Formalno-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – szkolenie

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się we wtorek 23 czerwca w godz. 8.00 – 16.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, CISów, KISów): członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania lub osób chcących założyć takie podmioty. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie zaszły w ostatnim okresie oraz tych, które są aktualnie planowane.

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do ekonomii społecznej

2.       Prawne formy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

3.       Fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

4.       Spółdzielnie socjalne (założenia, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

5.       Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych

6.       Zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej

7.       Wolontariat jako wsparcie ekonomii społecznej

8.       Status Organizacji Pożytku Publicznego

9.       Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych

10.   Dobre praktyki ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Inicjator rozwoju ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail:pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Przewiń do góry