynamika wypalenia zawodowego;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego.
 1. Odkrywanie własnych zasobów w radzeniu sobie ze stresem:
 • techniki radzenia sobie ze stresem – trening;
 • objawy wypalenia zawodowego u działaczy NGO;
 • jak znaleźć „złoty środek” i nie wypalać się?;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • styl życia chroniący przed stresem.

Szkolenie poprowadzi Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog kliniczny, trenerka umiejętności psychopołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego trzyletniego Kursu Terapii Rodzin, aktualnie na trzecim roku Kursu Psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 15 lat pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach, prowadzi Pracownię Psychologiczną, w ramach której pracuje m.in. z osobami doświadczającymi nadmiernego stresu oraz wypalenia zawodowego. Szkoli  różne grupy zawodowe, pracuje też indywidualnie z pacjentami nad poprawą jakości ich życia.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel./fax 87 565 02 58,
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Kawiarenka Obywatelska „Suwalski sport nasz powszedni”

Kawiarenka Obywatelska „Suwalski sport nasz powszedni”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców miasta, w tym szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w czwartek 15 stycznia br. o godz. 16.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Głównym tematem IV już  kawiarenki będzie sport i poziom aktywności fizycznej naszych mieszkańców w jego amatorskim i rekreacyjnym charakterze. Wielu z nas zaczyna lekturę codziennej prasy od ostatnich stron gazet, bo tam najczęściej znajdują się rubryki poświęcone sportowi. Spotykamy się w domach, pubach i wreszcie na stadionach i halach by wspólnie z innymi spędzić wolny czas. Sport „uprawiamy” co dnia nie tylko zresztą kibicując – coraz częściej sami chcemy się ruszać. Świadczy o tym coraz większa popularność sportów masowych. Wystarczy rzut oka za okno, żeby przekonać się ile osób z naszego najbliższego otoczenia regularnie biega czy jeździ na rowerze. Z punktu widzenia jakości życia i zdrowia każdego z nas można uznać to za bardziej niż pozytywne zjawisko.

W różnych krajach i regionach świata w różny sposób podchodzi się do sportu w tym sportu dla wszystkich. W Skandynawii sport to przede wszystkim sposób spędzania wolnego czasu, który ma pozytywny wpływ na zdrowie, ale też więzi społeczne mieszkańców. W Stanach Zjednoczonych sport jest znaczącą gałęzią przemysłu rozrywkowego, pełni też ważną rolę w budowie wspólnotowości oraz tożsamości Amerykanów. Do jakiego modelu „bliżej” jest mieszkańcom Suwałk?

W trakcie spotkania głos zabiorą zaproszeni goście: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Waldemar Borysewicz – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu i rekreacji:
– Paweł Cimochowski – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
– Adam Ołowniuk – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
– Edward Dec –  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
– Dariusz Ułanowicz – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach
– Wojciech Kowalewski – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”
– Marek Krejpcio – Suwalski Klub Karate Kyokushin
– Wojciech Winnik –  Ślepsk Suwałki
– Stanisław Kamiński i Dariusz Tasior –  Klub Rowerowy MTB Suwałki

Otwarta forma kawiarenek obywatelskich daje każdemu szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału i dyskusji w tym bezpłatnym spotkaniu.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Szkolenie Koordynatorów Wolontariatu Białowieża, 24-25.01.2015 r.

Szkolenie Koordynatorów Wolontariatu Białowieża, 24-25.01.2015 r.

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”, 24– 25 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 24 – 25 stycznia 2015 r. w Ośrodku GAWRA w Białowieży, ul. Gen. M. Polecha 2.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
– wolontariat – historia, definicja, rodzaje
– prawne aspekty wolontariatu
– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów
– zarządzanie wolontariatem w organizacji
– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
– komunikacja z wolontariuszami
– planowanie pracy wolontariuszy
– indywidualny program wolontarystyczny
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
– karta etyczna wolontariuszy
– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz transport w obie strony. Uczestnicy otrzymają także specjalne certyfikaty. Każda z zainteresowanych organizacji pozarządowych, może zgłosić na szkolenie nie więcej niż dwie osoby. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie w Osmoli i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Czytaj dalej →

II Suwalski Kongres Obywatelski

II Suwalski Kongres Obywatelski

Dnia 11 grudnia 2014 r., w hotelu Akvilon, odbył się II Suwalski Kongres Obywatelski pn. Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”.

Forum było okazją do częściowego podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnim roku dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane aktywnością społeczną, pracownicy administracji samorządowej oraz przedstawiciele władzy publicznej. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego było okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń oraz miało wpływ na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Bożena Kamińska, Vice Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach – dr Zbysław Grajek. W imieniu Posła Jarosława Zielińskiego wystąpiła Pani Lilianna Zielińska, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Rozpoczynając prezentację, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – dr Eliza Szadkowska przedstawiła jak wygląda realizacja dialogu w ciałach opiniodawczo-doradczych, w tym w radach działalności pożytku publicznego.O konsultacjach społecznych w Suwałkach jako narzędziach opiniowania i włączania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych wypowiedziała się Renata Giczewska-Węcek – przedstawicielka Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaprezentowała doświadczenia przy realizacji budżetu partycypacyjnego w Suwałkach tj. Budżetu Obywatelskiego. Podsumowując pierwszą część wystąpień, Ewelina Taraszkiewicz – reprezentantka Stowarzyszenia PRYZMAT a zarazem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM ukazała jak za pomocą budowy związku stowarzyszeń nastąpił rozwój wspólnej reprezentacji III sektora.

Uczestnicy wzięli również czynny udział w obradach sesji tematycznych. Grupa I zastanawiała się nad edukacyjnym potencjałem wolontariatu, wyzwaniach społecznych, korzyściach i potrzebnych formach wsparcia. Panel służył przyjrzeniu się instytucji wolontariatu i szukaniu odpowiedzi na pytania, jakie w tym obszarze możemy postawić. Czy wolontariat jest dobrą aktywnością  dla każdej grupy wiekowej i zawodowej? Czy wolontariusze to tylko osoby, kierujące się chęcią pomagania innym ze względu na górnolotne idee? Czy może dobroć serca nie zawsze jest tak istotna, a motywów do angażowania się jest o wiele więcej? Jakie przykłady działań tego typu oraz całych programów je wspierających zostały lub są realizowane w Polsce? Jakie korzyści z udziału w nich czerpią uczestnicy? Czy można sformułować na tej podstawie wnioski, wskazujące na potrzebę wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym? To tylko część pytań, na które uczestnicy tego spotkania szukali odpowiedzi.

Tematem grupy II był wizerunek organizacji pozarządowych. Panel dyskusyjny dotycył współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji.

Grupa III zastanawiała się nad rolą organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020. Dyskusja służyła przedstawieniu instrumentów włączenia organizacji społecznych do planowania, monitorowania i zarządzania nowym systemem funduszy europejskich. Nie zabrakło również ważnych tematów dla beneficjentów – kwestii wkładów własnych oraz nowych zasad kwalifikowalności wydatków.

II Suwalski Kongres Obywatelski został zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności PRYZMAT w ramach projektu „Razem dla Suwałk” realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 20.12.2014 r. odbyły się pierwsze terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych” , realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja  rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Pod okiem doświadczonego leśnika oraz trenera wolontariatu 10 uczniów szkół ponadpodstawowych zdobywało wiedzę na temat obcych i rodzimych gatunków drzew rosnących na terenie obszaru sieci Natura 2000 – „Ostoi Wigierskiej”.

Czytaj dalej →

Wolontariusz

Wolontariusz

Dzień wolontariusza przypadający na 5 grudnia jest dniem, który stanowi dowód uznania dla milionów ludzi na świecie poświęcających swój czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Uroczyste Obchody Dnia Wolontariusza w Suwałkach odbyły się 4 grudnia i połączone były z rozstrzygnięciem lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu. Suwałki 2014”. Konkurs skierowany do osób zamieszkujących miasto Suwałki lub działających na rzecz jego mieszkańców ma za zadanie promować osoby działające na rzecz osób potrzebujących.

Wolontariusze nominowani byli przez instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy.

10 Laureatom konkursu Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył specjalne statuetki w ramach podziękowania za trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi.

Jednym z laureatów tegorocznego konkursu jest Krzysztof Kuranowski, zgłoszony przez Stowarzyszenie FEATON w Suwałkach.

KRZYSZTOF KURANOWSKI działalność charytatywną w sferze pomocy społecznej zaczął w 2012 roku. W ramach działań statutowych stowarzyszenia FEATON wydaje żywność osobom potrzebującym. Prowadzi dyżury w Suwalskim Ośrodku Readaptacji Społecznej. Odpowiada za dokumentację stowarzyszenia oraz pomaga w codziennym prowadzeniu biura. Jest jednym z pierwszych Streetworkerów w Suwałkach w środowisku osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Pomaga organizować wyjazdy dla grup dzieci i młodzieży z suwalskich szkół i przedszkoli do Puńska, gdzie prowadzi animacje dla dzieci w „Wiosce Dwóch Mistrzów”.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wiersz, który laureat „Barw Wolontariatu” napisał natchniony wydarzeniami z dnia 4 grudnia 2014 r.

Wolontariusz

Idę przez życie
Jak mróz przez zimę.
Ciężko stąpam po ziemi
zostawiając ślady.
Są one wyraźne i trwałe
każdy to rok mojego życia.
Nie ja jeden idę tą drogą
inni pójdą tymi śladami
stawiając obok swoje
by tworzyć życie.

Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za wielce wymowne podziękowania, a wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.wolontariat.pryzmat. org,.pl oraz do społecznej pracy na rzecz innych.

Czytaj dalej →

II Suwalski Kongres Obywatelski

II Suwalski Kongres Obywatelski

Dnia 11 grudnia 2014 r., w hotelu Akvilon, odbył się II Suwalski Kongres Obywatelski pn. Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”.

Forum było okazją do częściowego podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnim roku dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane aktywnością społeczną, pracownicy administracji samorządowej oraz przedstawiciele władzy publicznej. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego było okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń oraz miało wpływ na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Bożena Kamińska, Vice Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach – dr Zbysław Grajek. W imieniu Posła Jarosława Zielińskiego wystąpiła Pani Lilianna Zielińska, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Rozpoczynając prezentację, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – dr Eliza Szadkowska przedstawiła jak wygląda realizacja dialogu w ciałach opiniodawczo-doradczych, w tym w radach działalności pożytku publicznego.O konsultacjach społecznych w Suwałkach jako narzędziach opiniowania i włączania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych wypowiedziała się Renata Giczewska-Węcek – przedstawicielka Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaprezentowała doświadczenia przy realizacji budżetu partycypacyjnego w Suwałkach tj. Budżetu Obywatelskiego. Podsumowując pierwszą część wystąpień, Ewelina Taraszkiewicz – reprezentantka Stowarzyszenia PRYZMAT a zarazem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM ukazała jak za pomocą budowy związku stowarzyszeń nastąpił rozwój wspólnej reprezentacji III sektora.

Uczestnicy wzięli również czynny udział w obradach sesji tematycznych. Grupa I zastanawiała się nad edukacyjnym potencjałem wolontariatu, wyzwaniach społecznych, korzyściach i potrzebnych formach wsparcia. Panel służył przyjrzeniu się instytucji wolontariatu i szukaniu odpowiedzi na pytania, jakie w tym obszarze możemy postawić. Czy wolontariat jest dobrą aktywnością  dla każdej grupy wiekowej i zawodowej? Czy wolontariusze to tylko osoby, kierujące się chęcią pomagania innym ze względu na górnolotne idee? Czy może dobroć serca nie zawsze jest tak istotna, a motywów do angażowania się jest o wiele więcej? Jakie przykłady działań tego typu oraz całych programów je wspierających zostały lub są realizowane w Polsce? Jakie korzyści z udziału w nich czerpią uczestnicy? Czy można sformułować na tej podstawie wnioski, wskazujące na potrzebę wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym? To tylko część pytań, na które uczestnicy tego spotkania szukali odpowiedzi.

Tematem grupy II był wizerunek organizacji pozarządowych. Panel dyskusyjny dotycył współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji.

Grupa III zastanawiała się nad rolą organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020. Dyskusja służyła przedstawieniu instrumentów włączenia organizacji społecznych do planowania, monitorowania i zarządzania nowym systemem funduszy europejskich. Nie zabrakło również ważnych tematów dla beneficjentów – kwestii wkładów własnych oraz nowych zasad kwalifikowalności wydatków.

II Suwalski Kongres Obywatelski został zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności PRYZMAT w ramach projektu „Razem dla Suwałk” realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Gala Wolontariatu w DwuTygodniku Suwalskim

Gala Wolontariatu w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Prezentacja Organizacji Pozarządowych przy okazji Finału WOŚP

Prezentacja Organizacji Pozarządowych przy okazji Finału WOŚP

Dnia 11 stycznia 2015 roku już po raz XXIII ok. 200 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierać będą pieniądze na rzecz dzieci leczonych na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych a także na rzecz godnej opieki medycznej osób starszych.

Poza uliczną kwestą odbędzie się szereg imprez towarzyszących, wydarzeń kulturalnych i sportowych dedykowanych wszystkim mieszkańcom miasta i okolic.

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, które w tym roku po raz pierwszy odpowiedzialne jest za organizacje tego wydarzenia, serdecznie zaprasza do współpracy przy okazji działań WOŚPu wszystkie chętne organizacje pozarządowe. Zainteresowanym organizacjom stworzona zostanie możliwość prezentacji poprzez:

 • udostępnienie sceny dla zespołów prowadzonych przez/przy organizacjach;
 • udostępnienie punktów (stoisk) w miejscu odbywania się głównej imprezy;
 • zorganizowanie gier, zabaw i animacji dla najmłodszych.

Możliwość prezentacji przy okazji Finału WOŚP jest doskonałą okazją do zaprezentowania działalności fundacji, stowarzyszenia bądź spółdzielni socjalnych a tym samym zachęcenia do włączenia się we wspólne działania i przedstawienie swojej oferty. W miarę możliwości, organizatorzy przewidują wsparcie poprzez udostepnienie różnego rodzaju materiałów uprzednio zgłoszonych w ramach zapotrzebowania przez wystawiające się organizacje.

Na wszystkie pytania odpowie szef Suwalskiego Sztabu Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Karol Świerzbin, mailowo: wosp@pogodnesuwalski.pl bądź telefonicznie 507 860 241

Załączniki:

Czytaj dalej →

Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

Suwalskie Biuro Wolontariatu działające przy stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zorganizowało już po raz XII w Suwałkach Światowe obchody Dnia Wolontariusza.

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień ten, jest dowodem uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Uroczyste obchody Dnia Wolontariusza w Suwałkach odbyły się 4 grudnia 2014 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego połączone były z rozstrzygnięciem lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2014”, który promuje osoby działające na rzecz osób potrzebujących. Konkurs skierowany był do osób zamieszkujących miasto Suwałki lub osób działających na rzecz mieszkańców Suwałk.

10 Laureatom konkursu Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył specjalne statuetki w ramach podziękowania za trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi.

Wolontariusze nominowani byli przez instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy. Nominacje były zgłaszane przez przedstawicieli instytucji i organizacji były to: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie FEATON, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie RaAktywacja, Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – Szkolny Klub Wolontariatu, Gimnazjum n 4 w Suwałkach, Technikum nr 4 w Suwałkach.

Laureaci konkursu BARWY WOLONTARIATU, Suwałki 2014

LUDMIŁA KARŁOWICZ od 5 lat jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach oraz liderem zespołu „Złota Jesień”. Działalność charytatywna Pani Ludmiły skupia się głównie w obszarze kultury dla osób starszych. Organizuje koncerty zespołu „Złota Jesień” w szpitalach, hospicjach, sanatoriach oraz wszystkim członkom stowarzyszenia. Cyklicznie organizuje spotkania seniorów przy muzyce w Świetlicy Seniora. Czynnie uczestniczy przy organizacji różnych spotkań integracyjnych dla osób starszych, jak również znajduje czas dla tych najmłodszych czytając bajki dzieciom w suwalskim przedszkolu.

WINCENTY WARECKI wolontariusz Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”.
Z podopiecznymi stowarzyszenia spędza kilka dni w tygodniu. Pomaga dzieciakom
w uzupełnianiu braków edukacyjnych, prowadzi zajęcia sportowe oraz pomaga w pracach porządkowych w świetlicy. Rokrocznie bierze czynny udział w organizacji oraz pracach nad działaniami Mikołajkowego Autobusu Radia 5 zbierając tym samym dary dla podopiecznych świetlicy.

PIOTR URYNOWICZ od 2011 roku jest wolontariuszem w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Myśl o pomocy w hospicjum zrodziła się u niego kiedy zaczęto prace budowlane związane z postawieniem budynku,
w którym miejsce znajduą osoby przewlekle chore w terminalnym jej okresie. Dużym wsparciem dla osób chorych jest już sama obecność wolontariusza, zwykła rozmowa, potrzymanie za rękę. Piotr podejmuje się dodatkowo pomocy pielęgnacyjnej podopiecznych, wspiera w swoich działaniach pracę pielęgniarek m.in. przy karmieniu oraz czynnościach higienicznych. Niejednokrotnie udziela wsparcia podczas wspólnych modlitw.

PATRYK KOTOWSKI swoją przygodę z wolontariatem zaczął w 2010 roku. Przez okres nauki w gimnazjum należał do Szkolnego Koła „Caritas”, w ramach którego podejmował się wielu akcji charytatywnych, różnego rodzaju zbiórek oraz służył pomocą podczas organizowanych imprez. Brał udział w pracach przygotowawczych obchodów Dnia Papieskiego, uczestniczył w sprzątaniu cmentarzy, pomagał rówieśnikom w nauce a także przygotowywał szkolne Jasełka. Brał udział w akcji „Szlachetna Paczka”, zbiórkach żywności, przygotowywał kartki świąteczne osobom samotnym oraz zbierał fundusze na wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej. Zorganizował akcję podarowania słodkich upominków dzieciom potrzebującym ze świetlicy środowiskowej w okresie przedświątecznym. Aktywnie włączał się w pomoc wydarzeń organizowanych w Punkcie Przedszkolnym ”Przedszkolaki-Krasnopolaki”. Służył pomocą techniczną przy organizacji imprez masowych takich jak: „Juwenalia 2014”, „Blues Festival 2014”, „Akcja charytatywna na rzecz Brygidy”, „Debata prezydencka z dnia 12.11.2014”

KATARZYNA JAKUBOWSKA udzielała się wolontariacko już w Szkole Podstawowej biorąc udział w zajęciach rytmiczno-muzycznych i plastycznych organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych przez Terenowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie jest aktywną działaczką Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. Współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Brodzie Nowym, Środowiskowym Domem Samopomocy w Białej Wodzie oraz Stowarzyszeniem „Aktywni Tak Samo” prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy. Przygotowywała kalendarze adwentowe dla wychowanków OREW. Była odpowiedzialna za organizację balu andrzejkowego, karnawałowego, pikniku rodzinnego oraz mikołajek dla podopiecznych Ośrodka i ich rodzin. Podjęła się pomocy przy obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, a także pikniku integracyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy jak również akcji „dwie godziny dla rodziny”.

KINGA ŻEBROWSKA swój pierwszy wolontariat rozpoczęła w 2010 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wypoczynkowym w Brodzie Nowym. Dwa razy w tygodniu pomagała wychowankom w przygotowywaniu zajęć, bawiła dzieci, wydawała gazetki oraz robiła tematyczne plansze ścienne. Od roku działa w Szkolnym Kole Caritas, gdzie uczestniczy w różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych: Bożonarodzeniowych
i Wielkanocnych zbiórkach żywności, zbiórkach odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla podopiecznych suwalskich świetlic środowiskowych oraz zbiórkach kartek świątecznych na rzecz Domu Samotnej Matki. Napisała program muzyczno-tematyczny, który został wdrożony w życie przedszkola podczas prowadzenia zajęć integracyjno-ruchowych dla maluchów.

KAMILA ANNA JACKIEWICZ wolontariat zaczęła od pomocy wychowawcom w prowadzeniu zajęć w jednym z suwalskich przedszkoli. W szkole podstawowej organizowała przedstawienia i zabawy dla młodszych dzieci z ramienia koła bibliotecznego, a od czasu szkoły gimnazjalnej wpisała sobie w stały harmonogram zajęć zbiórki żywności oraz kwestę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagała również podczas Festivalu Fantastyki w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz w organizacji suwalskich Juvenalii. Jako członek Szkolnego Koła Caritas, pomaga młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu lekcji, sprzątaniu cmentarzy, jak również bierze czynny udział w akcji „Góra Grosza” oraz „Biała Wstążka” mającej na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

KRZYSZTOF KURANOWSKI działalność charytatywną w sferze pomocy społecznej zaczął
w 2012 roku.  W ramach działań statutowych stowarzyszenia FEATON wydaje żywność osobom potrzebującym. Prowadzi dyżury w Suwalskim Ośrodku Readaptacji Społecznej. Odpowiada za dokumentację stowarzyszenia oraz pomaga w codziennym prowadzeniu biura. Jest jednym z pierwszych Streetworkerów w Suwałkach w środowisku osób bezdomnych
i wykluczonych społecznie. Pomaga organizować wyjazdy dla grup dzieci i młodzieży
z suwalskich szkół i przedszkoli do Puńska, gdzie prowadzi animacje dla dzieci w „Wiosce Dwóch Mistrzów”.

KRYSTYNA NOWOTNIK swoje życie społeczne związała z Suwałkami i jego mieszkańcami, gdzie od 1965 roku pracuje społecznie w Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Angażuje się w funkcję księgowej, skarbnika, szefa obozów i półkolonii dla najuboższych dzieci, opiekuna wycieczek i animatora czasu wolnego. Jest współorganizatorem cyklicznej imprezy miejskiej pn. „Spartakiada dzieci i młodzieży specjalnej troski”, dedykowanej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

URSZULA DUDA swoją przygodę z wolontariatem zaczęła w 2002 roku, gdy pracowała jako nauczycielka. Zaczęła od organizowania wyjazdów dla dzieci z biednych rodzin, a pieniądze na ten cel pozyskiwała z wypracowanych zysków założonego przez siebie sklepiku szkolnego oraz poszukiwania sponsorów. Wiele lat prowadziła grupę teatralną, aby dzieci miały zajęcie i mogły rozwijać swoje pasje. W każde wakacje wyjeżdżała jako opiekun dzieci na obozy. Od 2008 roku współpracuje z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Spotyka się z rodzicami dzieci chorych na autyzm, organizuje cykliczne imprezy, turnieje oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. Pisze projekty pozyskując tym samym środki finansowe dla szkoły „Bajka” prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Od roku 2014 czyta chorym dzieciom bajki w suwalskim szpitalu.

Czytaj dalej →

Szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych

Szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych

Dnia 11 grudnia br. (czwartek) odbędzie się kolejne już szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w godzinach 14.00 – 20.00.

Prowadzący – Andrzej Rybus-Tołłoczko, prawnik, ekspert w dziedzinie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, doradca Wojewody Mazowieckiego.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w załączeniu, celem rekrutacji na szkolenie należy przesyłać na adres mailowy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: aszyszko@um.suwalki.pl

Szkolenie jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, prowadzonego przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w partnerstwie z Miastem Suwałki, a współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Konsultacje projektu regulaminu konkursu dotyczące wkładów własnych do projektów finansowanych z innych źródeł niż Miasto Suwałki

Konsultacje projektu regulaminu konkursu dotyczące wkładów własnych do projektów finansowanych z innych źródeł niż Miasto Suwałki

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza na spotkanie związane z konsultacją projektu regulaminu konkursu dotyczącego wkładów własnych do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i finansowanych z innych źródeł niż Miasto Suwałki. Konsultacje odbędą się w dniu 9 grudnia (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej PRYZMATu przy ulicy Noniewicza 91 w Suwałkach.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk” realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki w współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Czytaj dalej →

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” zaprasza na Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu o puchar prezydenta Miasta Suwałk. Zawody odbędą się w dniach 5-6 grudnia br. na pływalni w Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 5. Początek imprezy przewidziany jest na godz. 10.00. W klasyfikacji indywidualnej udział weźmie 8 grup wiekowych, odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców: r. 2005 i młodsi, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999,1998 i starsi. Organizatorami wydarzenia są: MUKS Olimpijczyk, Urząd Miejski, POZP, OSIR w Suwałkach.

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik:

 

Czytaj dalej →

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” organizuje już po raz czwarty Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego.  Impreza odbędzie się dnia 6 grudnia br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 3 mieszczącym się przy ul. Szpitalnej 66.

Turniej kierowany jest do dzieci urodzonych w 2006 roku i ma na celu promowanie aktywnego wypoczynku oraz piłki nożnej wśród najmłodszych. Poza rozgrywkami sportowymi, w których udział weźmie osiem drużyn z Suwałk i okolic, w planie są również inne atrakcje takie jak: występy przedszkolaków, pokazy sekcji Taekwondo, animacje dla dzieci i występy zespołów tanecznych.

Wydarzenie ma charakter prospołeczny. Angażowani i aktywowani do działań są nie tylko najmłodsi ale również rodzice, przyjaciele i środowiska sportowe naszego miasta.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania!

Czytaj dalej →

Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, 4 grudnia 2014 roku

Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, 4 grudnia 2014 roku

Suwalskie  Biuro Wolontariatu działające przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje w Suwałkach już po raz XII Światowe obchody Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Spotkanie będzie okazją, aby wręczyć 10 wyróżniającym się wolontariuszom z Suwałk specjalne statuetki za społeczne zaangażowanie. Nagrodzeni wolontariusze zostali wybrani w lokalnym konkursie „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2014″,  który organizuje Suwalskie Biuro Wolontariatu. Wolontariusze są nominowani przez instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy.

Program:
13.30 Inauguracja obchodów Dnia Wolontariusza
Anna Ruszewska, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
13.35 – 13.50 Wystąpienia zaproszonych gości
13.50 – 14.15 „Prawda i mity o wykluczonych społecznie”
Lucyna Ewa Balik – Januszewska – Prezes Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”
14.15 – 14.30 Podsumowanie konkursu „Barwy Wolontariatu Suwałki 2014” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza
Anna Ruszewska, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu
14.30 – 14.45 Wręczenie przez Prezydenta Miasta Suwałk laureatom konkursu „Barwy Wolontariatu Suwałki 2014” specjalnych statuetek za społeczne zaangażowanie
14.45 – 15.00 Studenckie Punkty Interwencyjne jako przejaw zaangażowania społecznego studentów
Małgorzata Andryszczyk, Halina Śliżewska i studenci kierunku Ratownictwo Medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach
15.00 – 15.15 Jadłodajnia – lekarstwo na rozwiązywanie trudnego problemu społecznego
Ewa Klucznik  – Jadłodajnia parafialna im. ks. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach
15.15 – 15.30 Bank Żywności rzecznikiem najbardziej potrzebujących
Grzegorz Kalejta – Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok
15.30 – 15.45 Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON jako forma wsparcia osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne
Krzysztof Kuranowski – Stowarzyszenie FEATON w Suwałkach
15.45 – 16.00 przerwa
16.00 – 16.15 Wręczenie certyfikatów i podziękowań wolontariuszom za udział w akcjach społecznych
16.15 – 16.45 Oferta Suwalskiego Biura Wolontariatu                                    
Anna Ruszewska, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu

Obchody organizowane są w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1.

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Załączniki:

Czytaj dalej →

II Suwalski Kongres Obywatelski – Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”

II Suwalski Kongres Obywatelski – Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje w dniu 11 grudnia 2014 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Akvilon w Suwałkach przy ul. Kościuszki 4, Forum Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „II Suwalski Kongres Obywatelski. III sektor dla Suwałk”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy, założycieli), osoby zainteresowane aktywnością społeczną oraz pracowników administracji samorządowej (urzędów, szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli itp.), przedstawicieli władzy publicznej oraz dziennikarzy. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego niewątpliwie wpłynie korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe. Zróżnicowana tematyka programowa będzie doskonałą okazją do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy każdej ze stron. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, by Państwo, jako uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Kongresu mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Forum jest też okazją do częściowego podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnim roku dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyć będą informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów, w których podmioty III sektora mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wystawa o suwalskich organizacjach pozarządowych.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, w których znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście, mailem na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl lub faksem 87 565 02 58 do dnia 9 grudnia. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58,
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Szkolenie dla ekspertów przeprowadzających proces oceny i przyznawania certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat

Szkolenie dla ekspertów przeprowadzających proces oceny i przyznawania certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy chcą wesprzeć proces zarządzania wolontariuszami w organizacjach i instytucjach w Polsce w oparciu o standardy wypracowane przez Fundację Stocznia oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie. Warsztaty odbędą się w dniach 6 – 7 grudnia 2014 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie k. Suwałk.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do promowania zasad dobrego wolontariatu oraz przeprowadzania procesu oceny i przyznawania certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą w imieniu Podlaskiej Sieci Wolontariatu dokonywać weryfikacji zgłoszeń organizacji ubiegających się o tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie internetowejwww.dobrywolontariat.pl.

Prowadzący szkolenie: Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie – inicjował powstanie Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. W roku 1998, wspólnie z zespołem warszawskiego Centrum, zainicjował i wspierał powstawanie Centrów Wolontariatu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów transportu. Uczestnicy otrzymają także specjalny certyfikat. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Liczba miejsc ograniczona! Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

6. spotkanie TechKlub Suwałki!

6. spotkanie TechKlub Suwałki!

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA zaprasza na 6. spotkanie w ramach drugiej edycji TechKlubu Suwałki. Wydarzenie zaplanowane jest na dzień 3 grudnia br. o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Centrum 3 mieszczącym się przy ul. Kościuszki 71.

Harmonogram:
17:00 – Multimedialny Stół wyprodukowany w Suwałkach – zabawka ? tablet ? czy nowatorskie rozwiązanie ? Przekonajmy się sami. http://infrareddesign.pl/http://infrareddesign.pl/
17:45 – Robotyka – zabawa robotami – co nam dają roboty. Pokaz robotów oraz ich budowy.
18:30 – Promocja organizacji na przykładzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – co i jak możemy zrobić żeby być widocznym w sieci.

Bezpłatne bilety można pobrać na stronie http://techklubsuwalki6.evenea.pl/ gdzie znajdują się również informacje o prelegentach.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, 13– 14 grudnia 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 14 grudnia 2014 r. w Hotelu Podlasie w Białymstoku (ul. 42 Pułku Piechoty 6).

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
– wolontariat – historia, definicja, rodzaje
– prawne aspekty wolontariatu
– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów
– zarządzanie wolontariatem w organizacji
– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
– komunikacja z wolontariuszami
– planowanie pracy wolontariuszy
– indywidualny program wolontarystyczny
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
– karta etyczna wolontariuszy
– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów transportu. Uczestnicy otrzymają także specjalne certyfikaty. Każda z zainteresowanych organizacji pozarządowych, może zgłosić na szkolenie nie więcej niż dwie osoby. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl bądź u koordynatora lokalnego Macieja Olendra, kom. 698 210 385 Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
koordynator lokalny Maciej Olender kom. 698 210 385
www.pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Czytaj dalej →

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA jako organizator Suwalskiego Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy poszukuje wolontariuszy na 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015, który odbędzie się dnia 11.01.2015 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Suwalskiego Sztabu WOŚP, który mieści się w Centrum Trójki.

CENTRUM TRÓJKI działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 12.00-20.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 12.00 -20.00
Piątek – 8.00-16.00

CENTRUM TRÓJKI
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
Tel./fax: +48 (87) 566 79 97

Kontakt ze sztabem możliwy jest również pod adresem wosp@pogodnesuwalki.pl

Termin rejestracji wolontariuszy mija 13 grudnia 2014.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Wczoraj (12.11.2014r.) przy ul. Pułaskiego 24A odbyło się otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, prowadzonego przez stowarzyszenie FEATON. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Suwałk, który to na początku bieżącego roku przekazał budynek na tę szczytną działalność. Ośrodek ma wspomagać osoby wykluczone społeczne i pomagać im w odnalezieniu się w realiach społecznych. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową.

Czytaj dalej →

Otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, 12 listopada 2014 r. godz. 10.00

Otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON, 12 listopada 2014 r. godz. 10.00

Dnia 12 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON.  Działalność Ośrodka ma wspomagać osoby wykluczone społeczne i pomagać im w odnalezieniu się w realiach społecznych. Symboliczną wstęgę przetnie Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, który to na początku br. przekazał budynek znajdujący się przy ul. Pułaskiego 24A na poczet tej szczytnej działalności. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Featon, powołane dla celów społecznych, aby pomagać najbardziej potrzebującym. Pomoc stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, 12 listopada 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, 12 listopada 2014 r.

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma oraz Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej serdecznie zaprasza na spotkanie z kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałki, które odbędzie się dnia 12 listopada br. o godz. 17.00 w auli PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Spotkanie odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, której celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wspieranie współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami, ponad podziałami i sympatiami politycznymi.

Głównymi zagadnieniami poruszonymi na spotkaniu będzie przyszłość młodych ludzi w Suwałkach oraz działalność III sektora. Publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań tak aby kandydaci mogli przedstawić swoje poglądy na ważne kwestie dla mieszkańców Suwałk.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu, a chciałyby zadać pytanie wszystkim kandydatom, proszone są o przesyłanie tych pytań na skrzynkę mailową maszglos@pogodnesuwalki.pl

Więcej informacji na stronie internetowej www.facebook.com/MaszGlosMaszWyborSuwalki

Koordynator akcji: Karol Świerzbin tel. 507-860-241; biuro@kostroma.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 roku.

Zadaniem komisji konkursowej będzie weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny, analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz przedstawienie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych ofert wybranych do udzielenia dotacji.

W skład komisji konkursowej wejdzie czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
Obowiązki członków komisji konkursowej:
– rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
– czynny udział w pracach komisji,
– niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji,
– nieujawnianie, bez zgody przewodniczącego komisji, podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym informacji o przebiegu prac komisji, wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w załączeniu do 19 listopada br.  Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2015” bądź elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2015”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Elizą Szadkowską – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. (85) 66 54 103, e-mail:eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYMAT serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej pn. „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce” organizowanej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Wyjazd edukacyjny odbędzie się w dniach 17-22 listopada 2014 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami Podmiotów Ekonomii Społecznej działających w Olsztynie i jego okolicach na kilku przykładach jak również zapoznanie z przyszłymi możliwościami finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej ze środków publicznych i prywatnych.

Poza poznaniem ciekawych inicjatyw partnerskich, wizyta stanowi także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń organizacji i instytucji z regionu warmińsko-mazurskiego. 

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej  tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznych, Klubów Integracji Społecznych, Zakładów Aktywności Zawodowej, przedsiębiorstw społecznych z terenu objętego projektem tj. powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego oraz z powiatu miasta Suwałki.

Wizyta studyjna odbędzie się w terminie 17-22 listopada 2014r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony zostanie przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. pocztą elektroniczną na adres:  j.charmuszko@ares.suwalki.pl lub dostarczenie jej osobiście do biura projektu: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 087 567-73-74 wew. 405.

Liczba miejsc ograniczona!

Załączniki:

Czytaj dalej →

Dołącz
Top