Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.
Planowana alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji m.in. z animatorami.

Kontakt:
Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl|
Animatorzy:
Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202
Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226
Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059
Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

więcej informacji na stronie internetowej http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry