Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące partycypacji w województwie podlaskim oraz rekomendowanych modeli zapisów dotyczących konsultacji społecznych w statutach i uchwałach. Zaprezentowane zostały dwie publikacje Fundacji SocLab, pn. „Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań” oraz przepis na udane konsultacje społeczne”.

Druga część spotkania rozpoczęła debata publiczna, w której postawione zostało pytanie: „Czy partycypacja publiczna jest szansą rozwoju dla wspólnot samorządowych?”. W czasie debaty wypracowane zostały rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w naszym regionie.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry