Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Dnia 27 stycznia br. w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się już III spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Spotkanie umożliwiło organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

W programie spotkania znalazły się: prezentacja organizacji pozarządowych a także postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach. Prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach – Ewa Kotowska zaprezentowała działalność Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach, natomiast opis działalności i zasady funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Featon” ukazał nam uhonorowany za działalność społeczną wolontariusz – Krzysztof Kuranowski. W ramach możliwości zaprezentowania organizacji, pani Maria Lauryn, założyciel a obecnie członek stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „KALINA” przedstawiła dotychczasowe działania podjęte na rzecz podopiecznych jak również plany na najbliższą przyszłość, w tym. integrację środowiska z mieszkańcami i najbliższym otoczeniem DPSu.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz szukaniu rozwiązań polepszenia współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania dała każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry