Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W tym roku w dniach 23-28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20:00

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Jednocześnie przypominamy, iż pomoc ofiarom przestępstw udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach przez cały rok!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia:
– pomoc prawną,
– pomoc psychologiczną,
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz  wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
– pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy,
– pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują 9 punktów wsparcia:

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
  tel./fax 87 565 02 58
  e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
  www.pryzmat.org.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
  Psycholog –wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 14.00–18.00
  Mediator- pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
  Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.
 2. FILIA W AUGUSTOWIE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
  tel. 87 644 54 30
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- poniedziałek 14.00-18.00
  Prawnik- poniedziałek 14.00-18.00
 3. FILIA W SEJNACH
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
  16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
  tel. 87 517 34 15
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- czwartek 14.00-18.00
  Prawnik- czwartek 14.00-18.00
 4. FILIA W BIAŁYMSTOKU
  Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
  15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
  tel./fax. 85 732 82 20
  e-mail: centrum@um.bialystok.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog –  poniedziałek: 15.00-19.00,
  środa: 15.00-19.00,
  sobota: 08.00–10.00
  Prawnik –  poniedziałek: 14.0018.00,
  wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00
 5. FILIA W SOKÓŁCE
  Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
  tel. 784 750 896
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- wtorek: 16.00-20.00
  Prawnik- czwartek: 14.00-18.00
 6. FILIA W ŁOMŻY
  Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR
  18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a
  tel./fax: 86 215 04 63
  e-mail: biuro@sosedukator.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 14.00–14.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  I i III sobota każdego miesiąca: 8.00
 7. FILIA W KOLNIE
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
  tel. 86 278 26 31
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- piątek: 14.00-18.00
  Prawnik- piątek 14.00-18.00
 8. FILIA W ZAMBROWIE
  Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  tel. 86 271 00 72
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- środa 14.00-18.00
  Prawnik- środa 14.00-18.00
 9. FILIA W HAJNÓWCE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
  tel. 85 682 20 11
  e-mail: mops-hajnowka@home.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
  Prawnik – wtorek: 14.00-18.00,
  czwartek:14.00-18.00

 

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry