Wizyta studyjna suwalskich organizacji pozarządowych

W dniach 4 – 6 września 2014 r., 15 przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych wzięło udział w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”. Bezpłatny trzydniowy wyjazd edukacyjny do Olsztyna, Torunia, Gdańska, Gdyni i Elbląga miał na celu ukazanie dobrych praktyk w zakresie integracji sektora organizacji pozarządowych (federacji, zrzeszeń branżowych itp.) oraz wspólnej płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowania wspólnych działań. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania największych i najprężniej działających w Polsce sieci organizacji pozarządowych, tj.: Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Kujawsko –Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji RC Regionalne Centrum Informatyki i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD. Przedstawiciele powyższych organizacji pozarządowych w trakcie moderowanych spotkań opowiedzieli o swoich doświadczeniach w codziennej działalności. Wyjazd służył także integracji i wzajemnemu poznaniu się naszych organizacji. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry