Szkolenie „Cudze sadzicie…”

W dniu 4 marca 2015 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT rozpoczął cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski.

Tematyką szkoleń jest m.in.:
– ochrona zadrzewień – przepisy dotyczące usuwania drzew,
– rola zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej
– funkcje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne zadrzewień,
– popularyzacja rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i przydrożnych,
– wizyta studyjna na powierzchni nowowprowadzonych nasadzeń przydrożnych.

Pierwsza szkolenie odbyło się na terenie Gminy Krasnopol, w miejscowości Mikołajewo. Uczestniczyło w nim 38 osób – m.in. pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, którzy są jednocześnie mieszkańcami miasta Suwałki i gmin, w granicach  których znajduje się obszar Natury 2000 – „Ostoja Wigierska”.

W trakcie szkolenia odbył się pokaz zdjęć drzew wykonanych w technologii trójwymiarowej. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym przyjęciem przez uczestników szkolenia…, co widać na załączonych obrazkach 🙂

Dodaj komentarz

Przewiń do góry