Wesprzyj Suwalski Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

W listopadzie ubiegłego roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON. Działalność Ośrodka wspomaga osoby wykluczone społecznie
i poddaje ich procesowi readaptacji, ucząc samodzielnego życia w społeczeństwie. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Featon, które powstało w 2012 roku aby odpowiadać na różne problemy społeczne i pomagać najbardziej potrzebującym. Pomoc stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań w postaci przekazywania zbędnej odzieży (a nadającej się do rozdysponowania) oraz wszelkich przedmiotów codziennego użytku. Uzyskana pomoc wydawana będzie osobom najuboższym z terenu miasta Suwałki. Aktualnie z pomocy naszego Ośrodka korzysta średnio 100 osób miesięcznie. O dostarczanie paczek prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, osobiście: Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON, przy ul. Pułaskiego 24A, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu telefonicznym, pod numerem 531 991 221.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przekazać iskrę nadziei w serca ludzi najuboższych i potrzebujących oraz pokazać im, iż mimo, że znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – nie zostali sami.

Prosimy również o wsparcie naszych działań poprzez:

 • przekazanie 1% podatku, wpisując nazwę i numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym.
  Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”
  KRS 0000080030
  z dopiskiem „CRS FEATON”
 • oraz wpłat zwykłych tzw. darowizn, które należy kierować na numer konta bankowego
  Bank Spółdzielczy Rutka-Tartak 06 9367 0007 0010 0017 3270 0001
  z dopiskiem „CRS FEATON”
  Przekazane darowizny można odliczyć przy rozliczeniu podatku.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry