Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się 27 stycznia br. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.Na pierwszym posiedzeniu odbyły się również w tajnych głosowaniach wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Przewodniczącym został Jarosław Ruszewski, Wiceprzewodniczącą – Honorata Rudnik, a Sekretarzem – Agnieszka Szyszko.

Radę tworzą także: Halina Adamczyk, Bogdan Bezdziecki, Elżbieta Gibowicz, Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Dariusz Ułanowicz i Danuta Złotnik.

Na kolejnym posiedzeniu, w lutym Rada ustali roczny plan pracy.

Dołącz
Top