Stres i wypalenie zawodowe

Dnia 30 stycznia br. w sali konferencyjnej stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się szkolenia pn. „Stres i wypalenie zawodowe”. Skierowane było ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie narażonych na stres zwiany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączył w sobie elementy wykładu, a także pracy warsztatowej i treningowej. Dostarczał wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować jego skutki. Ponadto celem szkolenia było stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie stresu i wypalenia zawodowego. Spotkanie poprowadziła Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog kliniczny, a jego całość odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry