Badanie internetowe

Szanowni Państwo, przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat oraz Miasto Suwałki, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Suwałki, serdecznie zapraszam do udziału w badaniu internetowym, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w naszym Mieście.

Podobne badanie przeprowadzaliśmy w I kwartale 2014 r. Poprzez kolejne badanie chcemy sprawdzić, jakie nastąpiły zmiany we współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora, co je spowodowało i jak współpraca oceniana jest obecnie.

Ankieta jest anonimowa.

Proszę wejść w podany poniżej link i wypełnić ankietę do dnia 22 maja 2015 roku.

http://goo.gl/forms/kALDlqVqvn

Uzupełnieniem badań ankietowych są wywiady, zarówno z przedstawicielami samorządu, jak też organizacji pozarządowych. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu pogłębionym. Wywiady przeprowadzane będą 19 maja br. w godzinach od 10.30 do 16.00 (godziny do indywidualnego ustalenia). Chęć udziału proszę zgłosić mailowo na adres amaszkowska@gmail.com do 15.05.2015 r.

Badanie przeprowadza Pani Agnieszka Maszkowska – socjolog, trenerka, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. W obszarze jej głównych zainteresowań leży współpraca międzysektorowa, w tym: samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Jest członkinią Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu m.in. partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej i standardów zarządzania w trzecim sektorze. Moderuje procesy konsultacji społecznych. Zajmuje się ewaluacją programów społecznych oraz procesów partycypacyjnych.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Przewiń do góry