Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Urząd Miasta Suwałki zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Podlaską Sieć Pozarządową.

Celem konkursu była promocja wyróżniających się w województwie podlaskim, jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby konkursu oceniona została współpraca, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, gdzie szczególną uwagę zwracano na współpracę pozafinansową, finansową, dobro wspólne, innowacyjność oraz przejrzystość i czytelność procedur.

Zgłoszeń dokonywać mogły samorządy w imieniu własnym jak i organizacje pozarządowe. Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz lokalnych mediów, wybrali zwycięzców w podziale na 3 obszary: gminy wiejskie, gminy wiejsko – miejskie, powiaty i miasta na prawach powiatów.

W kategorii „powiaty i miasta na prawach powiatu” tytuł „Samorządu Przyjaznego Organizacjom Pozarządowym” otrzymało Miasto Suwałki. Dnia 6 października br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu podczas którego Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno to zaszczytne wyróżnienie.

Reprezentantom naszego miasta, towarzyszyła tego dnia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM – organizacja, która zarekomendowała miasto Suwałki do powyższego konkursu.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry