Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Zakończyły się konsultacje Standardów funkcjonowania CWOP w Suwałkach oraz Regulaminu korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach. Uwagi były zgłaszane na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Centrum Trójki, nadesłane drogą mailową oraz zgłaszane na miejscu w Centrum Trójki do 18 lutego 2015 r. W tym czasie do Standardów zgłoszono 45 uwag, z czego 5 stanowiły własne poprawki redakcyjne, wynikające z innych zgłoszonych uwag. Przyjęto 34 uwagi i 5 poprawek redakcyjnych. 6 uwag odrzucono. Do Regulaminu zgłoszono 8 uwag. Przyjęto 5 uwag. 3 uwagi odrzucono. W załącznikach ostateczne wersje obu dokumentów oraz sprawozdanie z konsultacji.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry