jan

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

„III SEKTOR DLA SUWAŁK”

29 czerwca 2015 R.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje w dniu 29 czerwca 2015 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Akvilon w Suwałkach przy ul. Kościuszki 4, Forum Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „III Suwalski Kongres Obywatelski. III sektor dla Suwałk”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy, założycieli), osoby zainteresowane aktywnością społeczną oraz pracowników administracji samorządowej (urzędów, szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli itp.), przedstawicieli władzy publicznej oraz dziennikarzy. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego niewątpliwie wpłynie korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe. Zróżnicowana tematyka programowa będzie doskonałą okazją do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy każdej ze stron. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, by Państwo, jako uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Kongresu mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Forum jest też okazją do podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnich 18 miesiącach dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyć będą informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów, w których podmioty III sektora mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wystawa o wolontariacie.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, w których znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście, mailem na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl lub faksem 87 565 02 58 do dnia 26 czerwca. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

dr Jarosław Ruszewski
Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

 1. program konferencji;
 2. formularz zgłoszeniowy.

Czytaj dalej →

Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

„Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach”

26 czerwca 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się w piątek 26 czerwca w godz. 9.00 – 15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Szkolenie takie jest bardzo efektywne a osoby przeszkolone uzyskują praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu.

Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

 1. „Sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 2. „Innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 3. Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera.
 4. Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia).
 5. Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna.
 6. Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
 7. Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego).
 8. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – szkolenie

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się we wtorek 23 czerwca w godz. 8.00 – 16.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, CISów, KISów): członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania lub osób chcących założyć takie podmioty. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie zaszły w ostatnim okresie oraz tych, które są aktualnie planowane.

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do ekonomii społecznej

2.       Prawne formy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

3.       Fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

4.       Spółdzielnie socjalne (założenia, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

5.       Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych

6.       Zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej

7.       Wolontariat jako wsparcie ekonomii społecznej

8.       Status Organizacji Pożytku Publicznego

9.       Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych

10.   Dobre praktyki ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Inicjator rozwoju ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail:pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj dalej →

Moje Małe Mistrzostwa – 2015

Moje Małe Mistrzostwa – 2015

Stowarzyszenie „Akademia 2012” ma zaszczyt zaprosić na cykl pikników rodzinnych o charakterze sportowo rekreacyjnym „Moje Małe Mistrzostwa – 2015”.

Turnieje odbywać się będą wg następującego harmonogramu:
– 13.06.2015 – Sejny, ul. Konarskiego 23a
– 14.06.2015 – Augustów, Al. Kard. Wyszyńskiego
– 20.06.2015 – Gołdap, ul. Stadionowa 5a
– 21.06.2015 – Olecko, ul. Park 1
– 27.06.2015 – Ełk, ul. 11 Listopada 24
– 28.06.2015 – Suwałki, ul. Zarzecze 26

PROGRAM IMPREZY:
9:30 Rozpoczęcie turnieju (nieoficjalne przywitanie przyjezdnych zespołów + losowanie)
10:00 Oficjalne rozpoczęcie
10:15 – 13:40 Gry
13:45 – 13:55 Rozdanie nagród
14:00 Zakończenie / pożegnanie zespołów

Serdecznie zapraszam
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wojciech Kowalewski

Czytaj dalej →

Plany przekształcenia izby Wytrzeźwień w Suwałkach a NGO

W związku z planami Prezydenta Suwałk w sprawie możliwości dokonania przekształcenia funkcjonującej w Suwałkach Izby Wytrzeźwień, tak by została ona przekazana do ewentualnego prowadzenia organizacji pozarządowej, na zasadzie hasła „nic o nas bez nas”, wystąpiłem do prezydenta z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem suwalskiego III sektora, by zapoznać się z zamierzeniami oraz oszacować możliwości naszych organizacji do przejęcia takiej placówki, wzbogaconej o nowe funkcje (opieka, profilaktyka, edukacja itd.).

Uważam, iż w takim przypadku – już na etapie planowania ewentualnych zmian, warto respektując zapisane w programie współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi zasady partnerstwa, suwerenności, jawności czy rzetelności, przeprowadzić analizę, która umożliwi wybadanie potencjalnego zainteresowania suwalskich organizacji na ewentualne prowadzenie takiej placówki a z drugiej zapewni równe traktowanie wszystkich podmiotów już na etapie planowania takich zmian.

Aby zlecać zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych należy
w pierwszej kolejności podjąć refleksję nad stanem obecnym w jakim znajduje się jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na jej terenie. Jest to pierwszy krok, który należy podjąć jeżeli mówimy o rzetelnym przygotowaniu się do zlecania zadania. Bez wątpienia przekształcenie Izby Wytrzeźwień we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymaga  dojrzałości zarówno samorządu i organizacji pozarządowych. Wykształcenie silnych partnerów, gotowych do realizacji dużych zadań publicznych jest więc inwestycją, która w przyszłości przyniesie realne korzyści samorządom, organizacjom a przede wszystkim mieszkańcom.

Czekamy na odpowiedź.

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „(Nie)pełnosprawne Suwałki”

Kawiarenka obywatelska „(Nie)pełnosprawne Suwałki”

17 czerwca, godz. 17.00

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w środę 17 czerwca br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

VI już kawiarenka poświęcona jest warunkom, jakie Suwałki stwarzają osobom z niepełnosprawnością do pełnego życia, do równego udziału w społecznej przestrzeni, edukacji, pracy. Spotkanie odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej nad tezą: „SUWAŁKI TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”. Za i przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy – przedstawiciele i przedstawicielki środowiska osób z niepełnosprawnością, reprezentanci władz samorządowych, eksperci/ekspertki, osoby działające na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnością. Ponadto każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoje zdanie – odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty.

W spotkaniu ze uczestniczyć będzie także Pani Ewa Beata Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk. W roli mówców wystąpią:

 1. Urszula Duda – Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” przy Podlaskim Stowarzyszeniu Terapeutów
 2. Wiesława GiczewskaSuwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 3. Grzegorz Roszkowski – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach
 4. Wiesława Kwaterska – Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA, Środowiskowy Dom Samopomocy
 5. Tomasz SawickiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie
 6. Honorata Rudnik – Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 7. Krystyna Wasilewska – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Suwałkach

Otwarta forma kawiarenek obywatelskich daje każdemu szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału i dyskusji w tym bezpłatnym spotkaniu.

Zapraszamy:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

razem_dla_suwalk_loga_1

Czytaj dalej →

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Suwałkach i w związku z tym Rada Miejska w Suwałkach rozpoczyna nabór ławników na kadencję 2016-2019. Zgłoszeń kandydatur na ławników mogą dokonywać także organizacje pozarządowe. Dlatego zachęcamy do tej formy obywatelskiej aktywności. Zgłoszenia można składać do dnia 30 czerwca 2015 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach podał liczbę ławników, która zostanie wybrana na kadencję 2016-2019: Sąd Okręgowy – 116 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Sąd Rejonowy – 30 ławników, w tym 12 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Suwałkach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (pokój 118 lub 144). Informacja telefoniczna: (87) 562 81 18 lub 562 81 44.

Zainteresowanych pracą ławników oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zachęcamy do lektury publikacji „Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce”, będącej efektem monitoringu przeprowadzonego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

W załączeniu:

Czytaj dalej →

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

„Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO”

17 czerwca 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO”, które odbędą się w środę 17 czerwca w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.

Program szkolenia:

I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z JST, programów rządowych, Unii Europejskiej, banków, fundacji itp.),

II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.

Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

 

Czytaj dalej →

Zaproszenie na dwie konferencje

Konferencje

„Wolontariat w województwie podlaskim”

„25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”

15 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach, które zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca (poniedziałek) w Operze i Filharmonii Białostockiej w Białymstoku przy ul. Odeska 1. I część spotkania poświęcona jest wolontariatowi w woj. podlaskim, a druga część „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się na załączonym formularzu i wysłanie go pocztą, faksem lub meilem na adres: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  Zapewniamy materiały oraz bezpłatny transport na trasie Suwałki – Białystok – Suwałki (wyjazd o godz. 6.30 z parkingu przy III LO a powrót ok. 17.30). Zapraszamy!

Czytaj dalej →

Edukacyjna gra o województwie podlaskim „Gramy w otwarte”

Edukacyjna gra o województwie podlaskim „Gramy w otwarte”

w ramach obchodów Dnia Dziecka w Suwałkach

Niedziela, 31.05.2015, godz. 11:00-14:00
Park Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do udziału w grze „Gramy w otwarte”, która zostanie zorganizowana w trakcie obchodów Dnia dziecka w Suwałkach w Parku Konstytucji 3 Maja w dniu 31 maja br.

Każda chętna osoba może dołączyć do jednej z dwóch drużyn, które będą zmagać się z minitabu, szukać wyjścia z labiryntu, stawać przed ogniem pytań oraz wykonywać inne ciekawe zadania. Przy okazji będzie można wymienić się innymi swoją wiedzą na temat atutów naszego najbliższego otoczenia, funkcjonowania lokalnego samorządu, a także poznać ciekawych ludzi i miło spędzić czas.

Gra została przygotowana przez zespół białostockiego Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, które zajmuje się m. in. animacją czasu wolnego dzieci i osób dorosłych. W pierwszym etapie gry zadaniem dwóch drużyn jest zdobycie w czasie 10 minut jak największej liczby punktów za wykonane zadania. Zdobyte punkty to w rzeczywistości piksele, z których w etapie drugim obie drużyny budują na wielkiej mapie województwa podlaskiego połączenia między miastami. Gra kończy się w momencie zajęcia wszystkich możliwych tras. Każda osoba może spędzić w grze tyle czasu, ile chce. Gra jest przyjazna osobom w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności, stawia na współpracę, uczy otwartości i wzajemnego polegania na sobie.

Szukajcie nas po prawej strony sceny.

Gra jest częścią projektu „Podlaskie otwarte”. Czekamy!

gramy_w_otwarte_zasady_w

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Miło nam poinformować, iż 19 maja Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podjął decyzję o przyjęciu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w poczet swoich członków. Obecnie OFOP zrzesza 130 organizacji. Razem możemy więcej!

Czytaj dalej →

Otwarty Ogólnopolski Turniej Integracyjny w bowlingu

Suwałki, 20 czerwca 2015 r.

W imieniu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i członka Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, informujemy, że Klub organizuje dla członków Federacji, w tym także dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo-rekreacyjne p.n. „Otwarty Ogólnopolski Turniej integracyjny w bowlingu”. Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 09.30 a rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 10.00.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu lub telefonicznie (nr tel. kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 15.06.2015 r.

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM mogą zgłosić udział w zawodach po dwie osoby.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 czerwca 2015 r. na adres e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

W zgłoszeniu należy podać: Organizację, nazwisko i imię, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej oraz przesłane zainteresowanym organizacjom na pocztę internetową w dniu 18 czerwca 2015 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

System i zasady gry określa regulamin zawodów. Program i Regulamin zawodów:

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej →

Badanie internetowe

Badanie internetowe

Szanowni Państwo, przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat oraz Miasto Suwałki, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Suwałki, serdecznie zapraszam do udziału w badaniu internetowym, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w naszym Mieście.

Podobne badanie przeprowadzaliśmy w I kwartale 2014 r. Poprzez kolejne badanie chcemy sprawdzić, jakie nastąpiły zmiany we współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora, co je spowodowało i jak współpraca oceniana jest obecnie.

Ankieta jest anonimowa.

Proszę wejść w podany poniżej link i wypełnić ankietę do dnia 22 maja 2015 roku.

http://goo.gl/forms/kALDlqVqvn

Uzupełnieniem badań ankietowych są wywiady, zarówno z przedstawicielami samorządu, jak też organizacji pozarządowych. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu pogłębionym. Wywiady przeprowadzane będą 19 maja br. w godzinach od 10.30 do 16.00 (godziny do indywidualnego ustalenia). Chęć udziału proszę zgłosić mailowo na adres amaszkowska@gmail.com do 15.05.2015 r.

Badanie przeprowadza Pani Agnieszka Maszkowska – socjolog, trenerka, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. W obszarze jej głównych zainteresowań leży współpraca międzysektorowa, w tym: samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Jest członkinią Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu m.in. partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej i standardów zarządzania w trzecim sektorze. Moderuje procesy konsultacji społecznych. Zajmuje się ewaluacją programów społecznych oraz procesów partycypacyjnych.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

pogsuwZachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r., które było przedmiotem prac kwietniowej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Miło nam poinformować, iż nasza federacja jako jedna z nielicznych nie tylko w Suwałkach ale i w regionie uzyskała wsparcie projektu „RAZEM skuteczni w działaniu” w ramach konkursu FIO, który będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia br. O szczegółach projektu wkrótce.

Czytaj dalej →

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Zapraszamy na ostatnie szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych, prowadzone przez Andrzeja Rybusa-Tołłoczko, specjalistę w dziedzinie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i doradcę Wojewody Mazowieckiego, w ramach projektu “Razem dla Suwałk”. Projekt jest realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, a dofinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 maja w godzinach 14.30-20.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. T. Noniewicza 91. Oprócz omówienia trybu otwartego konkursu ofert (składanie wniosków i rozliczanie) będzie też okazja porozmawiać o zmianach, jakie szykują się już niedługo w dwóch ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bardzo polecamy szkolenie, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z realizacją zadań publicznych, albo nie starali się jeszcze o dotacje, albo też chcą rozwiać jakieś wątpliwości.

Informacje szczegółowe:

Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 82 01

Czytaj dalej →

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zaprezentowała możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach przedmiotowego programu. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o konieczność wnoszenia wkładów, o poszczególne zapisy w SzOOP-ie oraz czy kryteria oceny projektów będą konsultowane. Odpowiedzi na pytania udzieliła obecna na spotkaniu Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie Jan M. Grabowski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przybliżył uczestnikom narzędzia wdrażania obecnego RPO tj. RLKS i ZIT. Jego prelekcja była bardzo cenna z uwagi na to, iż tylko nasze dwa województwa wdrażają RPO w takiej formie.

Rolę Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie budżetowej omówił Jarosław Rżany, Prezes Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Omówił też proces tworzenia LSR – Lokalnych Strategii Rozwoju i udział NGO w tymże procesie.

Następnie p. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przybliżyła uczestnikom rolę Komitetu Monitorującego RPOWP, przedstawiła obecnych na spotkaniu członków Komitetu (przedstawicieli III sektora) oraz poinformowała o terminie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego tj. 28-29 kwietnia b.r. Zaprezentowała też stan przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Wartością dodaną spotkania było podpisanie listu intencyjnego trzech organizacji parasolowych zrzeszających inne organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, tj.: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji dla Łomży i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, tak by wspólnie wymieniać się doświadczeniami, integrować III sektor oraz monitorować w województwie zmiany związane z działalnością społeczną.

Spotkanie w Suwałkach zostało zorganizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Zakończyły się konsultacje Standardów funkcjonowania CWOP w Suwałkach oraz Regulaminu korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach. Uwagi były zgłaszane na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Centrum Trójki, nadesłane drogą mailową oraz zgłaszane na miejscu w Centrum Trójki do 18 lutego 2015 r. W tym czasie do Standardów zgłoszono 45 uwag, z czego 5 stanowiły własne poprawki redakcyjne, wynikające z innych zgłoszonych uwag. Przyjęto 34 uwagi i 5 poprawek redakcyjnych. 6 uwag odrzucono. Do Regulaminu zgłoszono 8 uwag. Przyjęto 5 uwag. 3 uwagi odrzucono. W załącznikach ostateczne wersje obu dokumentów oraz sprawozdanie z konsultacji.

Czytaj dalej →

Ekonomia społeczna a organizacje pozarządowe

Czytaj dalej →

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskich na konferencję pn.:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala nr 26.

Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie deklaracji swojego udziału w konferencji drogą elektroniczną lub telefoniczną (podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji, organizacji) do dnia 16 kwietnia b.r. do godziny 12.00.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

Program konferencji →

Czytaj dalej →

Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia”, zapraszamy w imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – jednego z realizatorów projektu do skorzystania przez organizacje uczestniczące w tym projekcie z indywidualnego bezpłatnego doradztwa prawnego. Doradztwo może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i ma na celu udzielenie pomocy w podniesieniu jakości świadczonych usług przez organizacje oraz ich profesjonalizację. Poradnictwo świadczone jest w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania i udzielane jest po umówieniu się z doradcą oraz ustaleniu jego formy. Zależy nam na tym, by dzięki poradnictwu uzyskać oraz poszerzyć wiedzę związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, tak by móc skutecznie nie tylko prowadzić działalność własnej organizacji, ale także móc wspierać inne podmioty społeczne. W związku z tym, poradnictwo obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, opracowywanie ekspertyz, przygotowywanie wzorów dokumentów, przerejestrowywanie w KRS itd.
Doradztwo może być udzielane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielane jest do 30 maja 2015 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 87 565 02 58, tel. kom. 503 116 243.

Czytaj dalej →

Szkolenie „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”

Szkolenie „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”

Suwałki, 16 kwietnia 2015

Aktywne społeczności lokalne są kluczem do sukcesu w kontekście rozwoju lokalnego. Planując działania organizacji, przygotowując projekt ważne jest aby zyskał on poparcie oraz uwagę odbiorców. Jak to osiągnąć? Jak realizować projekt włączając społeczność lokalną? Jak inspirować mieszkańców do aktywności?

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie nt. „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w sali szkoleniowej stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu mieszkańców Suwalszczyzny, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury – wszystkich realizujących projekty społeczne lub planujących tego typu działania.

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Leończuk –  członek Zarządu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, koordynator projektów, konsultant, animator, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji. Prowadzi poradnictwo i szkolenia w zakresie zakładania stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, pisanie, obsługa i koordynacja projektów, przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres karolina.poczykowska@owop.org.pl do dnia 13.04.2015

Formularz do pobrania →

Informacji udziela Karolina Poczykowska  – tel. 85 7322 846.

Więcej o działaniach związanych z projektem „Podlaskie otwarte” na www.podlaskieotwarte.pl

Czytaj dalej →

Z wizytą na szkółce zadrzewieniowej

Z wizytą na szkółce zadrzewieniowej

W ramach przygotowań do ostatniego etapu Akcji „Zmieniamy szare w zielone”, w dniu 28 marca 2015 r. oddelegowani przedstawiciele PRYZMATu przebywali z wizytą na szkółce zadrzewieniowej w Sompolnie.

Na miejscu skontrolowali parametry jakościowo – wymiarowe drzew planowanych do wprowadzenia w Suwałkach, w lokalizacjach przy ul. Dwernickiego (centrum miasta) i Warszawskiej (tereny z przeważającą zabudową jednorodzinną). Planowany termin wprowadzenia zadrzewień, to okres między 14 a 17 kwietnia br.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 428 387 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

Czytaj dalej →

Suwałki tańczą dla OLI

Suwałki tańczą dla OLI

Pryzmat był jednym z organizatorów Akcji Charytatywnej pod hasłem „SUWAŁKI TAŃCZĄ DLA OLI”. W dniu 29 marca 2015 roku w godzinach 10 – 13.30, w ramach Akcji na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach zorganizowany został Piknik Wiosenny, skierowany do mieszkańców Suwałk.

W ramach Pikniku przewidziano wiele atrakcji. Pryzmat m.in. poprowadził dla dzieci zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze „Autochodzik” oraz gry i zabawy.

Głównym celem inicjatywy była zbiórka funduszy na zabieg operacyjny, którego koszt wynosi ok. 11 tysięcy złotych oraz późniejszą rehabilitację, której koszty są ogromne. Aleksandra w ubiegłym roku została zakwalifikowana do tego zabiegu.

Ola ma 11 lat. Już od urodzenia ma stwierdzoną wadę rozwojową Ośrodkowego Układu Nerwowego. Następstwem tej choroby jest mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego. Ola ma również stwierdzoną padaczkę jak też nie porusza się samodzielnie.

Dziecko wymaga stałej codziennej rehabilitacji, której koszty są ogromne i wahają się na poziomie 70 zł za godzinę.

Dlatego, aby wspomóc Olę i walkę o jej zdrowie, wspólnie zorganizowaliśmy Akcję Charytatywną w Suwałkach.

Wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach udało się nam podczas Pikniku Wiosennego zebrać 4 573, 16.

Serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy wsparli naszą szczytną inicjatywę!

Akcja na terenie miasta trwała od piątku do niedzieli, a w jej ramach można mi.in.: przejechać się gokartami, wziąć udział w koncercie trzech zespołów rockowych oraz wziąć udział w imprezie tanecznej dla dzieci. Zorganizowany został specjalny pokaz kina mobilnego 7D.

Czytaj dalej →

„Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”

„Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”

Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 619 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze „Kontrola obywatelska”.

Celem działań podjętych w ramach projektu było ukazanie stanu jawności w wąskim obszarze jakim jest funkcjonowanie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Skupiliśmy się wyłącznie na zasadach związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego, czyli rady miasta oraz powiatu.

 
Pobierz raport w .pdf →

Czytaj dalej →

Dołącz
Top