Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju województwa, tj. realizacji jego zadań poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich.

Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 roku przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Katalog działań realizujących cele konkursu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”.

Termin składania ofert w konkursie upływa 24 marca 2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/Konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_w_zakresie_dofinansowania_wkladow_wlasnych.htm bądź pod numerem telefonu 66 54 103.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry