Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu Podlaskiej Sieci Wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” wraz z partnerami: Fundacją Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Fundacją Edukacyjno-Kulturalną „Leonardo” z Łomży i Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością, by aktywnie kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu w woj. podlaskim. Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

W ramach tworzenia Sieci odbędzie się 5 dwudniowych spotkań wyjazdowych odbywających się w Białymstoku w okresie październik – maj 2015. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały i pokrycie kosztów przejazdu do kwoty 40 złotych.

Pierwsze spotkanie warsztatowe związane z budową sieci, odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 r., w jednym w Hotelu „Esperanto” Białymstoku. W trakcie spotkania rozpoczniemy dyskusję oraz poznamy się i zintegrujemy, przy okazji określając m.in. zadania dla Sieci, misję i jej cele. Rozpoczynamy w sobotę o godz. 9.00, a kończymy w niedzielę o godz. 14.00. W związku z tym, prosimy o wskazanie przedstawiciela z organizacji, który będzie reprezentować organizację w tych spotkaniach. Liczba miejsc na szkolenia ograniczona – 20 osób reprezentujących 20 organizacji.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach projektu zostanie zrealizowany m.in. cykl spotkań sieciujących, wizyta studyjna, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w NGO, szkolenia dla wolontariuszy, mobilna wystawa o wolontariacie, platforma internetowa i standaryzacja organizacji w zakresie uzyskiwania dla swych organizacji tytułu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

Wszelkie informacje dodatkowe oraz zgłoszenia osobiste, emailem lub telefonicznie prosimy kierować na załączonym formularzu pod adres:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry