pryzmat

Konferencja pn. ”Au! Mam Autyzm!?”

Konferencja pn. ”Au! Mam Autyzm!?”

Zapraszamy serdecznie na konferencję szkoleniową pod hasłem: „Au! Mam Autyzm?!” organizowaną dnia 1 kwietnia br. przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Spotkanie odbędzie się w restauracji Rozmarino, przy ul. Kościuszki 75 w godzinach 15.00-19.00 w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”.

Konferencja będzie doskonałą okazją aby podsumować działalność stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem w Suwałkach na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przedstawione zostaną plany na przyszłość oraz poruszone tematy związane z diagnozą, terapią i trudnym zachowaniem.

Prelegentami wydarzenia będą psycholodzy, pedagodzy i terapeuci zajmujący się szerokim spektrum problemów dotykających dzieci i ich opiekunów. Opowiedzą oni o swoich doświadczeniach wynikających z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz przedstawią informacje nt. najnowszych metod i sposobów pracy oraz współczesnych narzędzi diagnostycznych.

Spotkanie ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu i dostępu do profesjonalnej pomocy.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

Plakat

Czytaj dalej →

Jak wykorzystać potencjał regionu?

Jak wykorzystać potencjał regionu?

W ubiegłym roku Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Białegostoku, podczas warsztatów zbierał pomysły na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie transgranicznego położenia naszego regionu oraz lokalnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji samorządowych. W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 mieszkańców z całego województwa. Efektem tych prac jest projekt programu „Podlaskie otwarte”- element strategii rozwoju naszego województwa do 2020 r.

Czy podążamy w dobrym kierunku? Co jeszcze wymaga zmiany? Z czym się nie zgadzacie? Co może okazać się przydatne, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy?

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 marca 2015 r. w godzinach 12.00-14.30 w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych

Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych

Czytaj dalej →

Wielkanocna Zbiórka Żywności w dniach 20-21.03.2015 r.

Wielkanocna Zbiórka Żywności w dniach 20-21.03.2015 r.

W dniach 20-21 marca 2015 r. odbędzie się Wielkanocna Zbiórka Żywności organizowana przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok.

Drodzy Wolontariusze!
Suwalskie Biuro Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT koordynuje działania wolontariuszy w 2 sklepach: Odido (ul. Daszyńskiego 5) oraz Lewiatan (D.H. Arkadia). W piątek (20 marca) zbiórka odbędzie się w godzinach 9.00 – 18.00, w sobotę w godz. 8.00–16.00. Każdy wolontariusz może uczestniczyć w zbiórce minimum 2 godziny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 marca 2015 r. do godz. 16.00

Zadanie wolontariuszy polega na informowaniu i zapraszaniu do złożenia darów przez klientów do specjalnie przygotowanych w tym celu kartonów/wózków. Każdy wolontariusz otrzyma identyfikator i podziękowanie.

Nie bądź obojętny!

Załączniki:

 

Czytaj dalej →

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

W dniu 4 marca 2015 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT rozpoczął cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski.

Tematyką szkoleń jest m.in.:
– ochrona zadrzewień – przepisy dotyczące usuwania drzew,
– rola zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej
– funkcje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne zadrzewień,
– popularyzacja rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i przydrożnych,
– wizyta studyjna na powierzchni nowowprowadzonych nasadzeń przydrożnych.

Pierwsza szkolenie odbyło się na terenie Gminy Krasnopol, w miejscowości Mikołajewo. Uczestniczyło w nim 38 osób – m.in. pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, którzy są jednocześnie mieszkańcami miasta Suwałki i gmin, w granicach  których znajduje się obszar Natury 2000 – „Ostoja Wigierska”.

W trakcie szkolenia odbył się pokaz zdjęć drzew wykonanych w technologii trójwymiarowej. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym przyjęciem przez uczestników szkolenia…, co widać na załączonych obrazkach 🙂

Czytaj dalej →

PZERiI zaprasza na wycieczkę oraz turnus rehabilitacyjny

PZERiI zaprasza na wycieczkę oraz turnus rehabilitacyjny

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza wszystkich chętnych na turnus rehabilitacyjny w Uniejściu k/Mielna. Wyjazd przypada na okres wakacyjny, tj. 10-23 sierpnia br. a jego koszt wynosi 1 300  zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

W dniach 10-15 lipca 2015 r. PZERiI zaprasza na wycieczkę trasą: Szczecin-Berlin-Kopenhaga-Malme. Koszt wycieczki to 1 400 zł (słownie jeden tysiąc czterysta złotych)

Osobom posiadającym grupę inwalidzką przysługuje zniżka. Zadatek w kwocie 200 zł (dwieście złotych), należy wnieść do organizatorów do dnia  25 marca 2015 r. (środa)

Szczegółowe informacje nt. wyjazdów dostępne są w biurze PZERiI, które znajduje się przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju województwa, tj. realizacji jego zadań poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich.

Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 roku przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Katalog działań realizujących cele konkursu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”.

Termin składania ofert w konkursie upływa 24 marca 2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/Konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_w_zakresie_dofinansowania_wkladow_wlasnych.htm bądź pod numerem telefonu 66 54 103.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Okrągły Stół Partycypacyjny

Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące partycypacji w województwie podlaskim oraz rekomendowanych modeli zapisów dotyczących konsultacji społecznych w statutach i uchwałach. Zaprezentowane zostały dwie publikacje Fundacji SocLab, pn. „Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań” oraz przepis na udane konsultacje społeczne”.

Druga część spotkania rozpoczęła debata publiczna, w której postawione zostało pytanie: „Czy partycypacja publiczna jest szansą rozwoju dla wspólnot samorządowych?”. W czasie debaty wypracowane zostały rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w naszym regionie.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na marcowy TechKlub

Zaproszenie na marcowy TechKlub

Dnia 4 marca br. odbędzie się już 9. spotkanie w ramach TechKlub Suwałki. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Centrum 3, przy ul. Kościuszki 71. Tematem kolejnego spotkania będzie m.in. legalne oprogramowania dla NGO, pozycjonowanie stron w Internecie oraz możliwość pozyskania funduszy od Google.

„Nowe Technologie Lokalnie” w ramach, których comiesięcznie odbywają się TechKluby, są inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i adresowaną do organizacji pozarządowych. Celem spotkań jest ukazanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze. Spotkania te odbywają się w 16 miastach Polski, w tym w również w Suwałkach, w którym to mieście od samego początku współorganizatorem lokalnym jest Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma.

Plan spotkania:
17:00 – 10.000 $ co miesiąc dla NGO – czyli co możemy dostać od Google – Fundacja Techsoup
17:30 – Oprogramowanie dla NGO, czyli jak możemy mieć legalne oprogramowanie za ułamek wartości – Fundacja Techsoup
18:30 – Pozycjonowanie stron, czyli co robić żeby inni nas widzieli w internecie – Piotr Wasilewski, www.P7studio.pl

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja na wydarzenie znajduje się na portalu EVENEA http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/suwalki/techklub-suwalki-74583/

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Regionalny Punkt Eurodesk

Regionalny Punkt Eurodesk

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do Regionalnego Punktu Eurodesk.

W ramach świadczonego doradztwa można uzyskać wiedzę w zakresie wolontariatu w kraju i za granicą Polski, działaniach młodzieżowych, doradztwa z zakresu studiów, pracy za granicą, szkoleń, warsztatów, poszukiwania partnerów do projektów, przyjazdu obcokrajowców, kwestie obywatelskie i prawne, wskazówki dotyczące praktycznego pisania wniosków o dotację dotyczących wymian międzynarodowych z programu Erasmus +.

Czytaj dalej →

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, której jest członkiem zaprasza do udziału w konkursie „Czas na wolontariat!”, którego celem jest popularyzacja wolontariatu i zachęcenie organizacji i placówek publicznych do korzystania z pomocy wolontariuszy.

Bolączką wolontariatu, nie tylko w Polsce, jest zdecydowanie większa liczba ofert pomocy ze strony wolontariuszy, niż ofert pracy dla nich dedykowanych przez organizacje i placówki.
Wystarczy zajrzeć do serwisu www.mojwolontariat.pl lub prześledzić statystyki Centrów Wolontariatu – wśród wolontariuszy panuje bezrobocie!

Konkurs ma to zmienić i zbudować bogatą bazę ofert prac wolontariackich dostępnych w Polsce.

W ramach konkursu, zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i placówek uprawnionych do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, do zamieszczenia w  serwisiewww.mojwolontariat.pl ofert prac dla wolontariuszy. Spośród zgłoszonych propozycji, organizatorzy konkursu wybiorą najciekawsze, najstaranniej przygotowane oferty, a ich autorzy nagrodzeni zostaną cennymi nagrodami.

Serwis ofert wolontariackich www.mojwolontariat.pl jest serwisem o zasięgu ogólnopolskim, cieszy się coraz większą popularnością i jest obecnie głównym źródłem ofert prac dla wolontariuszy. Jest narzędziem bezpłatnym.

Jego rolą, poza gromadzeniem ofert, jest kojarzenie wolontariuszy z organizacjami, a także pomoc organizacjom w szybkim znalezieniu ochotników do współpracy.
Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, serwis nie tylko gromadzi i udostępnia informacje o dostępnych pracach wolontariackich ale także automatycznie powiadamia o pasujących do profilu danego użytkownika ofertach, przypomina o ich aktualizacji, daje możliwość komunikacji między użytkownikami serwisu oraz pozwala oceniać współpracę i rekomendować ciekawe oferty.

Konkurs trwa w okresie od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r. Do wygrania są cenne nagrody: dwa tablety MODECOM FREETAB 1035, w których m.in. fabrycznie zainstalowana jest aplikacja mobilna serwisu www.mojwolontariat.pl
Partnerami konkursu są: Microsoft, T-Mobile i Intel.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Centrum Wolontariatu w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 pod nr. telefonu: (22) 635 27 73  oraz wysyłając maila z pytaniem na adres konkurs@mojwolontariat.pl

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.wolontariat.org.pl/konkurs

Zapraszamy!

Czytaj dalej →

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji wchodzą:
1. Honorata Rudnik – przewodnicząca Komisji
oraz członkowie Komisji:
2. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De-Mezer
4. Bożena Maria Kamińska
5. Zdzisław Koncewicz
6. Maria Korzun
7. Grzegorz Kosiński
8. Wojciech Malesiński
9. Aniela Marcinek
10. Józef Wiesław Murawko
11. Janusz Wiesław Skowroński
12. Jadwiga Sobala
13. Danuta Świerska
14. Urszula Taudul-Kowalewska
15. Bożena Topczyłko
16. Andrzej Turowski
17. Kazimierz Walijewski
18. Ewa Wasilewska
19. Maja Wawrzyniak

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa regulamin (dostępny w załączeniu)
Za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji odpowiada Wydział spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r.

Załączniki:

Czytaj dalej →

III spotkanie Federacji

III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz aktywność działaczy społecznych w ciałach opiniodawczo-doradczych oraz różnego rodzaju komisjach. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się Walnym Zebraniem Członków.

Czytaj dalej →

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W tym roku w dniach 23-28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20:00

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Jednocześnie przypominamy, iż pomoc ofiarom przestępstw udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach przez cały rok!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia:
– pomoc prawną,
– pomoc psychologiczną,
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz  wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
– pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy,
– pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują 9 punktów wsparcia:

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
  tel./fax 87 565 02 58
  e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
  www.pryzmat.org.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
  Psycholog –wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 14.00–18.00
  Mediator- pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
  Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.
 2. FILIA W AUGUSTOWIE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
  tel. 87 644 54 30
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- poniedziałek 14.00-18.00
  Prawnik- poniedziałek 14.00-18.00
 3. FILIA W SEJNACH
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
  16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
  tel. 87 517 34 15
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- czwartek 14.00-18.00
  Prawnik- czwartek 14.00-18.00
 4. FILIA W BIAŁYMSTOKU
  Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
  15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
  tel./fax. 85 732 82 20
  e-mail: centrum@um.bialystok.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog –  poniedziałek: 15.00-19.00,
  środa: 15.00-19.00,
  sobota: 08.00–10.00
  Prawnik –  poniedziałek: 14.0018.00,
  wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00
 5. FILIA W SOKÓŁCE
  Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
  tel. 784 750 896
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- wtorek: 16.00-20.00
  Prawnik- czwartek: 14.00-18.00
 6. FILIA W ŁOMŻY
  Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR
  18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a
  tel./fax: 86 215 04 63
  e-mail: biuro@sosedukator.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 14.00–14.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  I i III sobota każdego miesiąca: 8.00
 7. FILIA W KOLNIE
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
  tel. 86 278 26 31
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- piątek: 14.00-18.00
  Prawnik- piątek 14.00-18.00
 8. FILIA W ZAMBROWIE
  Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  tel. 86 271 00 72
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- środa 14.00-18.00
  Prawnik- środa 14.00-18.00
 9. FILIA W HAJNÓWCE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
  tel. 85 682 20 11
  e-mail: mops-hajnowka@home.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
  Prawnik – wtorek: 14.00-18.00,
  czwartek:14.00-18.00

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się kolejne terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Tym razem, pod okiem specjalisty wyruszyliśmy w poszukiwaniu rodzimych gatunków drzew  w północnej części „Ostoi Wigierskiej”. Ze względu na trudne warunki zimowe korzystaliśmy z typowego o tej porze „terenowego” środka transportu – sań.

W trakcie spotkania wolontariusze zdobywali wiedzę o najliczniej występujących na terenie Ostoi gatunkach drzew – m.in. sosnach, świerkach, dębach, brzozach i lipach. Oprócz wiadomości powszechnie w środowisku przyrodniczym znanych, młodzież dowiedziała  się o właściwościach leczniczych poszczególnych gatunków i ich roli w życiu człowieka dawniej i dziś.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów, który odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w Suwałkach(Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91)

Jest to pierwsza z cyklu czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą odbywać się na terenie województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby szczególnie z terenu powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Seminarium dostarczy uczestnikom debat wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Zgłoszenie do uczestnictwa zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 24.02.2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny,

Szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.
Planowana alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji m.in. z animatorami.

Kontakt:
Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl|
Animatorzy:
Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202
Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226
Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059
Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

więcej informacji na stronie internetowej http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wesprzyj Suwalski Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Wesprzyj Suwalski Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

W listopadzie ubiegłego roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON. Działalność Ośrodka wspomaga osoby wykluczone społecznie
i poddaje ich procesowi readaptacji, ucząc samodzielnego życia w społeczeństwie. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Featon, które powstało w 2012 roku aby odpowiadać na różne problemy społeczne i pomagać najbardziej potrzebującym. Pomoc stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań w postaci przekazywania zbędnej odzieży (a nadającej się do rozdysponowania) oraz wszelkich przedmiotów codziennego użytku. Uzyskana pomoc wydawana będzie osobom najuboższym z terenu miasta Suwałki. Aktualnie z pomocy naszego Ośrodka korzysta średnio 100 osób miesięcznie. O dostarczanie paczek prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, osobiście: Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON, przy ul. Pułaskiego 24A, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu telefonicznym, pod numerem 531 991 221.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przekazać iskrę nadziei w serca ludzi najuboższych i potrzebujących oraz pokazać im, iż mimo, że znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – nie zostali sami.

Prosimy również o wsparcie naszych działań poprzez:

 • przekazanie 1% podatku, wpisując nazwę i numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym.
  Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”
  KRS 0000080030
  z dopiskiem „CRS FEATON”
 • oraz wpłat zwykłych tzw. darowizn, które należy kierować na numer konta bankowego
  Bank Spółdzielczy Rutka-Tartak 06 9367 0007 0010 0017 3270 0001
  z dopiskiem „CRS FEATON”
  Przekazane darowizny można odliczyć przy rozliczeniu podatku.

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne – film

Wystąpienia publiczne – film

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z tematyki wystąpień publicznych i wypowiedzi przed kamerą.

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne

W sobotę, 31 stycznia br. odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematem były jakże problematyczne wystąpienia publiczne. Szkolenie zorganizowane było przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły poznać nam tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach przed kamerą jak również każdy uczestnik mógł przećwiczyć przed nią wypowiedzi i rozmowy. Został również poruszony temat konferencji prasowych. Szkolenie ukazało jak świadomie wykorzystywać mowę ciała oraz jak uwolnić się od tremy i stresu związanego z publicznymi przemowami. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Razem dla Suwałk”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprowadziła pani Katarzyna Dziedzik – rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku, wcześniej dziennikarz Telewizji Polskiej.

Czytaj dalej →

Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe

Dnia 30 stycznia br. w sali konferencyjnej stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się szkolenia pn. „Stres i wypalenie zawodowe”. Skierowane było ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie narażonych na stres zwiany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączył w sobie elementy wykładu, a także pracy warsztatowej i treningowej. Dostarczał wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować jego skutki. Ponadto celem szkolenia było stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie stresu i wypalenia zawodowego. Spotkanie poprowadziła Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog kliniczny, a jego całość odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się 27 stycznia br. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.Na pierwszym posiedzeniu odbyły się również w tajnych głosowaniach wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Przewodniczącym został Jarosław Ruszewski, Wiceprzewodniczącą – Honorata Rudnik, a Sekretarzem – Agnieszka Szyszko.

Radę tworzą także: Halina Adamczyk, Bogdan Bezdziecki, Elżbieta Gibowicz, Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Dariusz Ułanowicz i Danuta Złotnik.

Na kolejnym posiedzeniu, w lutym Rada ustali roczny plan pracy.

Czytaj dalej →

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Dnia 27 stycznia br. w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się już III spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Spotkanie umożliwiło organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

W programie spotkania znalazły się: prezentacja organizacji pozarządowych a także postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach. Prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach – Ewa Kotowska zaprezentowała działalność Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach, natomiast opis działalności i zasady funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Featon” ukazał nam uhonorowany za działalność społeczną wolontariusz – Krzysztof Kuranowski. W ramach możliwości zaprezentowania organizacji, pani Maria Lauryn, założyciel a obecnie członek stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „KALINA” przedstawiła dotychczasowe działania podjęte na rzecz podopiecznych jak również plany na najbliższą przyszłość, w tym. integrację środowiska z mieszkańcami i najbliższym otoczeniem DPSu.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz szukaniu rozwiązań polepszenia współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania dała każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Czytaj dalej →

Otyliada 2015

Otyliada 2015

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” wraz z Zespołem Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach zapraszają na Ogólnopolski Maraton Pływacki „Otyliada 2015”

Suwałki po raz pierwszy, w tym roku będą jednym z 34 miejsc w Polsce, gdzie w nocy z 28.02 (od godz. 18:00) na 01.03.2015 r. będzie można wziąć udział w imprezie, który możliwy jest tylko po uprzednim zarejestrowaniu na stronie organizatora do 10 lutego (www.otyliada.pl).

Mile widziane są wszystkie osoby chętne. Każdy pływa na ile ma ochotę (nie ma limitów dystansu, czasu ani wieku), a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Zawody odbędą się na basenie przy Zespole Szkół nr 10, ul. Antoniewicza 5.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Napełnij Gorący Kociołek

Napełnij Gorący Kociołek

Fundacja WIDOK oraz Spółdzielnia Socjalna Marzenie zapraszają do udziału w projekcie ”Napełnij Gorący Kociołek”.

Fundacja WIDOK od piętnastu lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Ich działania oraz to co mogą dać i zaproponować podopiecznym uzależnione są od funduszy jakie uda im się pozyskać od sponsorów. Dlatego wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Marzenie mają w planach otwarcie w naszym mieście baru „Gorący Kociołek” ze smacznymi, tanimi, domowymi obiadami, z którego całkowity dochód ze sprzedaży obiadów przeznaczony zostanie na prowadzenie działalności charytatywnej skierowanej do dzieci korzystających ze świetlicy.

Osoby, które wesprą działania fundacji i spółdzielni socjalnej (w zależności od kwoty) otrzymają zaproszenia na rodzinne obiady w naszym barze, karnet na usługę cateringową, firmy – możliwość powieszenia na ogrodzeniu baru bilbordu reklamowego.

Więcej o akcji na stronie internetowej www.wspieram.to/3520-napelnij-goracy-kociolek.html

Czytaj dalej →

Dołącz
Top