I Kawiarenka Obywatelska – Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Dnia 27 marca 2014 r. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się I Kawiarenka Obywatelska. Służyła ona wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach.

Spotkanie na które licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych nosiło nazwę „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy prezydencie Miasta Suwałk”. Zaproszeni mówcy – przedstawiciele reprezentujący suwalskie organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy prezydencie Miasta Suwałk przedstawili przybyłym gościom swoją dotychczasową działalność i wskazali jak są przez nich reprezentowani. Przedstawione zostały cele oraz zakres działalności organów opiniodawczo-doradczych jak również największe sukcesy z dotychczasowej działalności. Ukazane zostały aktualne informacje nt. budowy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki oraz przedstawiona została misja i zamierzenia Federacji, które zostały wypracowane przez uczestników dotychczasowych spotkań. Otwarta forma kawiarenki obywatelskiej dała każdemu szanse uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry