Kawiarenka obywatelska „(Nie)pełnosprawne Suwałki”

17 czerwca, godz. 17.00

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w środę 17 czerwca br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

VI już kawiarenka poświęcona jest warunkom, jakie Suwałki stwarzają osobom z niepełnosprawnością do pełnego życia, do równego udziału w społecznej przestrzeni, edukacji, pracy. Spotkanie odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej nad tezą: „SUWAŁKI TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”. Za i przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy – przedstawiciele i przedstawicielki środowiska osób z niepełnosprawnością, reprezentanci władz samorządowych, eksperci/ekspertki, osoby działające na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnością. Ponadto każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoje zdanie – odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty.

W spotkaniu ze uczestniczyć będzie także Pani Ewa Beata Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk. W roli mówców wystąpią:

  1. Urszula Duda – Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” przy Podlaskim Stowarzyszeniu Terapeutów
  2. Wiesława GiczewskaSuwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
  3. Grzegorz Roszkowski – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach
  4. Wiesława Kwaterska – Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA, Środowiskowy Dom Samopomocy
  5. Tomasz SawickiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie
  6. Honorata Rudnik – Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
  7. Krystyna Wasilewska – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Suwałkach

Otwarta forma kawiarenek obywatelskich daje każdemu szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału i dyskusji w tym bezpłatnym spotkaniu.

Zapraszamy:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

razem_dla_suwalk_loga_1

Przewiń do góry