Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji wchodzą:
1. Honorata Rudnik – przewodnicząca Komisji
oraz członkowie Komisji:
2. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De-Mezer
4. Bożena Maria Kamińska
5. Zdzisław Koncewicz
6. Maria Korzun
7. Grzegorz Kosiński
8. Wojciech Malesiński
9. Aniela Marcinek
10. Józef Wiesław Murawko
11. Janusz Wiesław Skowroński
12. Jadwiga Sobala
13. Danuta Świerska
14. Urszula Taudul-Kowalewska
15. Bożena Topczyłko
16. Andrzej Turowski
17. Kazimierz Walijewski
18. Ewa Wasilewska
19. Maja Wawrzyniak

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa regulamin (dostępny w załączeniu)
Za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji odpowiada Wydział spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry