Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia”, zapraszamy w imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – jednego z realizatorów projektu do skorzystania przez organizacje uczestniczące w tym projekcie z indywidualnego bezpłatnego doradztwa prawnego. Doradztwo może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i ma na celu udzielenie pomocy w podniesieniu jakości świadczonych usług przez organizacje oraz ich profesjonalizację. Poradnictwo świadczone jest w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania i udzielane jest po umówieniu się z doradcą oraz ustaleniu jego formy. Zależy nam na tym, by dzięki poradnictwu uzyskać oraz poszerzyć wiedzę związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, tak by móc skutecznie nie tylko prowadzić działalność własnej organizacji, ale także móc wspierać inne podmioty społeczne. W związku z tym, poradnictwo obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, opracowywanie ekspertyz, przygotowywanie wzorów dokumentów, przerejestrowywanie w KRS itd.
Doradztwo może być udzielane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielane jest do 30 maja 2015 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 87 565 02 58, tel. kom. 503 116 243.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry