III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz aktywność działaczy społecznych w ciałach opiniodawczo-doradczych oraz różnego rodzaju komisjach. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się Walnym Zebraniem Członków.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry