Suwalczanie jako odbiorcy kultury

Dnia 22 września 2014 r. odbyła się III Kawiarenka Obywatelska pn. „Suwalczanie jako odbiorcy kultury”. Głównym tematem spotkania było zaangażowanie mieszkańców Suwałk w wydarzenia kulturalne oraz edukację z zakresu kultury i sztuki. W roli prelegentów wystąpili: Alicja Roszkowska (Fundacja ART-S.O.S. Alicji Roszkowskiej), Maciej Ambrosiewicz (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe) oraz Paweł Bydelski (Suwalskie Ucho Muzyczne). Mówcy przybliżyli nam obraz aktywnych twórców, przedstawili różne aspekty współpracy z samorządem, opowiadali o sukcesach i niedogodnościach z jakimi zmagają się artyści ale przede wszystkim ukazali słuchaczom różne oblicza działań kulturalnych od muzyki alternatywnej, klasycznej, poprzez malarstwo, rzeźbę aż po autorskie wydania publikacji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, Bożena Kamińska (posłanka na Sejm RP, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury) oraz Jerzy Brzozowski (dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach). Goście przedstawili wyniki współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu, te pieniężne jak i te mentalne, zaprezentowali możliwości jakie miasto Suwałki stwarza zdolnym ludziom do rozwijania swoich talentów a także „od kuchni” opisali zasady funkcjonowania instytucji kulturalnych naszego miasta. Przybyli widzowie starali się znaleźć odpowiedzi na pytania „Jakimi odbiorcami kultury są suwalczanie”, „Kto jest odbiorcą tych działań w naszym mieście” oraz „Do kogo one są kierowane”. Odpowiedzi szukano wśród wywodów przedstawicieli NGO działających w obszarze kultury, reprezentantów urzędu miejskiego oraz delegatów suwalskich instytucji kultury. Debata była odpowiednim wstępem do zebrania uwag, które kolejno zostaną wzięte pod uwagę przy odpracowywaniu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwaki do 2020 roku.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry